Synka ska ge ökad samsyn inom personlig assistans


Assistanskoll har intervjuat Johanna Hedgårdh som är projektledare på IfA. Hon berättar om Synka som jag tycker låter intressant. Synka ska öka samsynen mellan användare, assistenter, arbetsledare och anordnare. Men hur går det till undrar man?


Konflikter kan ibland uppstå mellan de olika parterna pga att man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig och hur man ska vara i sin roll. Som exempel kan vara att användaren inte vågar säga ifrån av rädsla för att förlora sin assistent. Och assistenten vågar i en del fall inte säga från av rädsla för att förlora jobbet.

Johanna Hedgårdh


Men här kan Synka komma att bli en bra lösning. Synka är en digital utbildning som kommer att lanseras den 4 maj 2020. Här kan man då efter kort introduktionsutbildning välja den inriktning som passar en bäst. Tex assistansanvändare eller arbetsledare.


Utbildningen kommer att ta en timme och kommer att finnas tillgänglig på både engelska och arabiska. Den är gratis utom för personliga assistenter. Vilket jag tycker låter lite konstigt. Men Johanna säger att man måste ta betalt av någon för att kunna gå vidare och utveckla det hela. Utbildningen utgår ifrån rättigheter i LSS och arbetsmiljölagen. Synka är gjort på ett sätt så att fler utbildningar kommer att kunna läggas till i framtiden.

Tyckte ni det här var intressant så gå gärna in och läs artikeln i sin helhet:

https://assistanskoll.se/20200316-Hedgardh-IfA-Synka-okad-samsyn-assistans.html


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare


Lösningen när du har kris med din bemanning


Vi alla som lever med personlig assistans, vet hur svårt det kan vara att få tag på assistenter när någon plötsligen slutar eller om någon blir sjuk. Men nu har lösningen kommit. Den heter Assistansakuten.


Man ringer till Assistansakuten och berättar om sina rekryteringsbehov, sen så gör dem en matchning utifrån den kravprofil som du har. Sen förmedlar Assistansakuten kandidater till dig inom två timmar.Jag har själv fått hjälp av assistansakuten och hittade snabbt flera intressanta kandidater som matchade min kravprofil. Det bästa med det här är att kandidaterna får svara på fem frågor i en videointervju. Videointervjun skickas till dig så du kan se vad kandidaterna svarar på frågorna. På det här sättet är det mycket lättare att hitta rätt person en att man bara läser ett brev eller ser ett CV.


Avtal tecknar man själv med assistenten och bestämmer arbetstider och arbetsuppgifter. Det innebär alltså att du är arbetsgivare.


Assistansakuten kan man kontakta både som privatperson och som assistansbolag, hjälpen finns över hela landet.

Gå gärna in på deras hemsida och läs hur dom kan hjälpa just dig:

http://www.assistansakuten.se/


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Vad händer med assistansanvändare som smittas av Covid-19?


Socialstyrelsen har gett ut riktlinjer om vem som ska få intensivvård eller ej. I fall att platserna inte räcker till i den pågående Corona pandemin. Med dem här riktlinjerna så blir det upp till vårdpersonalen att bestämma om man ska satsa på en patient eller inte.


Då blir man ju orolig att man i den bedömningen börjar värdera vilken livskvalite en person kan tänkas ha. Man har ju redan börjat med att äldre som blir sjuka ska stanna på sitt eventuella boende och inte skickas runt. Vilket gör att deras chanser minskar att klara av smittan.

Om man ska tolka det som sägs så kan man ju dra slutsatsen att personer i riskgrupperna kommer att bli utestängda från avancerad vård.


Artikeln som jag har hämtat blogginlägget ifrån handlar till stor del om en makes oro för sin funktionshindrade fru i fall att hon skulle drabbas av Corona viruset. Jag tycker artikeln speglar mycket av den oro som många känner just nu, om man tillhör riskgruppen.

Artikeln hittar ni här: https://assistanskoll.se/20200404-Debatt-er-min-fru-redan-dodsdomd.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Varför kan inte personliga assistenter få skyddsutrustning?

Assistanskoll.se har intervjuat Katarina Bergvall på STIL gällande säkerheten kring personlig assistans i dessa Corona tider.


Katarina säger att informationen från Arbetsmiljöverket har varit dålig när det gäller säker skyddsutrustning. De olika regionerna har till uppgift att fördela skyddsutrustning till kommunerna som sen i sin tur har en skyldighet att fördela den vidare. Men alla kommuner handlar olika när det kommer till att dela ut skyddsutrustning.


Att assistenter som har symtom ska stanna hemma är allmänt känt. På STIL så nekar man assistenter att arbeta, om man har symtom eller varit i kontakt med någon som varit smittad. Känns klokt med tanke på att personerna i fråga arbetar med någon i riskgruppen.


Personliga assistenter bör som annan personal i vården få testas, eller testas om man har antikroppar när sådan testning blir aktuell. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten måste se till att personliga assistenter blir erbjudna att testa sig precis som vårdpersonal inom kommunerna.


Katarina säger mycket riktigt på frågan om assistenter kan vara med på sjukhus om användare behöver bli inlagd. Att vårdpersonal aldrig kan ersätta en personlig assistent. Som känner till personen i frågas problematik på ett mer ingående sätt än vad personal på ett sjukhus kan göra. Med tanke på den stressade situation som nu råder på sjukhusen så skulle personalen ha svårt att tillgodose hjälpbehovet hos någon i behov av assistans.


Om det kommer fram ett vaccin emot Corona virus så bör assistenter erbjudas gratis vaccination tycker Katarina. Jag kan bara hålla med.


Vill ni läsa hela intervjun så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20200416-Katarina-STIL-Svart-skyddsutrustning.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare


Assistansberättigade nu 14038


Nya siffror från Försäkringskassan visar att i mars 2020 så hade 14038 personer assistansersättning. Detta är en minskning med 2141 personer sen oktober 2015. Under 2019 så fick hela 82 procent avslag på sin förstagångs ansökan om assistansersättning. Det här trots regeringens uttalanden om att den som behöver assistans ska få det, jag tror inte att det är många som tror på dem orden idag.


Om man jämför med 1995 då hela 78 procent av alla förstagångs ansökningar beviljades så ser man en drastisk förändring i synen på personlig assistans hos både politiker och Försäkringskassan.I och med det här så har man sett en ökning av personer som fått personlig assistans hos kommunen. I oktober 2019 så hade 5200 personer kommunalt beviljad assistans, det är en ökning med 100 personer. Jag tror orsaken kan vara alla som ramlat ur den statliga assistansen men måste ha en annan insats.
Det allvarliga är den differens på över 2000 personer som idag måste sakna insats.


Till er som har assistans men behöver ha hjälp att hitta en assistent snabbt pga sjukdom hos ordinarie personal så kan jag rekommendera det nystartade assistansakuten.se

Vill ni läsa artikeln gällande nya siffror från Försäkringskassan så finns den här nedan:

https://assistanskoll.se/20200407-Antalet-assistansberettigade-nu-14-038.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Funktionshinder inget som avgör rätten till intensivvård

Många med funktionshinder är oroliga att drabbas av det nya Corona viruset. Vilket är fullt förståeligt. För nästan alla tillhör riskgruppen, vilket innebär att man har större chans att bli allvarligt sjuk.


Om man då blir allvarligt sjuk så kan man bli i behov av intensivvård, då kan det vara en tröst att ett funktionshinder aldrig får påverka sjukvårdens prioritering av vem som har rätt till den typ av vård. Det som avgör om man ska kunna få intensivvård är den biologiska åldern, där man tar hänsyn till om man har nedsatt funktion i hjärta, lungor, lever eller njurar.

En annan sak som är viktig är patientnyttan, det vill säga om en person kan tillgodose sig vården. Det här säger Thomas Lindén som är avdelningschef vid kunskapsstyrning för hälso och sjukvård på Socialstyrelsen.


Thomas säger att den som har störst behov av intensivvård ska få det, men det är bara en nedsatt funktion i dem inre organen som kan inverka negativt på om personen kan få och klara av intensivvård. Då ställer man sig genast frågan; Men många funktionshinder så finns det en nedsatt lungfunktion bl.a. Vilket innebär att man då inte är berättigad till intensivvård, för att man inte skulle kunna klara av en sådan behandling.


Om assistenter kan vara med på sjukhuset så svarar Thomas ganska svävande. Men ett positivt svar är dock att varje fall ska individanpassas. Man ska få den assistans som man har rätt till. Vilket man måste se som positivt.


Vill du läsa hela intervjun med Thomas Lindén så finner du den här:

https://assistanskoll.se/20200409-Socialstyrelsen-Linden-livskvalitet-funktionsnedsettning.html

Behöver du hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare


Assistans har fördelar framför hemtjänst när det kommer till smittspridning

Assistanskoll.se har intervjuat Jonas Franksson som är ordförande på STIL. Han har legat sjuk i flera veckor med misstänkt Corona virus. Att man som i Jonas fall inte får testa sig, när man jobbar nära personer i riskgrupp och har personer i det egna hemmet som tillhör riskgruppen. Är inget annat än katastrof.

Han berättar att han var precis på gränsen att få ta ett test eftersom han tillhör riskgrupp. Men när man blev restriktivare med testerna så fick han inte testa sig.

Att ha assistans istället för hemtjänst i sådan här situation som vi befinner oss i nu är mycket bättre. Eftersom man träffar oerhört många olika personer när man har hemtjänst.  Vilket naturligtvis ökar risken väldigt att bli smittad.


En annan fördel som Jonas beskriver i artikeln är att när man har personlig assistans så utvecklas ett ömsesidigt förtroende mellan assistenten och assistans användaren. Man vill skydda varandra.

Att man ska kunna få assistans oavsett ålder efter det här, borde vara en bra menar Jonas och jag håller med. För att kunna skydda alla äldre på ett bättre sätt än man kan göra idag. Som i nuläget far väldigt illa pga personal som tar med smitta på äldreboenden bl.a.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet? Så finns den i länk här nedan.


https://assistanskoll.se/20200413-Franksson-STIL-Assistans-fordelar-hemtjenst.html


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Råd till assistansanvändare

Assistanskoll.se har publicerat en artikel med olika råd för assistansanvändare i den nuvarande Corona krisen. Jag kommer att ta upp några av dem råd som man nämner i artikeln. Många som har assistans tillhör riskgruppen, vilket innebär att man löper risk att bli allvarligt sjuk om man får Corona viruset. I riskgruppen ingår äldre och personer med bakomliggande sjukdomar. Här är några av de råd som listas i artikeln på assistanskoll.se:

1. Undvik nära kontakt med personer som är sjuka.

2. Undvik att röra ögonen, näsan och munnen med otvättade händer.

3. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. I händelse av att tvål och vatten inte är tillgängliga, använd ett alkoholbaserat handrengöringsmedel som innehåller minst 60% alkohol.

4. Se till att du har vikarier som kan komma ifall att ordinarie assistent blir sjuk

5. Se till att du har tillgång till viktiga hygienartiklar samt mediciner

6. Se till assistenterna använder handsprit och tvättar händerna när dem kommer till ditt hem. När ni har varit och handlat eller rört er utanför hemmet.

7. Om din assistent blir sjuk, uppmana dem att söka läkarvård och att sjukskriva sig

8. Om du blir sjuk så sök omedelbart läkarvård, personer med funktionshinder löper större risk för sjukdomar som Corona


Vill ni läsa hela artikeln i sin helhet så finns den i en länk här nedan;

https://assistanskoll.se/20200313-Rad-Disability-Rights-Coronovirus.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas

//sekreterare

HFD går på Försäkringskassans linje

Om man har ett tillsynsbehov som har sin grund i epilepsi, så räknas det inte som ett grundläggande behov enligt en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).


Ärendet började med att en kvinna med grav psykisk funktionsnedsättning och svår epilepsi fick sin assistans indragen från Försäkringskassan. Man menade att hennes epilepsi som tillsynsbehov inte räknades som grundläggande behov.

Kvinnan överklagade men förlorade i Förvaltningsrätten, men när hon sedan överklagade till Kammarrätten så fick hon rätt. Tyvärr valde Försäkringskassan att ta ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen där man vann.


Högsta förvaltningsdomstolen menar att det femte grundläggande behovet bara beviljas där ingående kunskaper krävs om den funktionsnedsatte och är av kvalificerad natur mer än vägledning, instruktioner och påminnelser.

Kvinnans ombud menar att pga kvinnans problem att kommunicera så måste assistenterna känna henne väl för att kunna förutse när ett epileptiskt anfall är nära. Hon har också ett gränslöst och utagerande beteende. Som gör att hon inte förstår vilka situationer som kan vara farliga.

Vill ni läsa artikel i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20200217-HFD-gar-Forsekringskassans-linje.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Behöver vi en LSS-inspektion
Assistanskoll.se intervjuar Bengt Eliasson från Liberalerna. Han vill införa en LSS inspektion som ska ha till uppgift att bekämpa kriminalitet och samtidigt ge frihet till dem som behöver. Jag ställer mig tveksam till denna inspektion, vi har sett tidigare att när man försökt bekämpa kriminalitet, så har det drabbat personer i behov av assistans. Men Bengt brukar sätta den assistansberättigades rättigheter främst.


Bengt menar att det går att komma åt ifrån integritetskränkande bedömningar. Han vill se en myndighet likt Skolinspektionen som har till uppgifter att stå på den enskildes sida och granska utförarna.

LSS-inspektionen ska ha två huvuduppdrag: Det första att se till att den enskilde får en möjlighet till en form av rättshjälp, för att få sina rättigheter tillgodosedda.

Det andra uppdraget är att bekämpa kriminalitet, det genom att utförarna granskas på ett bättre sätt. Bengt menar att fusket ligger inte i bedömningen av assistans utan i utförandet.

LSS-inspektionen skulle kunna vara en del av IVO menar Bengt, men att det blir en egen enhet med starka resurser och hög kompetens.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20200305-Eliasson-Liberalerna-LSS-inspektion.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas