Varför rädda liv, när vi ändå inte får leva?

Det var slagordet vid den demonstration som ägde rum på Sergels Torg samtidigt som riksdagens öppnades bara några hundra meter därifrån. Jonas Franksson från STIL började i sitt anförande att citera Stefan Löfven: Sveriges ekonomi är urstark. För att sen ta upp att Sverige har råd med familjeveckor, ROT avdrag samt att avskaffa värnskatten har det visat sig. Men ända har man inte råd med LSS.

Sedan fortsatte Lise Liedbeck från Neuroförbundet på temat hur LSS undan för undan har utarmats. Hon beskriver LSS som ett stolt skepp som sjösattes 1994. Med en målande beskrivning talar hon sen om hur skeppet rivits bräda för bräda, för att tillslut helt vara skjutet i sank.

Maria Persdotter från RBU uppmanar stödpartierna att sätta press på regeringen i den här frågan. Hon tar bl.a upp Lena Hallengrens uttalande i valet: Det kan kosta 700 miljoner eller 1 miljard men barn med omfattande funktionshinder ska få den hjälp dem behöver. Jag håller med Maria Persdotter, fortfarande har vi inte sett detta bli verklighet.

Sammanfattningsvis så togs det även upp att LSS är en försäkring för alla. Alla kan drabbas av en olycka eller sjukdom. Vilket många inte tänker på. Björn Häll Kellerman tog även upp några av de tragedier som följt i spåren av indragna beslut eller avslag på ansökan om assistans.

Vill ni läsa hela artikeln vilken jag har haft som underlag för detta blogginlägg, så kommer den här:

https://assistanskoll.se/20190912-Kellerman-Sergels-hit.htm 


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterareFortsatt svårt att få assistansersättning

 

Mellan augusti 2018 och juli 2019 så beviljades bara 17 procent av dem som ansökte om assistansersättning. Omvandlat till människor så blir det 189 personer. Det här var dem sökte för första gången. Jämför man det med hur det såg ut 1995 så blir man chockad. 1995 så blev hela 78 procent av dem som sökte för första gången beviljade assistansersättning. Sen ser man en stadig nedgång. 2015 var det 32 procent som blev beviljade och 2019 endast 17 procent.


Personer med stora behov börjar ge upp. 2015 var det hela 1924 personer som sökte assistansersättning för första gången. Medan 2018 till 2019 endast 1098 personer.


Antalet assistansberättigade minskar. Sedan juni 2015 har antalet assistansberättigade minskat med 1885 personer. Idag har endast 14271 personer assistansersättning.


Vill ni läsa statistik för assistansens utveckling så rekommenderar jag att ni går in på:https://assistanskoll.se/20190902-Fortsatt-svart-beviljas-assistansersettning.html  

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Karlstad målnr 1329-18, bifall gällande rätt till assistansersättning.

I december 2017 så beslutade Försäkringskassan att klagandes grundläggande behov endast kom upp till 14 timmar och 52 minuter per vecka. Tid har inte beräknats för kateter, lavemang m.m. Varför kan man fråga sig? Jo Försäkringskassan anser att detta är egenvård, vilka är sjukvårdande insatser och kan inte räknas som grundläggande behov.

Klagande anför att när han ansökte om assistans i sin hemkommun så kom man fram till att det grundläggande behovet uppgick till över 20 timmar i veckan. Vilket har gjort att man anmält det till Försäkringskassan. Det märkliga är att båda myndigheterna har haft samma underlag. Hur kan det skilja så mycket?

Försäkringskassan har bara godkänt tid för hygien med 12 timmar och 57 minuter per vecka. 30 minuter för dusch per dag, där torkning och påklädning ingår. Om man läser domen så ser man att detta är orimligt, bara hårtvättning tar väldigt lång tid då klagande har en shunt inopererad som gör hårtvättning väldigt obehagligt.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan: 


 

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Linköping målnr 2687-19, bifall gällande tillfällig utökning av personlig assistans enligt LSS.

Klagande är i behov av en tillfällig utökning av sin personliga assistans under 4 veckor på sommaren. Detta pga att den dagverksamhet som klagande går på två gånger i veckan har semesterstängt.

Nämnden i Eskilstuna kommun menar att klagande kan använda det beslut om dubbelassistans som hon har från Försäkringskassan för att tillgodose det behov som hon har. Klagande yrkar på att hon ska beviljas utökning pga att då dagverksamheten är öppen så hjälper personalen henne då hon är där. Klagande yrkar att hon behöver hjälp nästan jämt och att bara en person kan inte hjälpa henne.

Kommunen har det yttersta ansvaret att hjälpa någon som tillhör någon av personkretsarna i LSS. Oavsett som den enskilde redan har ett beslut om assistans hos Försäkringskassan. I detta fall är klagande inte beviljad tid för dubbelassistans då hon befinner sig daglig verksamhet eftersom personalen där hjälper henne. Detta gör att assistanstid saknas då verksamheten är stängd.

Förvaltningsrätten anser att klagandes rätt till tillfällig utökad assistans då den dagliga verksamheten är stängd ska bifallas.

Vill ni läsa Domen i sin helhet? Då finns den i en länk här nedan:

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Bakbunden av kommuen

Nora Eklöf som är generalsekreterare i Förbundet unga rörelsehindrade, överklagar nu för fjärde gången beslut från stadsdelsnämnden Södermalm och Farsta. Nora har fått ett beslut på 15 timmar i veckan. Vilket gör att hon kan inte jobba, ha ett eget boende eller klara sig i samhället.

Nora har varit tvungen att bo hos sin föräldrar på Öland för att klara sin vardag. Jag tror inte det var tanken hon hade när hon flyttade till Stockholm för 3 år sedan. I allt detta så kräver kommunen att hon ska bo i Stockholm och utnyttja merparten av dygnsvilan och den assistans hon har blivit beviljad. Samtidigt gör dem det omöjligt för henne att bo i Stockholm ett verkligt moment 22. Vilket i dagens läge inte går för Nora, då hon för att ta ett exempel bara har en timme i veckan för inköp. Hon säger att en tur till Ikea skulle förbruka tid för inköp 3 veckor framåt.

Nu har ju Nora tur som har anhöriga som kan hjälpa henne, hon har också orken att fortsätta kämpa. Men vad händer med alla som inte har den orken, eller anhöriga som kan ställa upp? Det vågar man knappt tänka på. Hoppas att löser sig för Nora så att hon kan få det liv i Stockholm som hon vill ha. Nedan kan ni läsa hela intervjun med Nora:

https://assistanskoll.se/20190716-Nora-intervjuas-Artikel-19-verktyg.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Härnösand målnr 2343-19, bifall gällande rätt att ansöka om personlig assistans enligt LSS


Socialnämnden i Sundsvalls kommun avvisade i november 2018 en ansökan om personlig assistans, med motiveringen att den sökande saknade rättslig handlingsförmåga.

Beslutet överklagades med motivering att klagande saknar godman eller förvaltare, vilket innebär att han är den enda som kan söka begärd insats.
I januari 2019 så beslutar Förvaltningsrätten att upphäva det överklagade beslutet och hänvisa ärendet åter till socialnämnden. Man menar att kommunen inte har utrett ärendet tillräckligt.

Efter socialnämnden i Sundsvall att ha fått tagit del av medicinskt underlag. Så avvisar man i april 2019  återigen  ansökan, denna gång med motivering att sökande är på en 3 eller 4 årings utvecklings nivå och därför saknar rättslig handlingsförmåga.

Enligt Förvaltningsrätten som hänvisar till en Dom i Kammarrätten målnr 3489-13, så gör inte ett funktionshinder att man saknar rättslig handlingsförmåga.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen målnr 1959-19

Ännu en gång har frågan om ett grundläggande behov kommit ända upp i högsta instans. Vad räknas egentligen som grundläggande behov? Är det att andas, klä på sig, ta en dusch när man vill. Eller är det att kunna äta när man är hungrig?

I det här målet så handlar det om att ha kunna sminka sig. En ganska självklar sak för dem flesta tjejer tänker jag. Precis som att kunna raka sig eller sköta om sitt skägg för en kille. Det måste väl ända räknas som ett grundläggande behov, att kunna vårda sitt yttre.

Att kunna leva ett liv som alla andra, är precis att kunna sminka sig eller att raka sig. Varför inte att kunna välja ut vilka kläder man vill ha och få på sig dom på morgonen. Det är att leva som alla andra.


Här nedan hittar ni handlingen från Högsta Förvaltningsdomstolen:

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

KAN MAN FÖRÄNDRA?

På STILs seminarium i Almedalen så menade Jonas Franksson ordförande i STIL att det var lätt att förändra dem grundläggande behoven, så att dem ses i sin helhet. Men det var enligt Lena Hallengren för svårt att ändra lagstiftningen om grundläggande behov. Jag tror att skulle viljan finnas hos vår regering och andra politiker att verkligen förändra LSS, så skulle det inte vara några problem.

Tanken med LSS när den kom var att man skulle bort från tänket kring instutitioner som den enda lämpliga insatsen. Tyvärr så är vi påväg åt det hållet igen. Vi har många gånger läst om kommuner som bygger boenden för barn bl.a på senare år.

LSS är ju den insatsen som faktiskt garanterar ett aktivt medborgarskap, att man som funktionshindrad kan vara en del av samhället med samma förutsättningar som alla andra.Mitt inlägg har jag hämtat information från artikeln som ni hittar här:https://assistanskoll.se/20190718-Almedalen-2019-Anvend-artikel-19.html Jag kan verkligen rekommendera er att gå in och läsa den.

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Dom i Kammarrätten Stockholm målnr 9774-18, bifall gällande rätt till personlig assistans enligt LSS

 

Klagande menar att Förvaltningsrätten har räknat lågt vad det gäller hennes grundläggande behov. Hon är i behov av all den assistanstid som hon yrkat. Klagande gör också ett tillägg att hon ska beviljas tid för kommunicering med en timme per dag.

 

Enskede-Årsta Vantör stadsdelsnämnd anser dock att klagandes hjälpbehov inte är av den omfattningen att hon ska beviljas personlig assistans då hon klarar mycket själv.

 

 

 

Kammarrättens avgörande blir att vid personlig hygien att det föreligger ett visst grundläggande behov. Men man gör ingen annan bedömning än den som Förvaltningsrätten gjort. Även i de andra grundläggande behoven så gör Kammarrätten samma bedömning.

 

Men vid det grundläggande behovet kommunicering så gör Kammarrätten en annan bedömning, man beslutar att behov finns för kommunicering med 7 timmar och 47 minuter per vecka. Detta gör att man anser klagande ha rätt till personlig assistans. Därmed upphävs underinstanserna avgöranden och målet överlämnas till nämnden för beräkning av den totala insatsen.

 

 

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

 

Stockholm KR 9774-18 Dom 2019-06-11

 

 

Behöver ni hjälp med att överklaga eller ansöka om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas

//sekreterare

 

Dom i Förvaltningsrätten Linköping målnr 7868-18, bifall gällande fortsatt rätt till personlig assistans enligt LSS.

 

Vuxen och omsorgsnämnden i Gnesta kommun beviljade klagande personlig assistans med  36 timmar per vecka i augusti 2017. Beslutet var tidsbegränsat. Beslutet överklagades och man kom fram till att nämnden i Gnesta kommun bortsett från klagandes övriga behov.

 

 

Enligt vittnen som känner klagande väl, så behöver hon motivering och handgriplig hjälp för att klara vardagsmoment. Det här har inte nämnden tagit hänsyn till då man fattat sitt beslut.

 


För enligt förvaltningslagen (2017:900) som kom i juli 2018. Så får en myndighet som första instans bara ändra ett gynnande beslut om man anser att det tillkommit nya omständigheter och att det gör att pga detta så är beslutet felaktigt. För ett beslut som är gynnande för en part får bara ändras vid vissa i bestämmelsen angivna förutsättningar.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

 

 20190607LinköpingFRDom786818

 

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

 

Niklas
//sekreterare