Hon fick rätt mot kommunen

74 åriga Ginger Lingvall har en hjärnskada sedan födseln. Enligt dem intyg som hon har så är hon blind, samt har nedsatt hörsel och känsel. Det är helt horribelt att man ifrågasätter hjälp till någon med sådana svåra funktionshinder. Hon har svårt att förstå människor som pratar med dialekt eller brytning. Hon har också svårt att fungera i röriga miljöer.


Hennes svårigheter innebär att hon är beroende av både ledsagning och assistent menar läkarna. Försäkringskassan bedömde 2007 att hennes problem var så stora att hon blev beviljad assistans med 74.5 timmar i veckan. Men sedan hennes assistans överfördes till Skärholmens stadsdelsförvaltning 2010 så har den reducerats sakta med säkert. Sen ville man ta bort hennes assistans helt och ersätta det med några timmars hemtjänst.


Att förlora sin assistans skulle för Ginger vara katastrof med tanke på hennes funktionshinder. Jag kan inte läsa och skriva säger hon, jag kan inte ens ringa ett telefonsamtal själv.


Hon överklagar detta till Förvaltningsrätten och där beslutar man att hon ska få behålla sin assistans. Det finns ingenting som pekar på att hon har blivit bättre menar man. Men tydligen så tycker man på Skärholmens Stadsdelsförvaltning att hon har plötsligt blivit mycket bättre. Ginger är naturligtvis glad efter Förvaltningsrättens beslut, men oron finns kvar. Ska hon få behålla dem timmar som hon hade från början.

Vill ni läsa mer om Gingers historia, så finns den i en länk här nedan:

https://mitti.se/nyheter/kommunen-personlig-assistent/?omrade=skarholmen

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Det måste bli enklare att kräva sin rätt

Disability Rights defenders är ett nätverk som har funnits i snart två år. Det består i huvudsak av en facebook grupp med över 1000 medlemmar från 100 olika länder. Målet med gruppen är att medlemmarna ska stärka varandra genom att dela med sig av kunskaper kring diskriminering m.m.


Selina Griesser administrerar Facebook gruppen och har jobbat med det sen 2018. Just nu är dem 1600 medlemmar med 50 st som väntar på att få gå med. Fantastiskt tycker jag. Från början var det här en idé av Adolf Ratzka independent living, han här nu mera med som rådgivare. Samt skriver nyhetsbrev. Målet med det hela är att sprida information och dela med sig av kunskaper. Bl.a så gör man enkäter där man frågar medlemmarna vad man vill diskutera.

Idag så finansieras man av ULOBA i Norge, men man söker ytterligare finansierer. Ett så här bra projekt borde inte ha problem men att få ekonomiskt stöd kan jag tycka. Att bli stora kan ju vara en nackdel, och det är att det finns många olika yrkesgrupper, anhöriga och m.m och det kan vara svårt att tillgodose allas behov av information.


Den närmaste framtiden så vill man fokusera på dem nordiska länderna och att utveckla sin verksamhet där. I framtiden vill man göra rättvisa mer tillgänglig, det ska inte behöva ta 10 år utan man ska kunna kräva sin rätt snabbare.

Vill ni läsa mer om det här, så finns det i en artikel nedan:

https://assistanskoll.se/20200525-D-R-D-maste-enklare-kreva-rett.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Varför minskar dem assistansberättigade och antalet beviljade timmar?

Antalet assistansberättigade per person har slutat öka pga hårdare rättspraxis, samt Försäkringskassans hårdare ställningstagande om egenvård och personlig hygien. Orsaker enligt Försäkringskassan är följande:

Färre beviljas assistansersättning

Det kan ha uppstått en så kallad mättnad i assistansersättning, att man har blivit beviljad dem timmar man behöver. Knappast troligt, tror att många inte vågar söka fler timmar för rädsla för att bli av med dem timmar man har.


Att tvåårsomprövningarna togs bort i april 2018, har gjort att fler våga ansöka om mer timmar och har fått det säger Försäkringskassan.
 Det här har jag svårt att tro på.


Antalet assistansberättigade fortsätter att minska, under 2019 minskade det med 350 personer. Mellan åren 2015 och 2019 så minskande antalet från 16000 till 14000. Orsaker till detta enligt Försäkringskassan är följande:

Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2015 som säger att det grundläggande behovet ingående kunskap bara gäller personer med psykiskt funktionshinder.

2016 Förtydligar Försäkringskassan att egenvård inte ska ses som ett grundläggande behov.

2017 Kommer det att grundläggande behovet hygien bara räknas till att hålla sig ren från smuts och liknande behov.

Året innan tvåårsomprövningarna togs bort så utfördes fler omprövningar än vanligt. Där många kan ha förlorat sin assistans.

En tredjedel av dem som fick avslag på sin ansökan om assistansersättning 2019, bedömdes inte tillhöra en personkrets enligt LSS.

Vill ni läsa mer om det här så rekommenderar jag följande artikel:

https://assistanskoll.se/20200525-Varfor-minskar-assistansberettade-timmar.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Varken hjälte eller vårdpaket

Rubriken stämmer så bra in på många personer med funktionshinder, som står upp för sina rättigheter och övervinner barriär och eventuella hinder som samhället lägger fram. Inte minst på Christine Bylund som pluggar genusvetenskap samt är aktivist i Independent Living rörelsen.


Christine föreläser också och då bl.a om synen på personer med funktionshinder. Hon säger att använder jag rullstol så reduceras jag till rullstolen och slutar då att vara kvinna. Det känns bekant, många gånger när man är på restaurang och har bokat bord. Så kan man höra personalen prata om mig och mina kompisar som också sitter i elrullstol som just rullstolar och inte människor.

Hon menar att man gärna vill sätta människor i olika kategorier. Samt när det gäller personer med funktionshinder så blir vi utestängda från samhället. Det kan mycket riktigt handla om hur vi bygger våra städer eller hur personer med funktionshinder framställs i media. Mycket bra reflektion av Christine tycker jag.


Christine menar att för mycket fokus läggs på fel saker, men att många människor inte kommer ut på grund av att dem saknar assistans. Det glöms helt bort ibland kan jag tycka.

Jag rekommenderar hela intervjun med Christine och den finner ni här nedan:

https://www.svd.se/funktionshindrad-varken-hjalte-eller-vardpaket

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

                                                         Karantän

Som många som tillhör riskgrupp så sitter jag i karantän. Sedan en tid tillbaka. Men många med mig sitter i samma båt så att säga, man kan inte träffa sina närstående pga risken för smitta. I dagsläget så har jag bara kontakt med dem personer som jag måste ha kontakt med för att klara min dagliga livsföring. Mina assistenter som är livsviktiga för mig så att jag kan klara min vardag.


Hur gör man då för att för att få någon socialkontakt nära och kära, som tur är finns ju helt andra möjligheter idag att hålla kontakten. Här är ju Facetime och Skype helt ovärderliga, som kontakt möjligheter. Man får ju en så verklig kontakt som det bara går. Jag har förstått att alla hanterar karantänen på olika sätt, en del som mig går inte ens in i mataffär. Undviker färdtjänst och andra transporter.

Medan andra träffas utomhus för att fika och gå promenader, man försöker hålla sina kontakter utomhus. Nu är ju detta ett säkrare sätt för att undvika smitta om man håller avstånd, men helt säkert är det ju inte. För att man ska vara helt säker, så bör man ju undvika sociala kontakter så långt det bara går.

Hur tänker ni som tillhör en riskgrupp? Vad tänker ni på och hur har ni ordnat erat liv efter pandemin?


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
/sekreterare


Nya besked av socialministern

Efter nya besked från socialministern så är personliga assistenter prioriterade för att testas för Coronavirus. För privata anordnare så finns det ytterligare positiva besked. Nu kan man ansöka om att få kostnadsfri handsprit, skyddsutrustning och ersättning för Coronarelaterade kostnader. Men man behöver ansöka om detta hos sin kommun säger socialministern.


Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att fungera som en nationell inköpscentral, sedan ska kommunerna rapportera via länsstyrelserna om akut behov dem närmaste 24 till 48 timmarna. Sedan ska socialstyrelsen skicka ut skyddsutrustning till kommunerna.

Regeringens beslut att ersätta alla arbetsgivare för Corona relaterade kostnader inkluderar även assistanssamordnare. Som kommer att få hjälp med sjuklönekostnader fram till juli 2020. Privata anordnare kan även få ersättning för andra kostnader till följd av Coronapandemin, men då måste man ansöka om detta senast den 30 november 2020 till socialstyrelsen.


När en privat anordnare vill testa dem assistenter som jobbar i företaget för Corona virus så får man ta kontakt med den person inom hemkommunen som har hand om Coronarelaterade frågor säger Lena Hallengren.


Vill ni läsa mer om intervjun med socialministern så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20200520-Hallengren-assistenter-priotestning.html


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Utredning av yrket personlig assistent

I januari så överlämnades utredning om yrket personlig assistans till regeringen. I den utredningen så föreslår utredare Lars Lööw krav på kollektivavtalsliknande villkor för att bedriva assistans.


Sedan 2011 så måste kooperativ och assistansföretag ha tillstånd från IVO inspektionen för vård och omsorg för att bedriva assistansverksamhet. Man måste ha en stabil ekonomi och förmåga att leda, planera och följa upp sin verksamhet.

Vårdföretagarna instämmer i det här, man menar att det är viktigt att aktörerna är långsiktiga, seriösa och kompetenta. Samt har goda villkor för sina anställda. Att granska, utvärdera och följa upp enskilda arbetsgivare så att man har avtal som motsvarar kollektivavtal ligger inte inom ramen för Ivos kompetensområde.


Vårdföretagarna tecknar avtal med 2000 medlemsföretag, där 220 verkar inom personlig assistans. Vårdföretagarna har hårda krav med uppförande kod och att kunna redovisa sin verksamhet.


Utredningen bedömer att man för att säkra goda arbetsförhållanden behöver tryggare anställningsvillkor, utvecklat arbetsmiljöarbete samt minskad osäkerhet kring arbetsuppgifter.

Men för att assistansen ska kunna präglas av god kvalité och bra arbetsförhållanden så måste schablonbeloppet också höjas.

Vill ni läsa mer om detta så rekommenderar jag följande artikel:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/personlig-assistans-med-battre-kvalitet-kraver-mer-resurser-31061


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Hur ska vi kunna isolera oss?

När man lever med personlig assistans, så är man ju beroende av en annan människa. Men under den pågående Corona pandemin, så ska man ju hålla distans till människor. Det är ju en omöjlighet för oss som är beroende av hjälp för att få livet att fungera. Vi behöver ha en annan människa nära oss i många situationer.


Från myndigheter och regeringen är det väldigt tys om personlig assistans och brukare och assistenters situation. Hur vi ska skydda oss och hur vi ska bete oss i denna situation. Många med funktionshinder saknar också förmågan att låta bli att röra ansiktet som är viktigt för att undvika smitta. Hur skyddar vi dem här personerna?

Många med funktionshinder tillhör riskgrupperna och en del är extra känsliga för smitta. Väldigt många har redan problem med andning och luftvägarna, vilket gör att alla former av infektion kan vara farligt. Ett annat problem som jag skrivit om tidigare är om vi användare blir sjuka, vad händer då? Kan vi och får vi ha med våra assistenter på sjukhus. Många har funktionshinder som kräver att man har god kännedom om personens problematik. Det är svårt för stressad sjukhuspersonal att ha.

Läs gärna följande artikel som tar upp det här lite mer detaljerat:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/isolering-helt-omojligt-oss-med-assistans-32051


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Skyddsutrustning till privata aktörer

Socialminister Lena Hallengren ger besked att privata aktörer ska få ekonomisk hjälp med skyddsutrustning. Lena Hallengren svarar att dem privata aktörerna ska kunna ta del av det krisförsörjningsstöd som finns. Det nationella systemet ska komplettera kommuner, regioner och privata aktörer inköp av skyddsmaterial inom 48 timmar.


Enligt socialministern ska kommunerna dela med sig av den mängd handsprit som man har blivit tilldelad. Även till privata aktörer inom kommunen. Beräkningen av åtgången är gjord utifrån det åtagandet.

Pia Steensland

Privata aktörer ska också kompenseras ekonomiskt för dem merkostnader man kan ha pga Corona pandemin. När den statliga ersättningen betalas ut så ska kommun/region betala fördela detta till dem olika aktörerna inom kommunen.


Pia Steensland från KD frågade Folkhälsomyndigheten om man det kommer bli aktuellt att testa personal inom personlig assistans för Corona. Myndigheten svarar att LSS insatser och personlig assistans ingår i begreppet omsorg. Därför kommer man rekommendera att personal även där testas för Corona.

Slutligen har Pia Steensland lämnat in en interpellation till socialministerns gällande Försäkringskassans nya hårdare vägledning. Där personlig hygien bara räknas om man måste hålla smuts och andra ohälsosamma ämnen. Vi får hoppas att regeringen nu agerar på denna nya galenskap från Försäkringskassan.

Vill ni läsa hela artikeln så finner ni den här nedan:

https://assistanskoll.se/20200515-Pia-KD-Socialutskottet-Bra-socialministern-skyddsutrustning.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans.
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Bröt nacken efter operation, då drogs assistansen in

Svårt funktionshindrade Adrian bröt nacken efter en operation. Eftersom sjukhusvistelsen blev längre än planerad så sa Försäkringskassan upp assistansen. För enligt Försäkringskassans regler så får man inte ha assistans på sjukhus efter fyra veckor.


När Svt tar kontakt så vill inte Försäkringskassan uttala sig, trots att Svt har fått en fullmakt. Man skriver att huvudregeln är att efter fyra veckor så kan man inte få assistans på sjukhus, eftersom då ska personalen ha lärt känna den assistansberättigade. Försäkringskassan hänvisar till en Dom från Kammarrätten. Men mamman menar att dem har läkarintyg på att assistansen behövs även på sjukhus.

Personerna på bilden har inget samband med inlägget

Mamman menar att Försäkringskassans argument inte håller då sonen varit flyttad inte mindre än 13 gånger. Vilket innebär ny personal många gånger som inte känner till hans funktionshinder. Försäkringskassan menar att man ska begära omprövning om man inte är nöjd med beslutet. Men det tar ju tid att få svar på, och blir det sen ett avslag så tar det ytterligare tid innan överklagan behandlats av Förvaltningsrätten.


För att få behålla assistansen så har mamman fått rådet att skriva ut Adrian 48 timmar var fjärde vecka. Ett helt galet system, som inte är säkert för Adrian som behöver vara på sjukhus. Sjukvården har gjort en orosanmälan enligt socialtjänstlagen. Vet inte om detta är lösningen, men man kan förstå sjukvårdens oro.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finns den här nedan:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/handikappade-adrian-brot-nacken-efter-operation-da-drogs-den-personliga-assistansen-in

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare