Tankar om ett lagförslag

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet vill förstatliga all assistans. Det här skrev jag om i ett tidigare inlägg. Man vill att huvudansvaret ska ligga på staten och med det Försäkringskassan. Men idag får 9 av 10 personer avslag på sin ansökan om assistansersättning. Möjligheten att få just statlig assistans är väldigt liten, mycket pga dem Domar som kommit i Högsta Förvaltningsdomstolen dem senaste åren.

Så då kan man ju undra vad kommer att hända med dem närmare 5000 personer som idag har kommunal assistans så kallat LSS beslut. Jo man lär helt bli utan. Om man inte först gör stora ändringar i bedömningarna av assistansersättningen. För annars har jag mycket svårt att se hur detta skulle kunna fungera på ett rättsäkert sätt. Man har ju en tanke som är god, nämligen den att kommuners enskilda ekonomi inte ska styra rätten att få assistans. Vilket det ibland kan göra idag. Men det är långt ifrån huvudproblemet. Problemet är att kommuner tittar för mycket på Försäkringskassans bedömningar och gör likadant.

På följande sida kan ni läsa mer om lagförslaget:

https://www.funktionshinderpolitik.se/m-v-och-kd-lat-staten-ta-hela-ansvaret-for-personlig-assistans/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.
Niklas
//sekreterare