Mycket medvetna val

Hur kan det komma sig att regeringen säger att Sveriges ekonomi är urstark? Men till viktiga insatser i välfärden som LSS så finns det inga pengar. Det här något som Thomas Juneborg reflekterar över i sin artikel på assistanskoll.se.

Thomas börjar med att ta upp finansminister Magdalena Anderssons katastrofala uttalande 2015, om att man måste spara på assistansersättning och sjukpenning för att kunna bekosta flyktingmottagandet. Det här är bara ett i raden av alla katastrofala val som regeringen Löfven har gjort sedan 2014.

Thomas Juneborg

Sedan Magdalena Andersson blev finansminister så har timschablonen bara höjts med 1,5 procent per år, bortsett från 2017 då den endast höjdes med 1,05 procent. Schablonen måste höjas med minst 2,2 procent för att kunna finansiera dem löneökningar som assistenter har rätt till.

Men vad har då regeringen prioriterat, bl.a har man prioriterat skattesänkningar för höginkomsttagare. Vilket låter mer som en Moderat politik än den från en Socialdemokratisk regering. Detta är en av de orsaker som Thomas Juneborg tar upp i sin mycket välskrivna artikel.

Jag rekommenderar er att gå in och läsa Thomas artikel på: 

https://assistanskoll.se/20191115-Juneborg-kronikor-Besparingarna-val.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Ytterst få förstår vad det innebär att leva som andra

Ja vad menas då med denna rubrik? I LSS lagen så står det att syftet med personlig assistans är att man ska kunna leva som andra. I dagens debatt om fusk och kriminalitet inom personlig assistans så har det här kommit bort på vägen.

I en intervju med juristen Anita Fink Knudsen som man kan läsa om på assistanskoll.se (länk finns nedan i detta inlägg) Så utvecklar hon det här på ett mycket bra sätt. Hon menar att personlig assistans idag ses ifrån ett inskränkt kostnadsperspektiv och inte som den frihets reform som den var tänkt från början. En stor bov i det rådande läget är media som upprepade gånger har publicerat artiklar om fusk och kriminalitet inom personlig assistans. Det här har ju gjort att reformen inte får stöd av allmänheten, för man ser bara assistansen som kostnader och en möjlighet för kriminella att sko sig.

Men hur fungerar det då när man ansöker om assistans idag? Som Anita mycket riktigt säger så är det ett lotteri. Vilken kommun bor man i för att ta ett exempel.

Anita tar också upp det mycket oetiska uttalande som gjordes av finansminister Magdalena Andersson 2015. Att man måste spara på assistansersättning och sjukpenning för att klara flyktingmottagandet. Kort därefter så skickade regeringen ut ett regleringsbrev till Försäkringskassan om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.

Hon menar att personlig assistans måste ses som en mänsklig rättighet snarare än kostnader. Att man måste ta fram en vision för hur man vill att personlig assistans ska vara, tror jag är viktigt. Man måste komma fram till en bred parlamentarisk lösning som är hållbar i framtiden. En lösning som sätter fokus på att assistans är en mänsklig rättighet.

Vill ni läsa hela intervjun med juristen Anita Fink Knudsen så finner ni den här:https://assistanskoll.se/20191107-Knudsen-jurist-bottnar-leva-andra.html


Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans.
Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Ytterst få förstår vad det innebär att leva som andra

Henrik Petrén från KFO menar att begreppet mycket privat eller av integritetskänslig karaktär har varit förödande i bedömningar av assistans. Om detta nu skrivs in i lagtexten så har vi ett mycket negativt avgörande om assistansens framtid.

Man ska veta att detta började som ett internmeddelande på Försäkringskassan. Detta innebär i grundläggande behovet måltider att bara hjälp att föra mat till munnen räknas som ett grundläggande behov. Att grundläggande behov delas upp i integritetsnära delar har fått katastrofala konsekvenser för den personliga assistansen menar Henrik.

I den ursprungliga LSS propositionen så står det bl.a: assistansen ska vara förbehållen, krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Precis dem här orden har Försäkringskassan använt för att göra bedömningarna snävare och hårdare. Därav kom den del med integritetskänslig karaktär till. Det som slår en är att om man läser lagtexten lite till så ser man att det som avses är någonting helt annat. Men det har inte Försäkringskassan inte brytt sig om. Vad det gäller den Dom som kom i regeringsrätten i juni 2009 som fastslår att grundläggande behov skall vara av mycket privat eller integritets känslig karaktär. Så har inte ens regeringsrätten har bemödat sig att läsa förarbetena till LSS. Vilket är en mycket större katastrof för assistansen.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finner ni den här: http://: https://assistanskoll.se/20191103-Petren-KFO-skifte-integritetskenslighet-LSS-lagtext.html


Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Rädd att förlora sin assistansMeya föddes med en CP-skada som gör att hon har ett kraftigt begränsat rörelsemönster. Men trots sitt funktionshinder så är hon som vilken 9åring som helst, spelar dataspel, hoppar studsmatta, leker med kompisar m.m.

Allt detta kan hon göra pga att hon har sina assistenter. Dom skapar frihet och gör att hon kan vara som vilken 9-åring som helst. Meyas funktionshinder gör att hon ofta får problem med slem i halsen på natten, vilket gör att hon kan kräkas, hon behöver också hjälp att vända sig i sängen. Utan assistans så klarar hon inte nätterna.

När LSS utredningen kom så föreslog den att barn under 16 år inte skulle få ha kvar sin assistans. Detta gjorde Meyas familj väldigt oroliga. Förslaget innebar att barn under 16 år skulle få ett annat slags stöd. Som så många andra så vill Meya kunna bestämma vem som ska hjälpa henne på toaletten och i duschen.

Som det nu ser ut så kommer detta förslag inte att bli verklighet, så förhoppningsvis ska Meya och alla andra barn med funktionshinder kunna få ha kvar sin assistans.
Läs gärna hela artikeln om Meya på:

https://www.svd.se/meya-9-ar-radd-att-forlora-sin-hjalp/om/personlig-assistans

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas sekreterare

Personlig assistent-ett viktigt yrke


Hur är det att vara personlig assistent? Det låter nog ganska enkelt för många, men det är allt annat en enkelt. Som jag ser det så kan variationen vara väldigt stor, användarens behov och vilja är två viktiga faktorer som spelar stor roll för en personlig assistent. Det som är säkert är att alla som är assistenter har ett mycket viktigt jobb, som tyvärr är nedvärderat i samhället.

Den del som jag måste framhålla som en av de viktigaste är personkemin. När man lever med personlig assistans, så har man oftast en annan människa väldigt nära hela tiden. Man har en främmande människa i sitt hem, och då är personkemin väldigt viktig. Både för assistenten och användaren, för att båda ska trivas. Sen är det ju klart att inte alla passar att jobba som personlig assistent, för att vara en bra assistent måste man vara lyhörd, empatisk, samt förstå sin roll som assistent, att man är där för att göra saker på det sätt som användaren vill.

Assistans är i mångt och mycket dem här 5 grundläggande valen.
Vad behöver jag för hjälp
När behöver jag hjälp
Var behöver jag för hjälp
Hur behöver jag hjälp
Av vem behöver hjälp

Det som jag personligen tycker är väldigt viktigt och som jag lägger stor vikt på. Det är att mina assistenter trivs. För trivs assistenten, så stannar den längre. Så att se till att assistenten känner att den har en bra arbetsmiljö är oerhört viktigt. Där ingår utbildning för assistenterna så att man undviker skador som annars kan uppkomma vid lyft och förflyttningar.

Slutligen kan jag säga att för att personlig assistans ska kunna utvecklas i framtiden, så krävs det att yrket uppgraderas. Statusen måste höjas, assistansersättning måste höjas så att lönerna kan vara på en skälig nivå. Vill ni läsa artikeln där jag hämtat inspiration till det här inlägget?:

https://assistanskoll.se/20191020-Carin-assistent-nermaste-arbetet.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Det är en fråga om mänskliga rättigheter

I en intervju på assistanskoll.se så frågar man ärkebiskopen Antje Jackelén hur hon ser på funktionshindrades situation idag. Hon menar att ett samhälle som ger för lite stöd till personer med funktionshinder brutaliseras på sikt. Men kan det verkligen stämma? Jo det tror jag faktiskt. Ett samhälle som bara ser kostnader och inte människovärdet blir ett brutalare samhälle.

Det är en fråga om mänskliga rättigheter som uttrycks i Funktionsrättskonventionen som Sverige skrev på 2009. FNs konventioner är en sorts grund för rättigheter i världen. Man kan tycka att det är märkligt sammträffande, 2009 skriver Sveriges regering på denna konvention. Inte långt efter så tar dem kraftiga försämringarna fart av personlig assistans. LSS urholkas kraftigt på de kommande 10 åren, gällande detta har Sveriges regeringar gjort väldigt lite för att förändra situationen till det bättre för barn och vuxna med funktionshinder.

Ärkebiskopen tar bl.a upp att i historien har man kunnat se hur samhället brutaliserats när man börjat med att dra in stöd och se personer med funktionshinder som en kostnad. Nazisterna hade för att ta ett exempel en rubrik där man skrev: Är du beredd att betala för det här? Under texten sitter en funktionshindrad man, och bakom honom en vårdare.

Precis som ärkebiskopen tar upp så är assistans att kunna förvärvsarbeta, man ska kunna gå i kyrkan om man är troende. Man ska kunna ha familj och ett socialt liv. Assistans är så mycket mer än bara klara sitt vardagliga liv. Vilket naturligtvis är det allra viktigaste, kan man inte klara sin vardag så fungerar ju ingenting annat.

Jag rekommenderar er att gå in och läsa hela intervjun med ärkebiskop Antje Jackelén, ni finner den på:

https://assistanskoll.se/20191020-Jackelen-erkebiskop-menskliga-rettigheter.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
 //sekreterare

Intervju med Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten

Man vill försvara att dela upp integritetskänsliga delar av det grundläggande behovet med att det fanns med i den ursprungliga LSS propositionen. Bengt Westerberg som var med och skrev LSS propositionen är mycket kritisk till begreppet mycket privat eller integritetsnära karaktär som ska skrivas in i LSS lagen.


Samtidigt som man gör det lättare för människor i behov av hjälp med andning och sondmatning. Så kommer man att se till att den rättspraxis som gjort det så svårt att idag få behålla sin assistans att bli lag. Det här ser många som sista spiken i kistan för LSS reformen. Om nu regeringen låter Försäkringskassan uppta sina omprövningar så kommer nästan ingen att ha statlig assistans om några år. Alla kommer att vara hänvisade till kommunen, vilket kommer att vara ett lotteri. Många kommer att få ett kraftigt försämrat liv, med väldigt få timmar. Friheten för många funktionshindrade kommer att vara hotad.

Bengt Westerberg är starkt kritisk till den paragraf i lagen som handlar om grundläggande behov. Den borde slopas helt menar han. Assistans ska alltid ges då den är den mest träffsäkra insatsen. Lena Hallengren menar att regeringen inte ändrar lagen utan bara skriver in det som redan gäller. Bengt Westerberg menar att om en lagändring bekräftar praxis så behövs den inte. Vad som behövs är en lagändring som ändrar praxis. Mycket bra sagt tycker jag.


Bengt menar att i den ursprungliga LSS propositionen så fanns det inga intentioner att begränsa personlig assistans till vissa situationer. Tanken var att assistans skulle ges eftersom den var en insats som var mest träffsäker och jag vet av andra artiklar som jag läst också är den mest kostnadseffektiva insatsen. Vill ni läsa artikeln i sin helhet, så kommer den här:

https://assistanskoll.se/20191017-Westerberg-forarbetena-grundleggande.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Stark kritik mot regerings lagförslag

Om det skrivs in i LSS lagen att grundläggande behov skall vara av en mycket privat och integritetskänslig natur, så permenteras den strikta tillämpningen som vi har sett dem senaste åren. Det här är något som IFA, STIL, JAG, KFO och Funktionsrätt är oroliga för.

I det lagförslag som regeringen har lämnat på remiss så står bl.a: Ett sådant behov kan ge rätt till personlig assistans till den del hjälpbehovet är av mycket privat och integritetskänslig karaktär. När det gäller andning och måltider i form av sondmatning ska dock hjälpbehovet beaktas oavsett dess karaktär.


Begreppet om att behoven skall vara av mycket privat och integritetskänslig natur fick stöd i den Dom i Regeringsrätten som kom 2009. Det här har sedan dess använts som praxis av Försäkringskassan vid bedömningar gällande assistansersättning.


Om det här lagförslaget blir verklighet så innebär det att bara vissa delar av den personliga hygienen ger rätt till assistansersättning. Då ser möjligheterna för att få statlig assistans små ut. Jonas Franksson på STIL menar att det i praktiken innebär att assistansen kommunaliseras.


IFA menar att det är positivt att regeringen vill stärka rätten för dem som är i behov av assistans för andning och sondmatning. Men man får samtidigt inte försämra för personer med övriga behov. Läs gärna mer om regerings lagförslag på:

https://assistanskoll.se/20191010-Stark-kritik-mot-regeringens-lagforslag.html


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Ett välfärdssamhälles svek


Debatten kring LSS har varit hård och kritiken mot alla nedskärningar har varit berättigad. LSS är en rättighetslagstiftning och där ska inte kostnader styra vilken hjälp som den enskilde skall få. Det är behovet som ska styra, vilket var lagstiftarens intention från början.


Att tro att den enskilde är den enda som drabbas när beslut dras in är att vara naiv. Närstående och vänner som drabbas mycket hårt, när man ser den situation som uppstår. När någon blir utan stöd och hjälp för att klara sin dagliga livsföring.

Ofta behöver föräldrar lägga ner mellan 10 till 15 timmar i veckan till att jaga läkarintyg, administration, skriva till myndigheter m.m. Detta plus att man ska vara en förälder och sköta ett hushåll, samt ta hand om eventuella syskon och sitt funktionshindrade barn.Många gånger blir man tvungen att byta kommun för att få hjälp, vilket är väldigt jobbigt för många. Särskilt för personer med autism där förändringar kan vara traumatiska.


Gå gärna in och läs en artikel som berör detta ämne på vår Facebooksida:

https://www.sydsvenskan.se/2019-10-07/hur-skulle-mitt-barns-hjalpbehov-kunna-minska-till-noll-over-en-natt?utm_source=fb&utm_term=35c76b38-e645-5cbf-bff6-6ebb0794a6ef&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares&fbclid=
IwAR1iDaQ_90llLUW7Y0A3Y2i7sOom
CKSruSNsIw4kUG8lsJw2pDQHuEUHo-Y   
 

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans.
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Ett välfärdssamhälles svek

Från början var det tänkt att dem personer som tillhör någon av personkretsarna inom LSS och inte kommer upp i 20 timmars grundläggande behov hos Försäkringskassan. Ska ha rätt till personlig assistans hos kommunen.

Men trots det så är det idag väldigt svårt att få assistans hos kommunen. En del kommuner är värre än andra. I det här inlägget ska jag belysa Haninge kommun och deras handläggning av ett specifikt ärende.

Den enskilde har ett medfött och ovanligt funktionshinder, vilket gör att personen ifråga måste ha hjälp av personer som känner till funktionshindret väl. Detta för att inte orsaka skador och ytterligare förvärra tillståndet för nämnda person. Det här är något som Haninge kommun ignorerat gång på gång.

Nu är det så illa att den enskilde råkar ut för en svår olycka som kraftigt försämrar personens möjlighet att klara det allra minsta på egen hand. Situationen är som ni förstår akut. Den lösning som skulle vara den allra bästa för den enskilde är personlig assistans. Där man har möjlighet att lära upp ett fåtal personer för att ge personen trygg och säker omvårdnad.

Men Haninge kommun tycker inte att det behövs. Dem erbjuder en plats på ett äldreboende, där olika personer ska hjälpa den enskilde varje dag. Med den tidspress och personalbrist som idag finns på våra äldreboenden, så vore detta katastrof. Hur det här kommer att sluta är det i nuläget ingen som vet.

Tyvärr är det inte ovanligt att kommuner agerar på det här sättet. Själv blev jag en gång fråntagen min personligassistans och erbjuden hemtjänst som skulle ta 3 veckor att besluta om. Utan mina föräldrar så skulle jag inte skriva det här idag.

Niklas
//sekreterare