Dom i Kammarrätten Göteborg målnr 4990-18, bifall gällande aktiv tillsyn under all vaken tid

 

 

 

 

Den klagande är blind på båda ögonen, samt autistisk, och har medelsvår utvecklingsstörning och epilepsi. Vilket gör att hon inte kan lämnas ensam. Ett brinnande ljus kan vara väldigt farligt då den enskilde kan gå ditt och bränna sig. Hon går in i saker, i väggar och hörn bl.a. Hon förstår inte faror utan kan om någon lagar mat lägga huvudet på plattan.

 

Vid frustration så slår hon sig själv, hon kan även slå mot ny personal. Annan fara som föreligger är att hon kan gå rätt ut i gatan, bränna sig, ramla och slå sig då hon ej förstår faror. Klagande har också svårt att uppfatta, samordna och organisera sin kropp.

 

 

Hon kan påkalla uppmärksamhet genom enstaka ord, även om hon inte alltid kan förmedla vad hon vill så kan hon svara ja eller nej på följdfrågor. Hon kan förstå enklare meningar och blindskrift.

 

Vill ni läsa domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Göteborg KR 4990-18 Dom 2019-05-14

 

Behöver ni hjälpa att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Växjö målnr 4899-17, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Socialnämnden i Kalmar kommun ansåg att klagandes grundläggande behov inte var av den omfattning och karaktär som berättigar till insatsen personlig assistans.

 

Vid överklagan så hävdar den enskilde att denna är i stort behov av stöd med bl.a lavemang och stomiskötsel som den enskilda ska berättiga till samma grundläggande behov som hjälp vid vanliga toalettbesök. Den enskilde är också i stort behov av hjälp med annan hygien. Både i hemmet och vid besök till badhuset.

 

 

Socialnämnden menar att det grundläggande behovet bara kommer upp i 6 timmar och 30 minuter per vecka. Vilket gör att klagande inte berättigad till sökt insats.

 

Som tur för den enskilde så hade rätten en annan syn på saken.

 

Vill ni läsa domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

FRDommålnr489917

 

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

 

Niklas
// sekreterare

Dom i Förvaltningrätten Karlstad målnr 4419-18, bifall gällande personkretstillhörighet

 

 

Klagande har tidigare varit beviljad personlig assistans i olika omfattningar.

 

Nu beslutar dock Vård och omsorgsnämnden i Karlstad att klagande inte längre tillhör personkretsen, pga att den enskildes hjälpbehov inte är av den omfattning som krävs för att tillhöra dem olika personkretsarna inom LSS.

 

Tidigare fick hon ett interimistiskt beslut till dess att Förvaltningsrätten avgjort ärendet i sak.
Med det menas att Vård och omsorgsnämndens beslut inte längre ska gälla till dess att ett slutgiltigt beslut tagits i ärendet.

 

 

 

Klagande lider av EDS vilket innebär ett komplext smärttillstånd och benskörhet bl.a detta har den enskilde framfört som argument för sitt överklagande.

 

Kommunen tycker däremot att klagandes tillstånd inte är av den omfattning att assistans behov föreligger.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

 

Domblogg

 

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Östersunds kommun backar

 

Östersunds kommun ville att det skulle finnas särskilda skäl för att anställa anhöriga som assistenter.

Kommunens motivering var att den enskilde inte får samma självbestämmande samt att man inte kan larma om något är fel.

 

Nu så beklagar chefen för Vård och omsorgsförvaltningen den oro som skapats.

Men varför backar kommun? Jo Inspektionen för vård och omsorg har sagt beslutet inskränker den enskildes rätt till inflytande och medbestämmande enligt 6§ i LSS.

Att ha anhöriga som assistenter måste varje person få välja själv. Att ha anhöriga som assistenter är något varje person måste få välja själv.

Gå gärna in och läs artikeln i sin helhet på:

https://assistanskoll.se/20190507-ostersunds-kommun-backar.html

 

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
// sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Växjö i målnr 697-18, bifall gällande sondmatning som grundläggande behov.

 

Den klagande har en svår hjärnskada, och är i behov av andningsgymnastik samt sondmatning. Detta till följd av att den klagande varken kan sitta, gå eller krypa.
Den enskilde kan inte kommunicera på något sätt pga sin hjärnskada.

Utan tillsyn dygnet runt så finns en allvarlig risk för den enskildes liv.

Försäkringskassan menar att det inte är medicinskt styrkt att det behövs dubbelassistans för den enskilde. Eftersom endast föräldrarnas uppgifter finns.

Vårdnadshavaren menar att det krävs ingående kunskaper om barnet ifråga pga kraftiga kramper. Kunskap om hur man ska bryta anfallen kan inte ens sjukhuspersonal.

 

Gällande matning så har den enskilde stor risk att få ner mat i lungorna vilket då bildar slemproppar. Barnet får ofta kräkningar under matning och då måste sonden kopplas ur för att förhindra kvävning.

För att förstå komplexiteten på funktionshindret, så krävs det en introduktion på 100 timmar av nya assistenter.

Som tur är förstår rätten den klagandes svåra funktionshinder och meddelar bifall till överklagan.

Vill ni läsa domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

FRDommålnr69718

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Det var bättre förr

 

Efter att ha läst en intervju med Yvonne Malmgren som tidigare arbetade som LSS-handläggare.
Så inser jag ganska snabbt vilken skrämmande utveckling vi har haft, när det gäller den personliga assistansen. Från nittiotalet fram till början på tjugotalet, så var politikernas inställning till LSS att det var en rättighetslagstiftning. Man såg assistansen som en reformering av samhället. En utveckling till det bättre.

 

Men hur räknade man då? Ja det som vi alla upplever idag med minut räkning fanns inte tidigare. Man såg helheten, tillsammans med den person som var i behov av insatsen.
Däremot var det en stor omställning för den personal som från början till stora delar kom från hemtjänsten. Man fick lära sig ett nytt sätt att tänka. Plötsligen kunde personen i behov av vård vara arbetsgivare och bestämma över sitt eget liv.

 

Men något av det bästa med hur det så ut från början var att inga integritetsnära behov räknades.
Utan som ett exempel så räknades alla delar av matsituationen som ett grundläggande behov. Allt ifrån diskning till matlagning. Idag räknas endast om man kan föra maten till munnen. Vilket är helt absurt.

 

 

Hur upplevde då dem funktionshindrade denna reform? Många var rädda för det nya, visste inte riktigt vad som väntade. Man var så van vid att någon bestämde över ens liv så att detta kändes skrämmande. Man kan väl närmast jämföra det med någon som suttit större delen av sitt liv i fängelse och inte vet något annat. Plötsligt får man sin frihet åter och måste vänja sig vid att själv få bestämma allt.

 

Gå gärna in och läs hela intervjun med Yvonne Malmgren på: https://assistanskoll.se/20190424-Malmgren-fdlss-LSS-inte-prislapp.html

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
// sekreterare

Stora reformer

 

Enligt en källa så skulle det ha kunnat bli stora reformer för LSS om inte förhandlingarna som var mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet avbrutits. Vad ska man tro om detta? Enligt källan så var Liberalerna pådrivande i frågan vilket verkar mycket troligt om allt stämmer.

 

 

Det skulle ha blivit lagändringar gällande de begränsningar som har blivit kring grundläggande behov. Dessa skulle då ha trätt i kraft innan den 1 juni 2019. De som har fått avslag efter 2015 med hänvisning till ny praxis skulle få sina beslut omprövade.
Allt detta enligt en anonym källa som sidan assistanskoll.se kommit i kontakt med.

 

 

Men då undrar man hur pålitlig är då den här anonyma källan? Att Liberalerna som är ett så litet parti skulle kunna få igenom så här mycket i en förhandling, tycker jag verka konstigt.
Men det är klart Socialdemokraterna ville ju ha stöd för bilda regering, så dem kanske var beredda att gå med på det här. Men säker kan man inte vara.

 

 

 

 

 

Man kan fråga sig, varför försöker man inte förhandla på samma sätt med Moderater och Kristdemokrater i frågan. Kristdemokraterna och också stridit för förbättringar inom LSS.
Men vikten av att inte ge Sverigedemokraterna inflyttande verkar vara viktigare än att försöka se till att funktionshindrade får ett drägligt liv. Att förhandla med Socialdemokraterna som ända sedan 1998 varit ett assistans fientligt parti tycker jag verkar mycket märkligt. Man får inte glömma att det var under Göran Perssons regering som tillägget med de grundläggande behoven tillkom. Vilket sedan har orsakat så mycket lidande.

 

Gå gärna in och läs hela artikeln på: https://assistanskoll.se/20181219-kunna-blivit-reformer-assistans-och-LSS.html

 

 

Behöver ni hjälp med att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans, kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Hur är det att ha personlig assistans?

 

Att ha personliga assistenter är först och främst ingen lyx, vilket man kan tro när man läser vad en del skribenter skriver i tidningarna. Personlig assistans är något som många med mig måste ha för att klara vår vardag. Jag tror ingen vill ha okända människor i sitt hem, som ska hjälpa dig med precis allt. Som exempel tänk dig att ha en människa som hjälper dig på toaletten eller hjälper dig att klara av att duscha. Då pratar vi inte om någon anhörig utan en helt okänd människa som ska hjälpa dig i dem mest intima situationerna i livet.

 

 

Det här är livet för många människor, ett liv som vi inte kan klara oss utan. Ett liv som vi måste slås för att få ha kvar. Politikerna tycker att vi har det för bra, det är en lyx att gå på toaletten när vi vill, det är också en lyx att kunna bestämma vad vi vill äta eller när vi vill gå upp på morgonen.

 

 

 

 

 

Men om man nu har assistans och vill få den att fungera så bra som möjligt, vad kan man göra då? Personligen tycker jag att personkemin mellan mig och assistenten måste fungera.
För när man behöver ha en okänd människa i sitt hem och sin absoluta närhet, så måste man kunna känna sig bekväm. En annan sak som jag tycker är viktigt är att ha en kommunikation med assistenten vad som fungerar och vad som inte fungerar. Tidigare hittade jag på sidan PA tips några bra råd hur man ska förhålla sig till sin personliga assistent.

 

Gå gärna in och läs vad olika assistansanvändare skriver om sina erfarenheter på:

https://patips.se/

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Julpyssel i Lycksele

Adventsljusen blev super fina! Vi dekorerade dom med siffror och avknipsade knappnålar.

Små julkulor dekorerades, granar målades och även små renar, som man kan ställa i den flamsäkra mossan på ljusbrickan, fick lite omvårdnad.

Vad gäller julgodis så producerades Rocky roads och  smält mjölkchoklad som blandades med Digestivekex, Ahlgrens bilar, Dumle och mini marshmallows.

Mumsigt blev det!

Ett fungerande liv

 

För några dagar sedan så kunde ni läsa en artikel om lilla Selma som äntligen hade blivit beviljad assistans från kommunen. Selma saknar sväljreflex och kan kvävas väldigt snabbt. Vilket innebär att hon måste ha ständig tillsyn, det är inte svårt att förstå. Men om man jobbar på Älmhults kommun så förstår man ingenting.

 

För Älmhults kommun beviljade bara assistans på natten för familjen. Vilket är långt ifrån tillräckligt med tanke på Selmas funktionshinder. Till saken hör att Selma också har en storasyster på två år som behöver tillgång till sina föräldrar. Men där hade kommunen en lösning storasystern skulle gå på dagis. Vilken förälder vill lämna bort ett barn för att kunna ta hand om ett annat?

 

 

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten vilken dömde till familjens fördel.
Då kan man ju tro att Älmhults kommun ska foga sig i rättens beslut men nej. Älmhults kommun överklagar till Kammarrätten. Kammarätten dömer att Selma har rätt till assistans dygnet runt. Vilket är en oerhörd lättnad för familjen.

 

Äntligen kan man få ett fungerande liv. Den här gången tänker kommunen foga sig i Kammarrättens avgörande. Socialchef Charlotte Nygren-Boniers uttalande efter domen säger allt om Älmhult kommuns inkompetens. Vi ville få en vägledning i ärendet, och därför överklagade vi och det har vi fått nu. Men snälla människa behöver ni vägledning av domstolen för att förstå att en svårt funktionshindrad flicka utan sväljreflex behöver assistans dygnet runt, då är det något allvarligt fel.
Vill ni läsa hela artikeln om lilla Selma så finns den här nedan:

 


https://www.expressen.se/kvallsposten/selmas-foraldrar-vann-kampen-om-hennes-liv/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR14O38OB0BFRvr1keTzseaj1yrQ0JD4xWz23worQXzD_ju_4TimTIeCilo

 

 

Har ni varit med om samma haveri från kommunen eller Försäkringskassan, tveka inte att kontakta oss.

Niklas
//sekreterare