Råd till assistansanvändare

Assistanskoll.se har publicerat en artikel med olika råd för assistansanvändare i den nuvarande Corona krisen. Jag kommer att ta upp några av dem råd som man nämner i artikeln. Många som har assistans tillhör riskgruppen, vilket innebär att man löper risk att bli allvarligt sjuk om man får Corona viruset. I riskgruppen ingår äldre och personer med bakomliggande sjukdomar. Här är några av de råd som listas i artikeln på assistanskoll.se:

1. Undvik nära kontakt med personer som är sjuka.

2. Undvik att röra ögonen, näsan och munnen med otvättade händer.

3. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. I händelse av att tvål och vatten inte är tillgängliga, använd ett alkoholbaserat handrengöringsmedel som innehåller minst 60% alkohol.

4. Se till att du har vikarier som kan komma ifall att ordinarie assistent blir sjuk

5. Se till att du har tillgång till viktiga hygienartiklar samt mediciner

6. Se till assistenterna använder handsprit och tvättar händerna när dem kommer till ditt hem. När ni har varit och handlat eller rört er utanför hemmet.

7. Om din assistent blir sjuk, uppmana dem att söka läkarvård och att sjukskriva sig

8. Om du blir sjuk så sök omedelbart läkarvård, personer med funktionshinder löper större risk för sjukdomar som Corona


Vill ni läsa hela artikeln i sin helhet så finns den i en länk här nedan;

https://assistanskoll.se/20200313-Rad-Disability-Rights-Coronovirus.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas

//sekreterare

HFD går på Försäkringskassans linje

Om man har ett tillsynsbehov som har sin grund i epilepsi, så räknas det inte som ett grundläggande behov enligt en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).


Ärendet började med att en kvinna med grav psykisk funktionsnedsättning och svår epilepsi fick sin assistans indragen från Försäkringskassan. Man menade att hennes epilepsi som tillsynsbehov inte räknades som grundläggande behov.

Kvinnan överklagade men förlorade i Förvaltningsrätten, men när hon sedan överklagade till Kammarrätten så fick hon rätt. Tyvärr valde Försäkringskassan att ta ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen där man vann.


Högsta förvaltningsdomstolen menar att det femte grundläggande behovet bara beviljas där ingående kunskaper krävs om den funktionsnedsatte och är av kvalificerad natur mer än vägledning, instruktioner och påminnelser.

Kvinnans ombud menar att pga kvinnans problem att kommunicera så måste assistenterna känna henne väl för att kunna förutse när ett epileptiskt anfall är nära. Hon har också ett gränslöst och utagerande beteende. Som gör att hon inte förstår vilka situationer som kan vara farliga.

Vill ni läsa artikel i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20200217-HFD-gar-Forsekringskassans-linje.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Behöver vi en LSS-inspektion
Assistanskoll.se intervjuar Bengt Eliasson från Liberalerna. Han vill införa en LSS inspektion som ska ha till uppgift att bekämpa kriminalitet och samtidigt ge frihet till dem som behöver. Jag ställer mig tveksam till denna inspektion, vi har sett tidigare att när man försökt bekämpa kriminalitet, så har det drabbat personer i behov av assistans. Men Bengt brukar sätta den assistansberättigades rättigheter främst.


Bengt menar att det går att komma åt ifrån integritetskränkande bedömningar. Han vill se en myndighet likt Skolinspektionen som har till uppgifter att stå på den enskildes sida och granska utförarna.

LSS-inspektionen ska ha två huvuduppdrag: Det första att se till att den enskilde får en möjlighet till en form av rättshjälp, för att få sina rättigheter tillgodosedda.

Det andra uppdraget är att bekämpa kriminalitet, det genom att utförarna granskas på ett bättre sätt. Bengt menar att fusket ligger inte i bedömningen av assistans utan i utförandet.

LSS-inspektionen skulle kunna vara en del av IVO menar Bengt, men att det blir en egen enhet med starka resurser och hög kompetens.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20200305-Eliasson-Liberalerna-LSS-inspektion.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas

Nyckeln till att hindra smitt spridningBjörn Olsen professor vid Instutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet intervjuas av assistanskoll.se om smittspridning och riskerna med Corona viruset.

Assistenter som har befunnit sig i smitt drabbade områden ska stanna hemma i 14 dagar efter att dem kommit hem. Personer som har andningsproblem och mycket slem är en av riskgrupperna. En assistent som jobbar hos en brukar som har problem med luftvägarna ska stanna hemma vid luftvägssymtom. Oavsett vilken typ av problem man har med luftvägarna.


Coronaviruset ger symtom som en vanlig influensa, men den förhöjda risken för allvarliga komplikationer vid lunginflammation är mycket större. Vilket för  personer som redan har problem med lungor och hjärta kan få stora problem.

Björn säger att om man tillhör en av riskgrupperna så ska man alltid söka vård vid influensasymtom. För ju tidigare man kommer in desto bättre är prognosen.


Björn avslutar med att säga att det har smugit sig in en mycket obehaglig ton i samhället, efter att Corona viruset har spridit sig. Man säger från journalisters håll att det är bara de med bakomliggande sjukdomar och gamla som drabbas. Med ett sådant uttalande så kan man ju undra om de här grupperna kan avvaras?

Björn menar också att det är viktigt att man redan nu börjar genomföra förebyggande åtgärder. Ifall att detta blir en pandemi, man behöver se över sina resurser som hur många respiratorer det finns tillgång till.


Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20200228-Olsen-Assistenterna-nyckeln-smittspridning.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Fler ska får statlig assistans

Assistanskoll.se har gjort en ny intervju med Lena Hallengren. Enligt henne är målet att fler ska få statlig assistans. Särskilt barn är en grupp där fler ska få assistansersättning.Vid frågor om de grundläggande behoven ska räknas i sin helhet eller när två års omprövningarna ska återupptas så duckar hon frågorna. Hon vill framförallt att fler barn med stora behov ska få assistans, vilket är väldigt bra. För idag så är det för mycket som handläggarna menar är föräldraansvar vilket gör att väldigt få barn kan få assistansersättning.Den nya utredningen ska titta på en stärkt rätt till insatser vid tillsyn och egenvård. Det här är något som begränsades redan 1997 i en dom från regeringsrätten.Att dem grundläggande behoven ska räknas i sin helhet är inget som Lena Hallengren ger något klart svar på. Hon medger att diskussioner förts med brukar organisationer.

När tvåårs omprövningarna ska återupptas så säger hon att det inte är aktuellt för tillfället, då för få personer i dagens läge kan få statlig assistans. Så därför skulle det inte föra något gott med sig.


Vill ni läsa hela intervjun med Lena Hallengren i sin helhet så finner ni den här: https://assistanskoll.se/20200215-Hallengren-fler-ska-statlig-assistans.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Får det lov att vara lite pyssel till lunch?

Sportlovsveckan här uppe i norr inleddes med ett ymnigt snöfall och gråväder. Inget läge för längre utevistelser med andra ord, och vår lediga skolungdom blev rätt snart uttråkad. Vad kan man hitta på som är både kul och tillräckligt kort för en arbetade mamma att hinna med mellan dagens möten?

Det fick bli ett oplanerat lunchpyssel, och efter att jag hastigt botaniserat i skåp och lådor hade jag plockat ihop allt vi behövde för en Glad-påsk-väska.

Brokiga servetter att välja bland för att fodra väskan med, glitterharar, påskägg, små hinkar med ljus, trästaket – plötsligt fick vi börja välja bort istället för att lägga till i vårt inredningsprojekt.

En timme, några vackra sidenband och en Glad Påsk-girland i klatschiga färger senare hade vi ett roligt stilleben att visa upp.
Vad vi gjorde med allt det andra som blev över?

Det blir ett nytt lunchpyssel i morgon så klart!

Hälsningar Agnetha Wiklund-Helén, VD

Du, jag, vi, tillsammans

  


Fredagen den 24:e januari var jag och några kollegor på föreningen JAGs teaterpjäs. Som heter Du, jag, vi, tillsammans. Först vill jag berömma skådespelarna i pjäsen som jag tyckte gjorde ett fantastiskt jobb. Pjäsen skildrar kampen för självbestämmande och rätt till personlig assistans från tidigt 50-tal till nutid.


I pjäsen får man en unik inblick i hur samhället har sett på personer med olika funktionsvariationer. Vilket får en att tänka till. I ensamblen så deltar personer med olika funktionsvariationer på sitt sett. Det viktigaste är att dem kan delta och det pga personlig assistans.


Du, jag, vi, tillsammans


Fyra ytterligare föreställningar är planerade till 11 och 12 mars samt 15 och 16 april. Jag rekommenderar alla att gå och se denna fantastiska pjäs. Med pjäsen så vill man påverka politiker att se hur viktig den personlig assistansen är. Vill ni läsa mer om pjäsen så finner ni det på:
https://hejaolika.se/artikel/nu-kommer-teaterpjasen-som-visar-deras-kamp-for-ett-liv-i-frihet/


Behöver ni hjälp att överklaga eller ansökan om assistans.
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp


Assistanskoll.se har intervjuat forskaren Marie Sépulchre på Uppsala universitet gällande rätten till personlig assistans. Marie liknar funktionsrättsaktivisternas kamp med en medborgarrättskamp, som har ägt rum många gånger i historien.
 

Maries avhandling går under namnet Detta är inte medborgarskap, och handlar om att man är medborgare men kan inte ta del av alla rättigheter som ett medborgarskap innebär. Vägen till att faktiskt bli en fullvärdig medborgare är genom personlig assistans menar Marie.

Marie Sépulchre


Hon har bland annat studerat debattartiklar i DN, Aftonbladet och Svenska Dagbladet mellan 2008 och 2017. Då har hon kommit fram till att artiklarna varierar mellan att vara defensiva och provokativa. Antingen vill man slå fast om det som funktionshinderrörelsen redan har uppnått fram till idag eller så vill man förändra samhället. Känslan i många artiklar är en oro för framtiden att man när som helst kan bli av med sin delaktighet i samhället. När assistansen omprövas. Detta stämmer bra med hur verkligheten ser ut. Antingen har man inget beslut och är då utanför samhället eller så levar man på lånad tid där man inte kan planera långsiktigt.


Man frågar Marie vad samhället kan lära sig av hennes studie. Hon menar att allmänheten borde lyssna på funktionshinderrörelse om hur man skapar ett samhälle för alla. Jag rekommenderar er att läsa hela intervjun med Marie. Ni finner hela intervjun här nedan:

https://assistanskoll.se/20200120-Marie-Sepulchre-assistans-er-medborgarrettskamp.html


Behöver ni hjälp att ansökan eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare


En grundläggande frihetsfråga för Liberalerna


Liberalerna eller dåvarande Folkpartiet under Bengt Westerberg var med och tog fram LSS lagen 1994. Assistanskoll.se har nu gjort en intervju med nuvarande partiledare Nyamko Sabuni, vad hon står i frågan om LSS.


Nyamko säger att LSS är Liberalernas reform och att det är en viktig fråga för henne personligen. Jag kan tycka att i den här frågan har Liberalerna gjort ett konstigt val när man beslutade sig för att stödja Socialdemokraterna i januariavtalet. Socialdemokraterna har flera gånger visat sig vara direkt fientliga till reformen. 1998 införde Socialdemokraterna under Göran Perssons regering det grundläggande behovet. Eftersom man ansåg redan då att reformen var för dyr.


2015 går finansminister Magdalena Andersson ut och ställer flyktingar emot människor i behov av assistans. Då hon säger att man måste spara på assistansersättningen för att ha råd med det ökade flyktingmottagandet. Det här är bara några i raden av socialdemokraternas agerande gällande LSS.Den utveckling som har skett inom personlig assistans menar Nyamko Sabuni kommit till genom ett samspel mellan myndigheter, politiker och domstolar. Vilket jag tycker låter klokt. Myndigheter och domstolar har fått signaler från politiker att assistansen är för dyr, och därför att beslut och domar blivit hårdare och gjort att avslagen ökat.

Nyamko menar att den negativa utvecklingen startade redan under alliansregeringen, och att Liberalerna försökte hålla emot men lyckades inte riktigt. Läget var ändå bättre under alliansregeringen även om det inte va bra, försämringarna har bara ökat dem senaste åren. Dem ända ljusglimtarna var stoppet för tvåårsomprövningar, och nu lagändringen om andning och sondmatning. Det första var tackvare Försäkringskassan som slog larm. Det andra var nog medias förtjänst.


Slutligen måste jag nämna det viktigaste som Nyamko vill införa. Hon vill att tvåårsomprövningarna ska stoppas permanent. Beslut ska bara omprövas om stor förändring har skett. Men då ska man inte ompröva hela beslutet utan bara det som har förändrats. Hon tar upp att man nu lyckats få igenom positiva förändringar efter flera år av nedskärningar. Det är ju positivt, men mer måste göras och det fort.


Vill ni läsa hela artikeln så kommer den här:

https://assistanskoll.se/20200113-Sabuni-assistans-frihetsfraga.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare