VH Event

Just nu håller VH Assistans eventskalender på att färdigställas och aktiviteter så som att prova på att Dreja och måla under sportlovet, gå på Choklad och lakritsprovning med provningsledare på VH kontoret, cupcakesprovning och Kick off på Icebar för alla assistenter väntar oss i år. Event för februari och mars är redan utlagda på VHevent.se så gå in och kika om det är något som faller er i smaken!

 

Att söka jobb som assistent

Vi på kontoret sitter ofta med olika rekryteringar för våra kunder, det kan vara allt ifrån att rekrytera många stora tjänster till få lite mindre tjänster och som nästan allt här i livet är vissa rekryteringar svåra och tar lång tid och andra blir klara nästan på en ögonblinkning.

Hos oss är det viktigast att den vi rekryterar åt är med i processen och själv får välja vem som ska arbeta hos dem. Det ju faktiskt inte vi på kontoret som har den mesta kontakten med assistenten när personen väl är anställd utan det är såklart kunden. Det är därför viktigt att vi först stämmer av med kunden vad hen förväntar sig av personen vi anställer så att det blir en så bra match som möjligt.

När ansökningar till våra tjänster kommer in så läser vi igenom alla, varenda en! Vissa är väldigt korta och det är svårt att få en uppfattning om vem det är som söker jobbet och det tycker jag är väldigt tråkigt. Jag vill ju få en så bred bild som möjligt om vad den sökande är för person, vad hen är duktig på, vad hen har gjort innan och också varför just den här personen valde att söka just det här jobbet. Ibland har våra kunder en önskar om att t.ex. anställa en  person som kanske har liknande intressen som dem, det gör det ofta lättare att skapa en relation till varandra och gör att man kan göra saker tillsammans som både kund och assistent tycker är roligt. Då är det bra att ha berättat om det här i sitt personliga brev när man söker en tjänst.

När man skickar med både att CV med arbetserfarenheter och kunskaper samt ett personligt brev som berättar vem du är så brukar jag få en bra bild.

När både jag och kunden läst igenom CVt och det personliga brevet och det känns rätt så kallar vi till intervju. Ibland är kunden med på den intervjun och ibland får kandidaten träffa kunden lite senare. Det här är ytterligare en chans att berätta mer om sig själv, vad man gjort innan och varför man skulle passa bra hos oss och hos vår kund. Ibland känns det som om CVt man läst innan stämmer jättebra med personen man träffar och ibland är det tvärt om, det är superspännande! Jag förstår att man kan vara nervös inför en intervju, det är ju normalt. Är man glad och trevlig brukar det gå bra i alla fall.

Många gånger kommer det in flera riktigt bra ansökningar till oss för en tjänst. Då är det svårt att välja vem man ska gå vidare med. Eftersom alla människor är olika är det också olika saker jag kollar efter beroende på vilken kund jag rekryterar till. Ett hett tips är att läsa igenom annonsen ordentligt för att se om man tror att man skulle passa till tjänsten och speciellt förklara varför man tror att man skulle det. Det här är ju en chans för dig att ”sälja in dig” hos oss!

——————————-

Det var en kort genomgång av en liten del av rekryteringsprocessen hos oss. Det är ett stort ämne och alla gör såklart inte på samma sätt man man rekryterar men kanske har du lärt dig något om hur du kan presentera dig och vad du kan ta upp i ditt CV och personliga brev när du söker jobb, i alla fall hos mig!

Lycka till!

/Agnes

Dom i Kammarrätten Stockholm målnr 3558-17, bifall gällande assistansersättning

 

Klagande yrkar på att han behöver ständig tillsyn då han vistas i skolan, pga av självskadebeteende, som kan utlösas då han blir exalterad, stillasittande samt passiv.
Han saknar också helt förmåga att kunna tillgodose sina grundläggande behov och påkalla hjälp eller ens bedöma när han är i behov av hjälp. Precis som styrkt i läkarintyg av överläkare T Börsbo så kan man inte lämna en person som agerar som ett litet barn utan tillsyn.

 

 

Att mamman sagt i Förvaltningsrätten att sonen kan lämnas ensam i olika rum hemma, för kortare perioder om någon tittar till honom med jämna mellanrum. Så är inte det relevant då personen är i behov av ständig tillsyn och hans mamma jobbar heltid som sjuksköterska och kan omöjligt finnas till hands. När man är 19 år finns inget föräldraansvar, och man ska kunna klara sig på egen hand. Men i detta fallet så är personens kognitiva beteende som ett barns, och är därför i behov av ständig tillsyn.

 

 

 

Kammarrätten anser att det då framkommer av utredningen att klagande fungerar som ett barn i förskoleåldern så har han svårt att förstå risker och konsekvenser av sitt handlande. Han kan också skada sig själv när han blir orolig eller exalterad, vilket gör att han inte kan lämnas ensam särskilt länge. Man meddelar därför bifall till överklagan.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan:

Stockholm KR 3558-17 Dom 2018-02-01

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller att göra en ansökan. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas
sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Linköping målnr 263-17, bifall gällande personkretsbedömning

 

Försäkringskassan beslutar att inte ändra sitt beslut i november 2017 gällande assistansersättning. Klagande yrkar på att beslutet ska inhiberas så att han har fortsatt rätt till assistansersättning.
Han har så stora fysiska funktionshinder att det är ingen tvekan han uppfyller alla kriterier inom LSS. Klagande åberopar tidigare ADL bedömning samt kompletterande läkarintyg för att styrka sin sak.

Förvaltningsrätten tar upp målet direkt till avgörande, därför finns ingen tid för att beakta för yrkandet av inhibition.

Det är helt ostridigt att klagande har ett varaktigt funktionshinder, då han är helt förlamad i nedre extremiteter. Även den smärta som klagande har i nacke och axlar anses som varaktigt i LSS mening. Pga av denna smärta kan han inte lyfta armarna över horisontalplan. Inte ens den smärtstillande medicin som har skrivits ut hjälper klagandes smärtproblematik. Ingenting i den medicinska bevisningen talar för en förbättring, därför kan det anses som ett varaktigt funktionshinder.
 

 

 

Klagande behöver hjälp med på och avklädning, förflyttningar, ändra läge i sängen, även hjälp med hygien pga smärtor samt övriga behov som att städa, göra inköp och tvätta.
Förvaltningsrätten visar målet åter till Försäkringskassan för att utreda klagandes rätt till assistansersättning.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

 Linköping FR 263-18 Dom 2018-01-19

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller göra en ansökan?

Kontakta oss på Assistansjuristerna

//Niklas
sekreterare

 

Träning, hälsa och friskvård

I dagens samhälle får vi ett ständigt flöde av hälsa och träning genom media. Både tidningar, TV och sociala medier som Instagram och Facebook uppdaterar flitigt om både träning och hälsa. Ja, aldrig har vi vart så medvetna om det som vi är idag, och aldrig har det vart så omdiskuterat.

Trots samhällets stora intresse av hälsa är användandet av friskvårdsbidrag förvånansvärt lågt. År 2017 var det fler än var tredje svensk med friskvårdsbidrag som valde att inte använda det, enligt en artikel från SVD i augusti 2017. Vad det beror på vet jag inte. Kanske får vi så mycket information genom media att vi blir trötta på ämnet och därmed ger motsatt effekt?

Vad hälsa egentligen är anser jag är individuellt från person till person, och därför irrelevant att diskutera här och nu. Det är också en anledning till att jag vill slå ett slag för nyttjandet av att använda sitt friskvårdsbidrag då valet av hur man kan använda det är väldigt brett.

Det är skatteverket som bestämmer riktlinjerna i vad som räknas som friskvård. Om man inte känner behov eller har möjlighet att pröva på något fysiskt påfrestande finns andra aktiviteter att välja på, till exempel mindfulness som stresshantering eller ljusterapi.
Andra valmöjligheterna som finns är bland annat: akupunktur, boxning, fotmassage, styrketräning och örtbad. Listan kan göras lång.

Från den 15 januari i år har skatteverket gått ut med att sporter som tidigare ansågs för dyra nu också går under friskvårdsbidrag, såsom till exempel ridning och golf.

Jag har också vart en av de där personerna som vart dålig på att använda mitt friskvårdsbidrag, något det ska bli ändring på i år. Att använda sitt friskvårdsbidrag genom att gå på akupunktur, fotmassage eller pröva en ny aktivitet låter inte helt fel i mina öron.

Kanske ska vi försöka få bort fokus på prestation, något som snarare ger ångest än välbehag. Istället borde vi se hälsa som något individuellt och glädjefyllt.

Som anställd på VH assistans får du ett friskvårdsbidrag med ett belopp på 200 kr i månaden. Jag som verksamhetsledare vill uppmuntrar alla våra anställda att nyttja det, glömma prestationen och använd det till det som ger Dig mest glädje.

/Anna

Dom i Kammrrätten Jönköping målnr 1109-17, bifall gällande tillhörighet av personkretsen

 

Klagande har ett funktionshinder där det saknas behandlingsformer. Hon har provat smärtlindring, akupunktur och sjukgymnastik utan att visa några förbättringar. Tillståndet måste anses vara varaktigt och orsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hon har varit sängliggande i två år, men ända anser nämnden i Borås Stad att förbättringar kan ske med rätt specialister. Trots att läkare gjort oberoende bedömningar om att ingen förbättring av tillståndet kan ske.

 

 

Nämnden i Borås Stad anser ända att hon inte tillhör personkretsen inom LSS. Tyvärr väljer senare Förvaltningsrätten att gå på kommunens linje. Med motiveringen att den medicinska utredningen är för gammal och inte tillräcklig för att göra gällande att hon tillhör personkretsen. Därför väljer Förvaltningsrätten att meddela avslag i målet.

 

 

Kammarrätten anser däremot att klagande lider av stora smärtor och att detta är styrkt av arbetsterapeut. Vidare menar rätten att det sammantagna medicinska underlaget inte kan
vara frågan om ett funktionshinder av tillfällig natur. Då klagandes svårigheter är stora och orsakar betydande problem i den daglig livsföringen så tillhör hon personkretsen anser Kammarrätten.

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan

Jönköping_KR_1109-17_Dom_2018-01-22

 

Vill ni ha hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 8520-17, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Socialnämnden i Haninge kommun beslutar i februari 2017 att avslå klagandes begäran om insatser enligt LSS, med motiveringen att dem redan tillgodoses genom Försäkringskassan.
Klagande överklagar beslutet och tycker att socialnämnden i Haninge kommun brustit i sin utredningsskyldighet och skyldighet att motivera sitt beslut. Hon yrkar på att få kostnader för personlig assistans för personlig assistans upp till 152 timmar i veckan.

 

Något mycket ovanligt sker i denna Dom, socialnämnden i Haninge går på klagandes linje och återtar ärendet för fortsatt handläggning. Det här är mycket ovanligt att man ser.

 

 

I den här domen så får man ingen bakgrunds fakta gällande klagandes funktionshinder eller sjukdomshistoria. Det som dock går att fastslå är att den måste vara av mycket allvarligt slag, då kommunen genast går på klagandes linje och tar tillbaka ärendet. När det gäller kostnader så är kommunerna väldigt sällan samarbetsvilliga. Att man inte vill hjälpa den enskilde trots avsaknad av insatser kunde vi se i Kalla Fakta på tv4 i måndags. Man struntar totalt i den skyldighet man har att fungera som ett skyddsnät för den enskilde när den statliga assistansen dras in.

 

Vill ni läsa domen sin helhet så finns den i en länk nedan:

 

Stockholm FR 8520-17 Dom 2018-01-15

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller skriva en ansökan om personlig assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Kalla Fakta- spelet om assistansen

I måndags gick Kalla Fakta på TV. Programmet handlade om hur regeringen målat upp en bild av att det i assistansbranschen fuskas en hel del, upp mot hela tio procent. Exakta siffror eller vem som egentligen har undersökt det är dock oklart.

För att komma åt fuskarna har regeringen gett direktiv till Försäkringskassan om att den statliga assistansersättningen ska minska.
Hur har försäkringskassan gjort för att driva igenom minskningen av den statliga assistansersättningen?

Jo de har bland annat använt sig av ett rättsfall från år 2012 (Högsta Förvaltnings Domstolen, förkortat HFD). I fallet från 2012 konstaterade HFD att sondmatning inte är ett grundläggande behov, det räknas istället som egenvård. Personer som därmed får mat genom sond är alltså inte berättigad assistansersättning eftersom det inte uppfyller kravet som ett grundläggande behov, enligt HFD.

Under programmet tar de även upp att andningshjälp enligt lag inte heller räknas som ett grundläggande behov, och därmed är man inte berättigad assistans om man behöver hjälp med sin andning. Det har försäkringskassan tolkat efter en dom från HFD 2015. Dock väntas nu ett nytt avgörande för den domen.

Genom domarna har försäkringskassan börjat tolka lagen mycket strängare vilket i sin tur lett till att allt färre inte blir beviljad eller får sin statliga assistans indragen.

Jag har innan pratat om de grundläggande behoven, men vilka behov är det som räknas som grundläggande?
De behov som ska uppfyllas för att få assistans är följande:
• Hjälp med personlig hygien
• Måltider
• Att klä av- och på sig
• Att kommunicera med andra
• Det sista grundläggande behovet kallas ofta, i brist på annat, för ”det femte behovet”. Exempel kan vara aktiv tillsyn eller motivations-aktiveringsinsatser för att personen tex ska kunna kommunicera, äta eller sköta hygien

En stor fråga för mig är hur man kan skilja på måltid genom munnen och måltid genom sond då oberoende på varifrån man intar sin föda ger samma effekt: det vill säga tillföra kroppen näring.
Jag tycker det är fruktansvärt sorgligt att i jakten på fuskarna är det barn, ungdomar och vuxna med riktigt hjälpbehov som blir drabbade.
Regeringen pratar om att sätta dit assistansfuskarna, men för mig låter det som ett påhitt bara för att spara in pengar, något jag tycker blir extra tydligt då de inte kan bekräfta vad de fått sina 10 procent fusksiffror ifrån. Jag är rädd för att om allt fler barn, ungdomar och vuxna blir av med sin assistans kommer människor tvingas flytta till boenden och institutioner. Och då anser jag att Sveriges välfärdssamhälle inte fungerar över huvud taget om de exkluderar en del av befolkningen och gynnar en annan.

Jag som verksamhetsledare på VH assistans är därmed mycket stolt över att vi kämpar ständigt och aktivt för att en bra och trygg assistans ska kunna bedrivas. Vi har ISO-certifiering i både kvalitet, miljö samt arbetsmiljö. Istället för att urholka assistansen borde regeringen istället arbeta mot samma mål som oss på VH assistans, det vill säga att förbättra och kvalitetssäkra den. För ALLA individer i Sverige ska ha rätt till ett värdigt och meningsfullt liv oberoende om du behöver hjälp med din andning eller vid måltider.

Om du inte kollat på Kalla Faktas avsnitt så rekommenderar jag dig att kolla på TV4 play. Men varning, programmet väcker många starka känslor.

/ Anna

Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 4960-17, bifall tillhörande av personkretsen enligt LSS

 

Vård och omsorgsnämnden i Helsingborg avslog klagandes ansökan om personlig assistans samt bostad med särskild service. Med motiveringen att klagande inte tillhörde någon av personkretsarna inom LSS. Eftersom hon då inte anses tillhöra någon av personkretsarna, så avslås ansökan om personlig assistans och bostad med särskild service.

 

 

Klagande har enligt läkarintyg som lagts fram som bevisning i målet följande:
Efter traumatisk bilolycka har hon hjärnskada och kropsslesioner ( skador på organ eller yttre vävnad) på höger sida av kroppen. Samt epilepsi som följd av efterförloppet. Detta har orsakat minnes och lässvårigheter samt nedsatt koncentrationsförmåga.
Hon har också lätt för att bli uttröttad. Läkaren anser att ett boende med särskild service skulle vara en mycket bra lösning för klagande. Pga den sjukdomsbild som hon har. Enligt psykolog journal föreligger ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter olyckan.

 


 

Stora kognitiva svårigheter föreligger också, då klagande inte kommer ihåg och kan boka avboka saker flera gånger per dag. Så som färdtjänst, hemtjänst, daglig verksamhet och läkartider.
Hon glömmer att hon varit i kontakt med färdtjänsten och bokar om flera gånger per dag, därför behöver hon någon som stöd i sin vardag för att hjälpa henne att komma ihåg.

 

Förvaltningsrätten anser att klagande tillhör personkretsen då hon har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder orsakat av yttre våld. Till följd av bilolyckan.

Därför meddelar man bifall.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

 

 Malmö FR 4960-17 Dom 2018-01-12

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans, kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas
sekreterare