Regeringen backar om integritetsnära delar i LSS


Regeringen backar om att skriva in i LSS lagtext att grundläggande behov måste vara av privat och integritetsnära karaktär. Det här efter massiva protester från funktionshinder rörelsen och andra instanser. När man nu backar om lagförslaget och väljer att göra på ett annat sätt så ska det göras utan dröjsmål och så att lagen kan börja gälla från och med 1 juli 2020.

I lagförslaget så föreslogs det att andning och sondmatning skulle bli assistansgrundande i sin helhet. Men att övriga grundläggande behov måste vara av privat och integritetsnära karaktär. Det skulle enligt funktionshinder rörelsen göra att den Dom som kom 2009 gällande grundläggande behov skulle bli inskriven i lagen. Man kan då tro att det skulle bli ännu svårare att få assistans beviljad pga att man från Försäkringskassans håll kunna hänvisa till lagtexten.

IFA: menar att bara lyfta ut andning och sondmatning i lagtexten skulle bli skevt och drabba samtliga assistansberättigade och riskera den personliga assistansen för alla.

Funktionsrätt: menar att man hoppas regeringen kommer med ett nytt lagförslag som säkerställer samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov.

Independent Living och Unga rörelsehindrade: menar att alla grundläggande behov bör vara privata eller integritetsnära enligt en förståelse för ordet i vanlig språklig mening. 

Vill ni läsa mer om regeringens nya ställningstagande så rekommenderar jag följande artikel: https://assistanskoll.se/20191211-Regeringen-backar-om-integritetsnera.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Tankar kring kommande högtider

Den andra advent har redan passerat och vi närmar oss julen med stormsteg. För många så är den här tiden fylld av oro och ångest. Då menar jag inte för allt julstök och julklappar som ska hinna inhandlas.


Den oro och ångest jag tänker på är om man ska kunna få hjälp, kommer jag att ha assistans under julhelgen? Tyvärr så händer det att assistenter sjukskriver sig under storhelger, för att man vill vara med familjen. Nu tror jag inte att det här är så vanligt tack och lov. Men det händer ibland. För att få tag på vikarier under storhelg är inte lätt. Därför förstår man dem som är oroliga.

Men i kontrast till detta så ska jag berätta om något som rörde mig och gjorde mig väldigt glad. Mamman till en av mina assistenter som själv jobbar som assistent. Väljer att varje år bjuda hem sin brukare på julafton. Vilket verkligen inte ingår i hennes arbetsuppgifter, men hon väljer att göra en fin gärning och visa omtanke. Det visar på vilka fantastiska assistenter som finns där ute.


Dem allra flesta människor som jobbar som assistenter, är fantastiska och gör ett suveränt jobb. Nu pratar jag om personer som gör allt för att en annan människa ska kunna ha ett bra och meningsfullt liv. Men alla människor passar inte i detta yrke, man måste vara lyhörd, ansvarstagande, passa tider samt ta sitt arbete på allvar.

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Lagförslag som kan bli förödande

Regeringens lagförslag om andning och sondmatning blir slutet för den statliga assistansen menar STILs politiska sekreterare Jessica Smaaland.

Lagförslaget framställs som det skulle beskriva det rättsliga läget idag, men det sträcker sig mycket längre.

Enligt förslaget ska hjälpmoment vara både privata och integritetskänsliga för att räknas som grundläggande behov. Därför kommer det bli svårt för personer som söker assistans för andra delar än andning och sondmatning att uppfylla kriterierna för grundläggande behov.

Även kommunikation och annan hjälp ska vara privat och integritetskänslig enligt regerings förslag. Vilket är en försämring gentemot idag.

Lena Hallengren menar att lagförslaget innebär att fler får assistans och att fler får mer assistans. Det här är jag liksom STIL skeptisk till. Ingenting som en socialdemokratisk regering har gjort, har gjort att fler får assistans eller att läget har förbättrats. Snarare åt andra hållet, vi får inte glömma historien. 1998 så kommer de grundläggande behoven in i lagtexten. Vad har vi då ju en socialdemokratisk regering som tycker att assistansen är för dyr. Inget har ändrats.

Vill ni läsa artikeln som ligger till grund för det här blogginlägget så finns den i en länk här nedan: https://hejaolika.se/artikel/stil-lagforslag-smygs-igenom-tusentals-kan-forlora-statlig-assistans/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Att sminka sig är inte ett grundläggande behov

Enligt en Dom i Högsta förvaltningsdomstolen så är hjälp med sminkning inte ett grundläggande behov. En mycket oroande utveckling, att kunna raka sig eller sminka sig måste ju vara en rättighet. Bara för att man har ett funktionshinder så vill man ju känna sig fin och presentabel. Ännu en gång tar man bort en del av ett värdigt liv.

Det som är konstigt här är att Försäkringskassan först räknade sminkning som ett grundläggande behov. Men detta överklagades av det allmänna ombudet. Men Förvaltningsrätten ansåg att sminkning var ett grundläggande behov.


Tyvärr så ger sig inte det allmänna ombudet utan överklagar detta till Kammarrätten som fastslår att sminkning inte är ett grundläggande behov, vilket innebär att klagande inte har rätt till assistansersättning.

Klagande överklagar detta till Högsta Förvaltningsdomstolen som katastrofalt nog fattar ännu ett dåligt beslut. Sminkning är inget grundläggande behov och klagande har inte rätt till assistansersättning.

.
Man kan ju undra var domstolarna får sin utbildning och information, gång efter annan så fattar man katastrofala beslut som slår sönder livet för personer med funktionshinder. Kvinnan som här förlorar sin assistansersättning har ett hjälpbehov på 100 timmar i veckan. Men pga sminkningen så blir hon hänvisad till kommunen, vilket gör att hon kommer att få svårt att få så många timmar.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finns den i en länk här nedan:
https://assistanskoll.se/20191203-Hogsta-Forvaltningsdomstolen-Sminkning-inte-grundleggande.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterareDom i Kammarrätten Jönköping målnr 3887-18,
bifall gällande ingående kunskap


Klagande yrkar att Kammarrätten ska ändra Förvaltningsrättens Dom och bevilja honom assistansersättning. Försäkringskassan motsätter sig detta. Klagande har kallat 3 vittnen till den muntliga förhandlingen i Kammarrätten.

Klagande har ett stort och varaktigt funktionshinder, som innebär att han behöver hjälp med kommunikation samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om honom. Klagande saknar bl.a kognitiv förmåga samt att hans funktionsförmåga är helt beroende av assistenter som känner honom väl.

Klagande klarar inte sin personliga hygien samt intag av mat och kan utan tillsyn äta sådant som socker, smör och kolhydrater i mängder. Innan han fick assistans så har han även fått utbrott ofta. För att förstå hur komplext klagandes funktionshinder är så krävs det ett halv år innan man vet om en ny assistent fungerar.

Försäkringskassan menar att det inte finns tillräckligt som styrker klagandes problematik utan endast att han har svårt med symbolvärden och saknar tidsuppfattning.

Två assistenter samt en läkare vittnar om klagandes behov av assistansersättning, vilket visar sig tillräckligt för att Kammarrätten ska bifalla överklagan.


Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

Behöver ni hjälpa att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Kan en robot ersätta en personlig assistent?

Christian Smith är docent i robotik och autonoma system. Han tar upp en mycket intressant frågeställning. Skulle en robot kunna ersätta en personlig assistent? Nej! Eftersom en robot som ska göra dem arbetsuppgifter som en personlig assistent i vanliga fall gör. Måste vara konstruerad med någon form av artificiell intelligens. Den måste kunna tänka mer självständigt och kunna lära sig att utföra mer komplexa arbetsuppgifter tror jag.

Christian menar att roboten måste klara av att sortera vilka saker som är viktiga och vilka som är mindre viktiga. Precis som en personlig assistent måste lära sig att prioritera i en krissituation så behöver roboten kunna göra detsamma. Därför tror jag att det blir svårt att ersätta en personlig assistent med en robot inom en snar framtid.

Christan Smith

Idag finns robotar specialiserade på en viss uppgift. Som exempel har vi matningsroboten Bestic som är ett mer ett avancerat hjälpmedel än robot. En annan intressant robot eller hjälpmedel är duschsystemet Poseidon. Men som tyvärr kräver att användare måste kunna resa sig från sin rullstol och sätta sig i duschstolen. Vad jag förstår så liknar detta mer en biltvätt med olika munstycken än det är en robot. Vilket måste vara väldigt märkligt att använda.

Christian menar att utvecklingen har en lång väg kvar, idag kan vi tillexempel lära en robot att ta upp en sax. Men den kan inte lära sig hur man ska använda den. Detta gör att vi är långt ifrån att kunna ha robotar istället för personliga assistenter.

Idag jobbar Christian med att utveckla delexcoskelett, vill ni veta mer om det och läsa artikeln i sin helhet. Så rekommenderar jag att ni går in på: https://assistanskoll.se/20191114-Smith-robotforskare-robotar-inte-losningen.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.
Niklas
//sekreterare

Sven Aivert kämpar i motvind

Sven Aivert är kritisk till funktionsrättsrörelsen som han tycker blivit alldeles för mesig. Han tycker också att LSS och personlig assistans ska vara för alla. LSS är föråldrad och kanske har han rätt. Inom LSS lagen så har man inte rätt till hjälp efter att man fyllt 65 år. Vilket gör att två pensionärer med funktionshinder kan ha helt olika liv. En som har haft beslut innan hen fyllt 65 år kan ha ett rikt liv med valmöjligheter och frihet. Medans den som inte har något beslut får nöja sig med hemtjänst och punktinsatser. Där man inte ens får bestämma vilken mat man ska äta.

Sven är en mycket stor vän av Funktionsrättskonventionen och menar att den bör bli svensk lag. Hur det skulle bli är det ingen som vet. Men att så som det ser ut idag fungerar ju inte för någon.

Funktionsrättsrörelsen är för mesig menar Sven. Den måste bli en kamporganisation. Man är inte tillräckligt intresserad av att förändra samhället. Som exempel tar han upp när bedömningsinstrumentet för rätten till assistans togs fram. Då fegade funktionsrättsrörelsen ur genom att först lämna förhandlingarna med buller och bång. Sen så gick man tillbaka till förhandlingsbordet och så här i efterhand kan man säga att man vek ner sig.

En viktig sak som Sven tar upp är att dem olika organisationerna måste dra åt samma håll. Som det är idag så ser alla till sina egna intressen, och försöker hålla sin egen position. Så länge vi inte samarbetar så kommer vi kommer vi aldrig få den starka rörelse som behövs för att få till en förändring.

Vill ni läsa hela intervjun med Sven Aivert så finns den på länken nedan:  https://assistanskoll.se/20191119-Sven-Aivert-gar-filttofflor.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare


              Mycket medvetna val

Hur kan det komma sig att regeringen säger att Sveriges ekonomi är urstark? Men till viktiga insatser i välfärden som LSS så finns det inga pengar. Det här något som Thomas Juneborg reflekterar över i sin artikel på assistanskoll.se.

Thomas börjar med att ta upp finansminister Magdalena Anderssons katastrofala uttalande 2015, om att man måste spara på assistansersättning och sjukpenning för att kunna bekosta flyktingmottagandet. Det här är bara ett i raden av alla katastrofala val som regeringen Löfven har gjort sedan 2014.

Thomas Juneborg

Sedan Magdalena Andersson blev finansminister så har timschablonen bara höjts med 1,5 procent per år, bortsett från 2017 då den endast höjdes med 1,05 procent. Schablonen måste höjas med minst 2,2 procent för att kunna finansiera dem löneökningar som assistenter har rätt till.

Men vad har då regeringen prioriterat, bl.a har man prioriterat skattesänkningar för höginkomsttagare. Vilket låter mer som en Moderat politik än den från en Socialdemokratisk regering. Detta är en av de orsaker som Thomas Juneborg tar upp i sin mycket välskrivna artikel.

Jag rekommenderar er att gå in och läsa Thomas artikel på: 

https://assistanskoll.se/20191115-Juneborg-kronikor-Besparingarna-val.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Ytterst få förstår vad det innebär att leva som andra

Ja vad menas då med denna rubrik? I LSS lagen så står det att syftet med personlig assistans är att man ska kunna leva som andra. I dagens debatt om fusk och kriminalitet inom personlig assistans så har det här kommit bort på vägen.

I en intervju med juristen Anita Fink Knudsen som man kan läsa om på assistanskoll.se (länk finns nedan i detta inlägg) Så utvecklar hon det här på ett mycket bra sätt. Hon menar att personlig assistans idag ses ifrån ett inskränkt kostnadsperspektiv och inte som den frihets reform som den var tänkt från början. En stor bov i det rådande läget är media som upprepade gånger har publicerat artiklar om fusk och kriminalitet inom personlig assistans. Det här har ju gjort att reformen inte får stöd av allmänheten, för man ser bara assistansen som kostnader och en möjlighet för kriminella att sko sig.

Men hur fungerar det då när man ansöker om assistans idag? Som Anita mycket riktigt säger så är det ett lotteri. Vilken kommun bor man i för att ta ett exempel.

Anita tar också upp det mycket oetiska uttalande som gjordes av finansminister Magdalena Andersson 2015. Att man måste spara på assistansersättning och sjukpenning för att klara flyktingmottagandet. Kort därefter så skickade regeringen ut ett regleringsbrev till Försäkringskassan om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.

Hon menar att personlig assistans måste ses som en mänsklig rättighet snarare än kostnader. Att man måste ta fram en vision för hur man vill att personlig assistans ska vara, tror jag är viktigt. Man måste komma fram till en bred parlamentarisk lösning som är hållbar i framtiden. En lösning som sätter fokus på att assistans är en mänsklig rättighet.

Vill ni läsa hela intervjun med juristen Anita Fink Knudsen så finner ni den här:https://assistanskoll.se/20191107-Knudsen-jurist-bottnar-leva-andra.html


Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans.
Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Ytterst få förstår vad det innebär att leva som andra

Henrik Petrén från KFO menar att begreppet mycket privat eller av integritetskänslig karaktär har varit förödande i bedömningar av assistans. Om detta nu skrivs in i lagtexten så har vi ett mycket negativt avgörande om assistansens framtid.

Man ska veta att detta började som ett internmeddelande på Försäkringskassan. Detta innebär i grundläggande behovet måltider att bara hjälp att föra mat till munnen räknas som ett grundläggande behov. Att grundläggande behov delas upp i integritetsnära delar har fått katastrofala konsekvenser för den personliga assistansen menar Henrik.

I den ursprungliga LSS propositionen så står det bl.a: assistansen ska vara förbehållen, krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Precis dem här orden har Försäkringskassan använt för att göra bedömningarna snävare och hårdare. Därav kom den del med integritetskänslig karaktär till. Det som slår en är att om man läser lagtexten lite till så ser man att det som avses är någonting helt annat. Men det har inte Försäkringskassan inte brytt sig om. Vad det gäller den Dom som kom i regeringsrätten i juni 2009 som fastslår att grundläggande behov skall vara av mycket privat eller integritets känslig karaktär. Så har inte ens regeringsrätten har bemödat sig att läsa förarbetena till LSS. Vilket är en mycket större katastrof för assistansen.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finner ni den här: http://: https://assistanskoll.se/20191103-Petren-KFO-skifte-integritetskenslighet-LSS-lagtext.html


Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare