Per Eleblad Försäkringskassan, vi tar alla till slut

Per Eleblad som är Försäkringsdirektör på Försäkringskassan, intervjuas av assistanskoll.se. Han menar att om den assistansberättigade anlitar assistansbolag som saknar tillstånd av IVO så ska inte ersättning betalas ut.

Vidare säger han att det skulle vara bra om assistenten har en elektronisk tidsredovisning, som gör att hen kan logga in när den börjar sitt arbetspass. Detta för att stävja fusk med assistenter som bara är namn på ett papper och som inte jobbar på riktigt. Tanken förstår jag, men den är helt ohållbar. På detta sätt kommer sekretessen att äventyras för den enskilde.

Per menar också att det är vanligt att bolag missutnyttjar arbetstillstånd för personer utanför EU. Man får då arbetstillstånd som assistenter men i verkligheten är man bara namn på ett papper eller jobbar under mycket dåliga förhållanden.

Han menar att där pengar betalas ut så finns alltid kriminalitet, vilket låter lite väl hårt tycker jag. Vad ligger bevisningen i ett sådant uttalande?

Per Eleblad Försäkringsdirektör på Försäkringskassan


Elektronisk tidsredovisning är något som Per vill införa. Han vill ha bevis för att assistenten är med den berättigade den tid som redovisats. Här föreslår han en app eller en blipp som assistenten ska använda för att logga in hos brukaren. Ska då brukaren ha någonting på sig, som assistenten ska blippa på. Helt vansinnigt tycker jag. Det här gör att man får en geografisk placering på att assistenten är med brukaren den redovisade tiden. På det här sättet så kommer det att kontrolleras var brukaren befinner sig hela tiden.

Bara certifierade läkare ska få skriva intyg säger Per, jag det kan väl vara bra. Men när Försäkringskassan ända struntar i det läkarna skriver så det ju av liten betydelse i det stora hela.

Det som är mest skrämmande i det här är att Försäkringskassan fortfarande utgår ifrån den metod, för att uppskatta antalet som fuskar. Som många däribland statsvetaren Niklas Altermark sagt är direkt olämplig. Metoden stämmer inte och är mycket olämplig att användas när det gäller personlig assistans.

Slutligen menar Per att alla brottslingar begår misstag tillslut. Så dem assistansbolag som inte arbetar enligt de regler som finns kommer Försäkringskassan att ta till slut.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet, finns den här nedan:
https://assistanskoll.se/20191218-Per-Eleblad-Forsekringskassan-tar-alla-till-slut.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare


Det saknas socialrättslig kompetens i Högsta förvaltningsdomstolen


Assistanskoll.se intervjuar denna gång Andreas Pettersson lektor i juridik. Han menar att man inte tar hänsyn till Funktionsrättskonventionen när man i Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att sminkning inte är ett grundläggande behov. Vidare menar Andreas att man inte har en socialrättslig kompetens i Högsta Förvaltningsdomstolen när man inte gör en prövning utifrån syftet och målet i LSS.

Andreas är starkt kritisk till hur justitieråden har hanterat mål gällande personlig assistans. Han menar att man inte kan välfärdsstatens juridik.

Andreas Pettersson lektor i juridik

Viktigt är att när man gör en prövning så ska den göras utifrån lagens syfte och målsättning. I domen gällande sminkning så har man gått på en feltolkning som Försäkringskassan har gjort av förarbetena i LSS.


I sminkdomen så hänvisar man till att ett grundläggande behov måste vara av privat och integritetskänslig karaktär. Begreppet menar Andreas är en fuskläsning som gjordes av den ursprungliga LSS propositionen inför målet i regeringsrätten 2009. I domen 2009 så citerar man först från sidan 64 i LSS förarbeten som bl.a säger att assistansen ska vara av mycket personlig karaktär, men plötsligt så byter man ut det mot mycket privat karaktär och integritetskänsliga behov. Något som började användas av Försäkringskassan redan 2007.

Så som man har hanterat LSS mål skulle man aldrig kunna göra i straffrätt eller skatterätt. Här har man på något sätt trumfat lagen menar Andreas, han vill att man ska börja följa lagens intentioner och målsättning.

Vill ni läsa hela intervjun med Andreas Petterson lektor i juridik så finns den i en länk nedan: https://assistanskoll.se/20191217-Pettersson-Juridik-saknas-kompetens-HFD.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

LSS viktig för demokratin

På assistanskoll.se kan man läsa många intressanta intervjuer gällande LSS och personlig assistans. Den senaste i raden av intervjuer är med Jonna Bornemark professor i filosofi.


Dagens assistansbedömningar gör att handläggare och den sökande blir som fjärrstyrda marionetter. Det här är inte värdigt ett av dem rikaste samhällen som funnits säger Jonna Bornemark. Jag kan bara hålla med henne, dagens utredningssamtal är så uppstyrda av riktlinjer och minuträkning att människovärdet försvinner.


När LSS kom så var det ett historiskt beslut. Tidigare så har det funnits så många sätt att trycka ner människor med funktionshinder menar Jonna. LSS har mycket högt ställda ideal som är viktiga i en demokrati.


Jonna menar att när personer med funktionsvariationer får stöd till goda levnadsvillkor så gör det att vi får ett djupare demokratiskt samhälle. Det ger oss människor möjlighet att tänka över vad som är viktigt och vart vi är påväg och vilka vi är. Det här sammanfattar ganska bra hur det var tidigare då LSS kom. Man tyckte från många håll att det var en fantastisk reform och personer med funktionsvariation vara värda en bättre tillvaro. Men på dem sista åren har det bara varit fokus på att LSS kostar pengar.


Alla människor har intresse av att vi får en bättre människosyn i samhället. Att människor inte skulle vinna någonting på att personer med funktionsvariation får det bättre, menar Jonna är fel.  Alla är med och formar det samhälle som man vill leva i.  

Vill ni läsa hela intervjun med Jonna Bornemark så finns den i en länk nedan: https://assistanskoll.se/20191216-Bornemark-problematisk-menniskosyn.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Regeringen backar om integritetsnära delar i LSS


Regeringen backar om att skriva in i LSS lagtext att grundläggande behov måste vara av privat och integritetsnära karaktär. Det här efter massiva protester från funktionshinder rörelsen och andra instanser. När man nu backar om lagförslaget och väljer att göra på ett annat sätt så ska det göras utan dröjsmål och så att lagen kan börja gälla från och med 1 juli 2020.

I lagförslaget så föreslogs det att andning och sondmatning skulle bli assistansgrundande i sin helhet. Men att övriga grundläggande behov måste vara av privat och integritetsnära karaktär. Det skulle enligt funktionshinder rörelsen göra att den Dom som kom 2009 gällande grundläggande behov skulle bli inskriven i lagen. Man kan då tro att det skulle bli ännu svårare att få assistans beviljad pga att man från Försäkringskassans håll kunna hänvisa till lagtexten.

IFA: menar att bara lyfta ut andning och sondmatning i lagtexten skulle bli skevt och drabba samtliga assistansberättigade och riskera den personliga assistansen för alla.

Funktionsrätt: menar att man hoppas regeringen kommer med ett nytt lagförslag som säkerställer samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov.

Independent Living och Unga rörelsehindrade: menar att alla grundläggande behov bör vara privata eller integritetsnära enligt en förståelse för ordet i vanlig språklig mening. 

Vill ni läsa mer om regeringens nya ställningstagande så rekommenderar jag följande artikel: https://assistanskoll.se/20191211-Regeringen-backar-om-integritetsnera.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Tankar kring kommande högtider

Den andra advent har redan passerat och vi närmar oss julen med stormsteg. För många så är den här tiden fylld av oro och ångest. Då menar jag inte för allt julstök och julklappar som ska hinna inhandlas.


Den oro och ångest jag tänker på är om man ska kunna få hjälp, kommer jag att ha assistans under julhelgen? Tyvärr så händer det att assistenter sjukskriver sig under storhelger, för att man vill vara med familjen. Nu tror jag inte att det här är så vanligt tack och lov. Men det händer ibland. För att få tag på vikarier under storhelg är inte lätt. Därför förstår man dem som är oroliga.

Men i kontrast till detta så ska jag berätta om något som rörde mig och gjorde mig väldigt glad. Mamman till en av mina assistenter som själv jobbar som assistent. Väljer att varje år bjuda hem sin brukare på julafton. Vilket verkligen inte ingår i hennes arbetsuppgifter, men hon väljer att göra en fin gärning och visa omtanke. Det visar på vilka fantastiska assistenter som finns där ute.


Dem allra flesta människor som jobbar som assistenter, är fantastiska och gör ett suveränt jobb. Nu pratar jag om personer som gör allt för att en annan människa ska kunna ha ett bra och meningsfullt liv. Men alla människor passar inte i detta yrke, man måste vara lyhörd, ansvarstagande, passa tider samt ta sitt arbete på allvar.

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Lagförslag som kan bli förödande

Regeringens lagförslag om andning och sondmatning blir slutet för den statliga assistansen menar STILs politiska sekreterare Jessica Smaaland.

Lagförslaget framställs som det skulle beskriva det rättsliga läget idag, men det sträcker sig mycket längre.

Enligt förslaget ska hjälpmoment vara både privata och integritetskänsliga för att räknas som grundläggande behov. Därför kommer det bli svårt för personer som söker assistans för andra delar än andning och sondmatning att uppfylla kriterierna för grundläggande behov.

Även kommunikation och annan hjälp ska vara privat och integritetskänslig enligt regerings förslag. Vilket är en försämring gentemot idag.

Lena Hallengren menar att lagförslaget innebär att fler får assistans och att fler får mer assistans. Det här är jag liksom STIL skeptisk till. Ingenting som en socialdemokratisk regering har gjort, har gjort att fler får assistans eller att läget har förbättrats. Snarare åt andra hållet, vi får inte glömma historien. 1998 så kommer de grundläggande behoven in i lagtexten. Vad har vi då ju en socialdemokratisk regering som tycker att assistansen är för dyr. Inget har ändrats.

Vill ni läsa artikeln som ligger till grund för det här blogginlägget så finns den i en länk här nedan: https://hejaolika.se/artikel/stil-lagforslag-smygs-igenom-tusentals-kan-forlora-statlig-assistans/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Att sminka sig är inte ett grundläggande behov

Enligt en Dom i Högsta förvaltningsdomstolen så är hjälp med sminkning inte ett grundläggande behov. En mycket oroande utveckling, att kunna raka sig eller sminka sig måste ju vara en rättighet. Bara för att man har ett funktionshinder så vill man ju känna sig fin och presentabel. Ännu en gång tar man bort en del av ett värdigt liv.

Det som är konstigt här är att Försäkringskassan först räknade sminkning som ett grundläggande behov. Men detta överklagades av det allmänna ombudet. Men Förvaltningsrätten ansåg att sminkning var ett grundläggande behov.


Tyvärr så ger sig inte det allmänna ombudet utan överklagar detta till Kammarrätten som fastslår att sminkning inte är ett grundläggande behov, vilket innebär att klagande inte har rätt till assistansersättning.

Klagande överklagar detta till Högsta Förvaltningsdomstolen som katastrofalt nog fattar ännu ett dåligt beslut. Sminkning är inget grundläggande behov och klagande har inte rätt till assistansersättning.

.
Man kan ju undra var domstolarna får sin utbildning och information, gång efter annan så fattar man katastrofala beslut som slår sönder livet för personer med funktionshinder. Kvinnan som här förlorar sin assistansersättning har ett hjälpbehov på 100 timmar i veckan. Men pga sminkningen så blir hon hänvisad till kommunen, vilket gör att hon kommer att få svårt att få så många timmar.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finns den i en länk här nedan:
https://assistanskoll.se/20191203-Hogsta-Forvaltningsdomstolen-Sminkning-inte-grundleggande.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterareDom i Kammarrätten Jönköping målnr 3887-18,
bifall gällande ingående kunskap


Klagande yrkar att Kammarrätten ska ändra Förvaltningsrättens Dom och bevilja honom assistansersättning. Försäkringskassan motsätter sig detta. Klagande har kallat 3 vittnen till den muntliga förhandlingen i Kammarrätten.

Klagande har ett stort och varaktigt funktionshinder, som innebär att han behöver hjälp med kommunikation samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om honom. Klagande saknar bl.a kognitiv förmåga samt att hans funktionsförmåga är helt beroende av assistenter som känner honom väl.

Klagande klarar inte sin personliga hygien samt intag av mat och kan utan tillsyn äta sådant som socker, smör och kolhydrater i mängder. Innan han fick assistans så har han även fått utbrott ofta. För att förstå hur komplext klagandes funktionshinder är så krävs det ett halv år innan man vet om en ny assistent fungerar.

Försäkringskassan menar att det inte finns tillräckligt som styrker klagandes problematik utan endast att han har svårt med symbolvärden och saknar tidsuppfattning.

Två assistenter samt en läkare vittnar om klagandes behov av assistansersättning, vilket visar sig tillräckligt för att Kammarrätten ska bifalla överklagan.


Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

Behöver ni hjälpa att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Kan en robot ersätta en personlig assistent?

Christian Smith är docent i robotik och autonoma system. Han tar upp en mycket intressant frågeställning. Skulle en robot kunna ersätta en personlig assistent? Nej! Eftersom en robot som ska göra dem arbetsuppgifter som en personlig assistent i vanliga fall gör. Måste vara konstruerad med någon form av artificiell intelligens. Den måste kunna tänka mer självständigt och kunna lära sig att utföra mer komplexa arbetsuppgifter tror jag.

Christian menar att roboten måste klara av att sortera vilka saker som är viktiga och vilka som är mindre viktiga. Precis som en personlig assistent måste lära sig att prioritera i en krissituation så behöver roboten kunna göra detsamma. Därför tror jag att det blir svårt att ersätta en personlig assistent med en robot inom en snar framtid.

Christan Smith

Idag finns robotar specialiserade på en viss uppgift. Som exempel har vi matningsroboten Bestic som är ett mer ett avancerat hjälpmedel än robot. En annan intressant robot eller hjälpmedel är duschsystemet Poseidon. Men som tyvärr kräver att användare måste kunna resa sig från sin rullstol och sätta sig i duschstolen. Vad jag förstår så liknar detta mer en biltvätt med olika munstycken än det är en robot. Vilket måste vara väldigt märkligt att använda.

Christian menar att utvecklingen har en lång väg kvar, idag kan vi tillexempel lära en robot att ta upp en sax. Men den kan inte lära sig hur man ska använda den. Detta gör att vi är långt ifrån att kunna ha robotar istället för personliga assistenter.

Idag jobbar Christian med att utveckla delexcoskelett, vill ni veta mer om det och läsa artikeln i sin helhet. Så rekommenderar jag att ni går in på: https://assistanskoll.se/20191114-Smith-robotforskare-robotar-inte-losningen.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.
Niklas
//sekreterare

Sven Aivert kämpar i motvind

Sven Aivert är kritisk till funktionsrättsrörelsen som han tycker blivit alldeles för mesig. Han tycker också att LSS och personlig assistans ska vara för alla. LSS är föråldrad och kanske har han rätt. Inom LSS lagen så har man inte rätt till hjälp efter att man fyllt 65 år. Vilket gör att två pensionärer med funktionshinder kan ha helt olika liv. En som har haft beslut innan hen fyllt 65 år kan ha ett rikt liv med valmöjligheter och frihet. Medans den som inte har något beslut får nöja sig med hemtjänst och punktinsatser. Där man inte ens får bestämma vilken mat man ska äta.

Sven är en mycket stor vän av Funktionsrättskonventionen och menar att den bör bli svensk lag. Hur det skulle bli är det ingen som vet. Men att så som det ser ut idag fungerar ju inte för någon.

Funktionsrättsrörelsen är för mesig menar Sven. Den måste bli en kamporganisation. Man är inte tillräckligt intresserad av att förändra samhället. Som exempel tar han upp när bedömningsinstrumentet för rätten till assistans togs fram. Då fegade funktionsrättsrörelsen ur genom att först lämna förhandlingarna med buller och bång. Sen så gick man tillbaka till förhandlingsbordet och så här i efterhand kan man säga att man vek ner sig.

En viktig sak som Sven tar upp är att dem olika organisationerna måste dra åt samma håll. Som det är idag så ser alla till sina egna intressen, och försöker hålla sin egen position. Så länge vi inte samarbetar så kommer vi kommer vi aldrig få den starka rörelse som behövs för att få till en förändring.

Vill ni läsa hela intervjun med Sven Aivert så finns den på länken nedan:  https://assistanskoll.se/20191119-Sven-Aivert-gar-filttofflor.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare