Liberalerna vill se ny lagstiftning

Liberalerna vill se en ny lagstiftning som upphäver de restriktiva bedömningarna av behovet personlig hygien. Bengt Eliasson menar att de tilläggsdirektiv till den nuvarande assistansutredningen som gjorts, skulle vara en väg att gå för att uppnå detta.


Gällande den Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som kom 2019 som menade att sminkning inte är ett grundläggande behov, samt att personlig hygien bara ska räknas som grundläggande behov om man måste avlägsna smuts och andra ohälsosamma partiklar från kroppen. Det kan enligt kunniga jurister vara i strid mot den FN konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Försäkringskassan var naturligtvis snabba att agera efter den Domen och har nu blivit ännu hårdare i sina bedömningar. Så som sminkning, hårklippning, hårinpackning, rakning, trimning av skägg och insmörjning i syfte att hålla huden mjuk. Inte kan räknas som grundläggande behov. Om det inte är att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma partiklar. Bengt menar att regeringen måste agera direkt för att minska konsekvenserna av detta.


Försäkringskassan menar själva att deras hårdare bedömningar av personlig hygien som startade redan 2017 är orsaken till att antalet assistansberättigade minskar. Helt oacceptabelt menar Bengt och jag håller med.

Vidare menar Liberalerna att man ska vidta omedelbara åtgärder och stoppa den utveckling som pågår. Lena Hallengren öppnade för en förändring i en debatt med Pia Steensland i riksdagen. Så vi får hoppas att det görs skyndsamt. Bengt Eliasson menar att det är viktigt att en bred parlamentarisk överenskommelse tas i den här frågan.


Vill ni läsa hela intervjun med Bengt Eliasson så finns den i länken nedan:

https://assistanskoll.se/20200625-Eliasson-Liberalerna-bedomningar-hygien-oacceptabla.html


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

LSS Utredningen går ut på remiss

Efter mycket tvekan väljer regeringen att skicka den mycket kritiserade LSS utredningen på remiss. Funktionshinder rörelsen protesterar starkt mot detta. Socialminister Lena Hallengren säger att remissinstanserna ska bortse från dem största besparingsförslagen, så som borttagen assistans för barn och en schablon på 15 timmar för andra personliga behov.


Gunilla Malmborg lämnade över utredningen i januari 2019, en utredning som gjorts med stor okunskap med förslag som inte upprättar syftet med LSS lagen. Remisstiden pågår fram till den 12 november, förslagen kommer att vara värdefulla för regeringens fortsatta arbete att stärka stödet till personer med funktionshinder säger Lena Hallengren. Då är vi nog många som får en chock om regeringen har till avsikt att stärka stödet för personer med funktionshinder. Allt som tidigare gjorts har gått i motsatt riktning.

Reaktionerna i funktionshinder rörelsen är starka. Jonas Franksson från STIL menar att direktiven var undermåliga, utgångspunkterna felaktiga och utredarna okunniga. Cecilia Blanck på föreningen JAG menar att utredningen innehåller förslag på ytterligare försämringar efter som det var direktiven. Jag kan bara hålla med.


Vill ni läsa hela artikeln i sin helhet, så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20200628-LSS-utredningen-gar-ut-remiss.html


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Sondmatning ska bli ett grundläggande behov

Sondmatning ska bli ett grundläggande behovFrån och med den 1 juli så kommer det tillägg till LSS lagen att träda i kraft. Vilket innebär att sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov i sin helhet. Även andning kommer att räknas som ett grundläggande behov i sin helhet från och med den 1 juli 2020.


Redan 2018 så vann lilla Selma 6 år i domstolen gällande att sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov. Vilket var första steget till att sondmatningen kom att bli ett grundläggande behov igen. Utvecklingen har gått snabbt åt fel håll dem senaste åren, när lagen kom var det aldrig några tveksamheter. Känslan från politiker och samhället i övrigt var att personlig assistans och LSS var en positiv reform. Men redan 1998 så började man prata om ökande kostnader. Då införde socialdemokraterna med Göran Persson i spetsen det grundläggande behovet. Att detta drevs igenom har varit assistansens största bakslag. Samt har orsakat så mycket lidande.

Man kan ju fråga sig varför det har varit oklarheter kring sådana självklara behov, men som rättspraxis har sett ut dem senaste åren. Så har det blivit allt svårare att få hjälp med några behov. Det senaste i raden var den personliga hygienen, där nu bara göra kroppen ren från smuts och annat räknas. Att raka sig, ta på deodorant samt raka sina ben eller sminka sig. Det räknas inte som ett grundläggande behov.


Många människor tänker inte på detta utan ser det som en självklarhet att man kan göra sig ren, och presentabel när man ska gå ut. Men för personer med funktionshinder är detta inte en självklarhet. 2019 la regeringen och dess samarbetspartier en proposition att andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov i sin helhet. KD, V och SD vill gå längre man vill att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet. En självklarhet kan man tycka, åtstramningen av dem grundläggande behoven har pågått allt för länge.

Vill ni läsa mer om det här så rekommenderar jag följande artiklar:

https://assistanskoll.se/20200603-Sondmatning-andning-grundleggande-1-juli.html

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gPOBPA/fick-ratt-mot-forsakringskassan-en-stor-lattnad

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Riskgrupper skall få förebyggande sjukpenning

Dem personer som tillhör riskgruppen och inte kan jobba hemifrån, skall enligt ett nytt förslag kunna få en förebyggande sjukpenning från och med 1 juli. Ersättning skulle ligga på 804 kr per dag, vilket på en 30 dagars månad skulle bli ca 18000. Det här skulle gälla tre månader så till oktober i år.


Det personer som omfattas måste ha ett läkarintyg att visa upp för Försäkringskassan, säger Lena Hallengren socialminister. Förslaget kommer att omfatta ca 70000 personer. Acko Ankarberg Johansson som är ordförande för socialutskottet vill att man ska gå längre och omfatta närstående och gravida, men den här förebyggande sjukpenningen.

Följande riskgrupper kommer att kunna söka förebyggande sjukpenning:

• Ålder 70 år och däröver

• Aktiv cancersjukdom eller pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)

• Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt–kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.

• Fetma (BMI 40 och däröver)

• Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS) • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)

• Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars–CoV–2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid–19

Vill ni läsa artikeln i sin helhet som finns den här nedan:

https://assistanskoll.se/20200529-forebyggande-sjukpenning-riskgrupper.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Hon fick rätt mot kommunen

74 åriga Ginger Lingvall har en hjärnskada sedan födseln. Enligt dem intyg som hon har så är hon blind, samt har nedsatt hörsel och känsel. Det är helt horribelt att man ifrågasätter hjälp till någon med sådana svåra funktionshinder. Hon har svårt att förstå människor som pratar med dialekt eller brytning. Hon har också svårt att fungera i röriga miljöer.


Hennes svårigheter innebär att hon är beroende av både ledsagning och assistent menar läkarna. Försäkringskassan bedömde 2007 att hennes problem var så stora att hon blev beviljad assistans med 74.5 timmar i veckan. Men sedan hennes assistans överfördes till Skärholmens stadsdelsförvaltning 2010 så har den reducerats sakta med säkert. Sen ville man ta bort hennes assistans helt och ersätta det med några timmars hemtjänst.


Att förlora sin assistans skulle för Ginger vara katastrof med tanke på hennes funktionshinder. Jag kan inte läsa och skriva säger hon, jag kan inte ens ringa ett telefonsamtal själv.


Hon överklagar detta till Förvaltningsrätten och där beslutar man att hon ska få behålla sin assistans. Det finns ingenting som pekar på att hon har blivit bättre menar man. Men tydligen så tycker man på Skärholmens Stadsdelsförvaltning att hon har plötsligt blivit mycket bättre. Ginger är naturligtvis glad efter Förvaltningsrättens beslut, men oron finns kvar. Ska hon få behålla dem timmar som hon hade från början.

Vill ni läsa mer om Gingers historia, så finns den i en länk här nedan:

https://mitti.se/nyheter/kommunen-personlig-assistent/?omrade=skarholmen

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Det måste bli enklare att kräva sin rätt

Disability Rights defenders är ett nätverk som har funnits i snart två år. Det består i huvudsak av en facebook grupp med över 1000 medlemmar från 100 olika länder. Målet med gruppen är att medlemmarna ska stärka varandra genom att dela med sig av kunskaper kring diskriminering m.m.


Selina Griesser administrerar Facebook gruppen och har jobbat med det sen 2018. Just nu är dem 1600 medlemmar med 50 st som väntar på att få gå med. Fantastiskt tycker jag. Från början var det här en idé av Adolf Ratzka independent living, han här nu mera med som rådgivare. Samt skriver nyhetsbrev. Målet med det hela är att sprida information och dela med sig av kunskaper. Bl.a så gör man enkäter där man frågar medlemmarna vad man vill diskutera.

Idag så finansieras man av ULOBA i Norge, men man söker ytterligare finansierer. Ett så här bra projekt borde inte ha problem men att få ekonomiskt stöd kan jag tycka. Att bli stora kan ju vara en nackdel, och det är att det finns många olika yrkesgrupper, anhöriga och m.m och det kan vara svårt att tillgodose allas behov av information.


Den närmaste framtiden så vill man fokusera på dem nordiska länderna och att utveckla sin verksamhet där. I framtiden vill man göra rättvisa mer tillgänglig, det ska inte behöva ta 10 år utan man ska kunna kräva sin rätt snabbare.

Vill ni läsa mer om det här, så finns det i en artikel nedan:

https://assistanskoll.se/20200525-D-R-D-maste-enklare-kreva-rett.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Varför minskar dem assistansberättigade och antalet beviljade timmar?

Antalet assistansberättigade per person har slutat öka pga hårdare rättspraxis, samt Försäkringskassans hårdare ställningstagande om egenvård och personlig hygien. Orsaker enligt Försäkringskassan är följande:

Färre beviljas assistansersättning

Det kan ha uppstått en så kallad mättnad i assistansersättning, att man har blivit beviljad dem timmar man behöver. Knappast troligt, tror att många inte vågar söka fler timmar för rädsla för att bli av med dem timmar man har.


Att tvåårsomprövningarna togs bort i april 2018, har gjort att fler våga ansöka om mer timmar och har fått det säger Försäkringskassan.
 Det här har jag svårt att tro på.


Antalet assistansberättigade fortsätter att minska, under 2019 minskade det med 350 personer. Mellan åren 2015 och 2019 så minskande antalet från 16000 till 14000. Orsaker till detta enligt Försäkringskassan är följande:

Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2015 som säger att det grundläggande behovet ingående kunskap bara gäller personer med psykiskt funktionshinder.

2016 Förtydligar Försäkringskassan att egenvård inte ska ses som ett grundläggande behov.

2017 Kommer det att grundläggande behovet hygien bara räknas till att hålla sig ren från smuts och liknande behov.

Året innan tvåårsomprövningarna togs bort så utfördes fler omprövningar än vanligt. Där många kan ha förlorat sin assistans.

En tredjedel av dem som fick avslag på sin ansökan om assistansersättning 2019, bedömdes inte tillhöra en personkrets enligt LSS.

Vill ni läsa mer om det här så rekommenderar jag följande artikel:

https://assistanskoll.se/20200525-Varfor-minskar-assistansberettade-timmar.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Varken hjälte eller vårdpaket

Rubriken stämmer så bra in på många personer med funktionshinder, som står upp för sina rättigheter och övervinner barriär och eventuella hinder som samhället lägger fram. Inte minst på Christine Bylund som pluggar genusvetenskap samt är aktivist i Independent Living rörelsen.


Christine föreläser också och då bl.a om synen på personer med funktionshinder. Hon säger att använder jag rullstol så reduceras jag till rullstolen och slutar då att vara kvinna. Det känns bekant, många gånger när man är på restaurang och har bokat bord. Så kan man höra personalen prata om mig och mina kompisar som också sitter i elrullstol som just rullstolar och inte människor.

Hon menar att man gärna vill sätta människor i olika kategorier. Samt när det gäller personer med funktionshinder så blir vi utestängda från samhället. Det kan mycket riktigt handla om hur vi bygger våra städer eller hur personer med funktionshinder framställs i media. Mycket bra reflektion av Christine tycker jag.


Christine menar att för mycket fokus läggs på fel saker, men att många människor inte kommer ut på grund av att dem saknar assistans. Det glöms helt bort ibland kan jag tycka.

Jag rekommenderar hela intervjun med Christine och den finner ni här nedan:

https://www.svd.se/funktionshindrad-varken-hjalte-eller-vardpaket

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

                                                         Karantän

Som många som tillhör riskgrupp så sitter jag i karantän. Sedan en tid tillbaka. Men många med mig sitter i samma båt så att säga, man kan inte träffa sina närstående pga risken för smitta. I dagsläget så har jag bara kontakt med dem personer som jag måste ha kontakt med för att klara min dagliga livsföring. Mina assistenter som är livsviktiga för mig så att jag kan klara min vardag.


Hur gör man då för att för att få någon socialkontakt nära och kära, som tur är finns ju helt andra möjligheter idag att hålla kontakten. Här är ju Facetime och Skype helt ovärderliga, som kontakt möjligheter. Man får ju en så verklig kontakt som det bara går. Jag har förstått att alla hanterar karantänen på olika sätt, en del som mig går inte ens in i mataffär. Undviker färdtjänst och andra transporter.

Medan andra träffas utomhus för att fika och gå promenader, man försöker hålla sina kontakter utomhus. Nu är ju detta ett säkrare sätt för att undvika smitta om man håller avstånd, men helt säkert är det ju inte. För att man ska vara helt säker, så bör man ju undvika sociala kontakter så långt det bara går.

Hur tänker ni som tillhör en riskgrupp? Vad tänker ni på och hur har ni ordnat erat liv efter pandemin?


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
/sekreterare


Nya besked av socialministern

Efter nya besked från socialministern så är personliga assistenter prioriterade för att testas för Coronavirus. För privata anordnare så finns det ytterligare positiva besked. Nu kan man ansöka om att få kostnadsfri handsprit, skyddsutrustning och ersättning för Coronarelaterade kostnader. Men man behöver ansöka om detta hos sin kommun säger socialministern.


Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att fungera som en nationell inköpscentral, sedan ska kommunerna rapportera via länsstyrelserna om akut behov dem närmaste 24 till 48 timmarna. Sedan ska socialstyrelsen skicka ut skyddsutrustning till kommunerna.

Regeringens beslut att ersätta alla arbetsgivare för Corona relaterade kostnader inkluderar även assistanssamordnare. Som kommer att få hjälp med sjuklönekostnader fram till juli 2020. Privata anordnare kan även få ersättning för andra kostnader till följd av Coronapandemin, men då måste man ansöka om detta senast den 30 november 2020 till socialstyrelsen.


När en privat anordnare vill testa dem assistenter som jobbar i företaget för Corona virus så får man ta kontakt med den person inom hemkommunen som har hand om Coronarelaterade frågor säger Lena Hallengren.


Vill ni läsa mer om intervjun med socialministern så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20200520-Hallengren-assistenter-priotestning.html


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare