Dom i Förvaltningsrätten Falun målnr 1363-17, bifall gällande fler assistanstimmar

I februari 2017 beslutade Försäkringskassan av avslå klagandes ansökan om fler assistanstimmar. Man drog samtidigt in hela assistansbeslutet, vilket inte ändrades vid den omprövning som begärdes.

 

Klagande yrkar på att han ska beviljas assistansersättning i den omfattning som han sökt eller som rätten finner rimligt. Till stöd för sin talan har han medicinska intyg, tillbudsrapporter samt intyg från skola och avlastningsboende.
 

Hjälpbehovet innefattar toalettbesök, hjälp vid måltider, kommunikation samt tillsyn då risk förekommer att han ska skada sig själv. Gällande toalettbesök så anser Försäkringskassan att hjälpen där bara är av tillfällig natur. Även om man har påvisat att behoven är varaktiga och hållit på i ett år.

 

 

 

 

Vad det gäller kommunikation så anser Försäkringskassan att han bara ska beviljas 30 min om dagen, vilket är alldeles för lågt. Då i den tiden ska inräknas hur han kommunicerar med andra och hur han tar emot kommunikation från andra.
Tidigare har han bedömts haft behov av hjälp av någon med ingående kunskap om honom, för att han ska inta måltider, klä på sig och duscha m.m.
Att ha ingående kunskap om honom är livsviktigt för att kunna förhindra utbrott som kan skada både honom själv och andra.

 

 

Försäkringskassan menar att det inte är tillräckligt styrkt att han är i behov av personer med ingående kunskap eftersom han har flera assistenter med olika kunskaper om honom. Vidare menar man att det inte är tillräckligt dokumenterat att han skulle vara i behov av personer med ingående kunskap. Som tur är tyckte Förvaltningsrätten annorlunda, man kommer fram till att hans grundläggande behov är 20 timmar och 10 minuter vilket ger honom rätt till assistansersättning.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

 

 Falun FR 1363-17 Dom 2018-01-04

 

 

Behöver ni hjälp med en överklagan? Eller göra en ansökan om personlig assistans, kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Luleå målnr 845-16, bifall gällande assistansersättning

 

 

Klagande hade tidigare haft assistansersättning med 21 timmar per dag, men vid en ny prövning av assistansersättningen fastslog Försäkringskassan att klagandes hjälpbehov inte längre var av sådan omfattning att klagande skulle få fortsatt ersättning. Man motiverade det med att de grundläggandebehoven inte var av privat och integritetskänslig natur. Därför drog man in beslutet.

 

 

Klagande yrkar däremot att man hennes behov kräver ingående kunskap gällande kvalificerade motiverings och aktiverings kunskaper samt aktiv tillsyn. Pga av hennes psyksiska funktionsnedsättningar saknar hon förmåga och omdöme att ta hand om sig själv.

 

Enligt intygen behöver hon hjälp av personer med god kunskap om henne och hennes funktionshinder annars finns risk för självskadebeteende. Det tar lång tid att lära känna henne och det räcker inte med vanlig arbetsinstruktion och information för att ge henne behövligt stöd. Risk förekommer att hon kan skada andra samt om någon utan ordentlig kunskap försöker förklara situationer för henne, så kan hon både skada sig själv och andra.

 

 

En personlig assistent skriver att det tog två år att lära känna klagande väl. Hon menar att social kunskap inte kommer naturligt för klagande samt att hon har svårt att ta kontakt med andra människor. Som assistent måste man hela tiden vara på vakt så att hennes självdestruktiva sida inte tar över. Klagande blir ledsen om saker inte klaras upp och hon inte förstår vad som händer. Man måste förstå hennes uppfattningsförmåga samt dem risker som alltid föreligger. Vilket är svårt utan ingående kunskap om henne.

 

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Luleå_FR_845-16_Dom_2016-11-14

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

Kostnadsproblemet med assistans är konstruerat

 

Regeringens hållning att kostnaderna ökar inom personlig assistans är konstruerat för att kunna motivera besparingar. Varken överutnyttjande eller fusk är legitima orsaker till besparingar säger
Niklas Altermark fil dr vid Lunds Universitet. Man har på detta sätt pekat ut personer i behov av personlig assistans  som över-användare och privata bolag som vinst-maximerare. Allt för att kunna rättfärdiga besparingar.

 

Besparingspolitik på personlig assistans och personer med funktionshinder är inte bara ett svenskt fenomen utan vi ser liknande förhållningssätt i hela västeuropa.
Det här tror jag är en av orsakerna till att regeringen känner att man kan föra den här typen av politik utan att andra länder ska döma Sverige. Sverige har trots allt setts som ett föregångsland i dem här frågorna. Nu är vi snarare ett skräckexempel på hur illa personer med funktionshinder behandlas.
 

 

Kostnadsfrågan har aktivt drivits av Åsa Regnér i varje tv-program och i varje riksdags debatt. Vilket naturligtvis har gjort att media har hakat på och ger fel bild av personlig assistans.
I allt detta ska man veta att personlig assistans inte är ifrågasatt av medborgarna eller den allmänna opinionen.

 

 

Niklas Altermark hoppas med sin analys av assistansfrågan att han ska ge en korrekt bild till allmänheten.

 

Vill ni läsa hela intervjun med Niklas Altermark så finns den i sin helhet på:

 

https://hejaolika.se/artikel/forskare-kostnadsproblemet-ar-pahittat-att-motivera-allmanna-besparingar

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna
Niklas
//sekreterare

 

 

Dom i Kammarrätten Stockholm målnr 7217-17, bifall gällande personlig assistans

 

Klagande yrkar på att han ska vara berättigad till personlig assistans till det att Förvaltningsrättens slutgiltiga avgörande kommer. Den utredning som Tyresö kommun har gjort är bristfällig och innehåller oskälliga avdrag, som kraftigt försämrar klagandes möjligheter till goda levnadsvillkor. Då han har ett omfattande tillsynsbehov av aktiv karaktär, som styrks av nya intyg. Menar man att kommunens beslut är felaktigt.

 

 

 

För att kammarrätten ska meddela ett bifall som i detta fall, så måste det finnas en hög grad av sannolikhet att avgörandet kommer att ändras i sak. Vidare anser rätten att då socialnämndens beslut innebär betydande olägenheter för klagande, och beslutar att han ska ha rätt till assistans i samma omfattning som tidigare. Det här beslutet gäller i avvaktan på Förvaltningsrättens slutgiltiga beslut, som med all sannorlikhet kommer att ändras efter kammarrättens avgörande.
 

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Stockholm KR 7217-17 Dom 2017-12-14

 

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna
Niklas
//sekreterare

Äntligen var dagen här! Dagen som vi här i Lycksele längtar efter, Funkavslutning!

Hela terminen har vi tränat på dans till musik som vi själva valt. I år var låtarna:

När vindarna visar mitt namn – Roger Pontare

Ja må du leva – Darin

Evighet – carola.

Vi träffades en halvtimma innan de var dags för att repetera, värma upp och ställa i ordning för vår publik.
När klockan var 18:00 så kom vår publik som bestod av familjer mfl.

Då tjejerna kört sina låtar fick de stora applåder från publiken!

Efter dansen bjöd vi på fika. I år var fikat jul och lucia inspirerat och bestod av lussekatter, pepparkakor och glögg samt kaffe, saft och tårta!

När fikat var avnjutet körde vi på med disco och dansgolvet fylldes av våra kunder, föräldrar, assistenter och mor och far föräldrar. Riktigt roligt att dansa tillsammans!

Den sista aktiviteten vi hade här i Lycksele var på torsdag 21/12, då vi hade tomteverkstad med julklappsinslagning.

God Jul och Gott nytt år från oss!

Dom i Förvaltningrätten Växjö målnr 3934-16, bifall gällande assistansersättning

 

 

Klagande är beviljad 497 timmar personlig assistans av kommunen per månad. Vilket innebär ett stort hjälpbehov, så pass stort att det borde inte råda några tvivel om att vederbörande bör tillhöra den statliga delen av LSS det vill säga assistansersättningen. Som ett bevis på detta kan tilläggas att klagande varken kan, prata, äta eller dricka själv.

 

 

Han måste borsta tänderna 4 fyra gånger om dagen pga inhalation, vilket han behöver handgriplig hjälp med. 10-12 blöjbyten per dag vilket bör räknas in i den personliga hygienen. Det är också ett nära och integritetskränkande grundläggande behov. Klagande duschar två gånger per dygn och vid detta moment krävs dubbelassistans. I samband med dusch så uppstår problem med luftvägarna och han behöver hjälp att suga upp slem.

 

 

 

Vid av och påklädning behöver han hjälp med allt, detta görs flera gånger dagligen pga av kraftiga svettningar hos klagande. Sondmatning sker 4 gånger per dygn och kräver aktiv tillsyn. Beräknad tid bara för matning är 8,5 timme per dygn. Talet saknas också hos klagande och han behöver ständig tillsyn, då andningen kan upphöra. När man läser klagandes hjälpbehov så är det svårt att förstå Försäkringskassans inställning till personens funktionshinder. Man tycker att det ska vara självklart att behovet är så omfattande något annat än assistansersättning inte skulle kunna komma på fråga.

 

 

Som tur är så tycker Förvaltningsrätten annorlunda i det här ärendet. Man bifaller överklagandet och visar ärendet åter till Försäkringskassan. Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan:

Växjö FR 3934-16 Dom 2017-12-04

Har ni frågor om assistans, eller har ett beslut som behöver överklagas. Kontakta oss på Assistansjuristerna.
Niklas /sekreterare

 

 

Assistansersättning blir LSS-bostäder

 

När allt fler förlorar sin assistansersättning så ökar antalet LSS-bostäder. Från 2007 till 2016 kunde man se en ökning med hela 25 procent. 2007 var det ca 21.000 medan 2016 hela 27.000 en ganska kraftig ökning.

 

 

Av dem som fick sin assistansersättning indragen mellan 2007 och 2008 så hade 37 procent särskild bostad enligt LSS. 11 procent hade fått sin assistansersättning tillbaka, 12 procent hade fått kommunal beviljad assistans. 15 procent hade hemtjänst och 12 procent andra insatser inom socialtjänstlagen(SOL).

 

 

 

 

Vad är då en LSS bostad? En LSS bostad är mindre lägenheter med gemensamma utrymmen. Med samma personal för alla som bor där. För personer som tidigare har haft assistansersättning så är detta katastrof. Många av dessa personer har funktionshinder, där man måste ha ingående kunskap om personen, för att kunna hjälpa personen på bästa sätt.

 

Sen finns det också något som heter särskild anpassad bostad, som kan bemannas med hemtjänst, personlig assistans eller ledsagning. Där ska den enskilde kunna klara sig så mycket som möjligt själv, med någon av dessa insatser.

 

Vill ni läsa mer om detta intressanta ämne, så rekommenderar jag följande artikel:

https://assistanskoll.se/20171123-Assistansersettning-ersetts-LSS-bosteder.html

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Debatt i riksdagen

 

 

I den riksdagsdebatt som nyligen ägde rum gällande LSS och den rådande assistanskrisen. Så kunde man tydligt märka en blockbildning. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hävdade bestämt att inga neddragningar hade skett. Åsa Regnér refererade som vanligt till dem Domar som kommit i Högsta Förvaltningsdomstolen dem senaste åren. Som vanligt har regeringen ingen skuld.

 

 

Debatten kom mest att handla om vilket ansvar sittande regering har i den aktuella krisen. Jag skulle säga mycket stort ansvar. Tal om fusk och besparingar var redan på tal under den tidigare alliansregeringen. Men man gick inte ut och sa att nu skulle det sparas på assistansersättningen för att bekosta andra insatser i samhället. Som Magdalena Andersson gjorde 2015. Efter det blev situationen allt mer katastrofal för personer i behov av LSS.

 

 

 

Centerpartiets Anders W Johanson säger mycket riktigt i debatten att det är bara att läsa Försäkringskassans prognoser för att inse att handlar om mycket stora neddragningar. Försäkringskassan har budgeterat för 3 miljardet mindre. Det kan inte var någon slump, utan har ju naturligtvis sina orsaker.

 

 

Gällande den utredning som skall komma i oktober 2018 så säger Jan Björklund; att hade utredningens syfte varit att komma med förbättringar så skulle den helt klart ha presenterats innan valet. Det tror jag att många kan hålla med om. Han var också orolig för att valfriheten kommer att försvinna efter den kommande utredningen. Om kommunerna tar över som ensam huvudman så, finns stor risk för att man inte längre kan välja sina assistenter. Utan blir tilldelad personer som redan är anställda av kommunen. Detta skulle vara en mardröm, att inte själv få välja vilka personer som man ska ha i sitt hem.

 

 

Läs gärna artikeln i sin helhet på: https://assistanskoll.se/20171126-Riksdagsdebatt-blockbildning-assistans.html

 

Har ni frågor om LSS och personlig assistans, eller behöver ni överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

 

Niklas //sekreterare

Förslag till ändrad LSS lag får skarp kritik

 
Hela funktionshinder rörelsen hoppades på ett ljusare läge efter att regeringen gått ut och meddelat att alla tvåårsomprövningar ska frysas i väntan på en tillfällig lagändring. Men den 30 november kom nya besked från regeringen.

 

Det innebär att lagen kommer att återgå till hur den var innan den senaste Domen i HFD som kom i somras.

 

Vänte och beredskapstid ska åter införas i lagtexten

 

Lagförslaget innebär också att bestämmelsen om tvåårsomprövningar ska tas bort. Men bara till den nya LSS Utredning är klar och behandlad. Inte det som vi alla hoppats på.

 

 

Men på sidan 20 i regeringens förslag, så kom det riktiga dråpslaget. Det står bl.a att en omprövning inte kan leda till att den enskilda beviljas fler timmar. Vidare står det att bara ändrade förhållande som negativt påverkar den försäkrades rätt till assistansersättning som kan ligga till grund för en omprövning. Det här är ju inget annat en katastrof.

 

Emma Henriksson KD skriver på twitter att hon inte trodde att det kunde bli värre. Det trodde nog ingen som dagligen är berörd av dem här frågorna. Men då vi har en assistansfientlig regering så är jag inte förvånad. Pratet om att värna assistansen kan regeringen inte längre ta till, för det gör dom inte. Allt som gjorts hittills visar på motsatsen.

Här nedan kan ni läsa artikeln som jag använt i mitt blogginlägg:

https://hejaolika.se/artikel/nya-reglerna-assistans-foreslas-galla-fran-31-mars-2018

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna

 

Niklas //sekreterare

Vi får inte bli lurade

 

För en tid sedan gick Åsa Regnér ut och meddelade att man tillsvidare fryser alla uppföljningar av assistansersättning i väntan på en tillfällig lagändring som snart ska träda ikraft. Detta efter att Försäkringskassan skrivit till regeringen och varnat för konsekvenserna efter den Dom som kom i Högsta Förvaltningsdomstolen i somras. Den innebär att väntetid och bredskapstid inte längre räknas. Nu skulle bara aktiva hjälpinsatser räknas, vilket skulle innebära att uppemot 6000 personer skulle ramla ur den statliga assistansersättningen.

 

 

Belastningen på andra insatser i samhället skulle bli enorm. Kommuner och Landsting skulle gå på knäna. Hemtjänsten som redan är kraftigt belastad skulle med största sannorlikhet kollapsa helt. Hur regeringen har tänkte gällande det här är mycket konstigt. Den LSS utredning som blir klar sensommaren 2018, kommer med största säkerhet att föreslå att assistansen blir kommunal. Då får vi ett system som gör att man får olika mycket hjälp beroende på vilken kommun man bor i. Är det en rik kommun mycket hjälp, en mindre kommun med sämre ekonomi dålig hjälp. Det här är inte så svårt att räkna ut.

 

I Norge har man haft kommunerna som ensam huvudman när det gäller personlig assistans. Det har inte fungerat särskilt bra. Då jag har en bekant med funktionshinder som bor i Norge, så har jag fått ta del av det kaos som råder där. Rädslan som nu finns hos många är att kommunerna kommer att använda de medel som dem får till assistans till något annat. Vilket inte alls är obefogat, kommunerna har många utgifter. Att man skulle prioritera personlig assistans när det kommer till utgifter i budgeten är jag tveksam till. Kommunerna har länge kört något som dem kallar för personlig assistans i hemtjänstliknande form. Vilket är mycket troligt att dem kommer att fortsätta med och om möjligt utöka. Då har vi problemet att det inte längre är personlig assistans som är en kostnadsfri reform för den enskilde, tillskillnad från hemtjänst där man måste betala för varje beviljad timme.

 

Har ni frågor om personlig assistans, eller har ni ett beslut som ni behöver överklaga. Kontakta oss på Assistansjuristerna

 

//Niklas sekreterare