Stora reformer

 

Enligt en källa så skulle det ha kunnat bli stora reformer för LSS om inte förhandlingarna som var mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet avbrutits. Vad ska man tro om detta? Enligt källan så var Liberalerna pådrivande i frågan vilket verkar mycket troligt om allt stämmer.

 

 

Det skulle ha blivit lagändringar gällande de begränsningar som har blivit kring grundläggande behov. Dessa skulle då ha trätt i kraft innan den 1 juni 2019. De som har fått avslag efter 2015 med hänvisning till ny praxis skulle få sina beslut omprövade.
Allt detta enligt en anonym källa som sidan assistanskoll.se kommit i kontakt med.

 

 

Men då undrar man hur pålitlig är då den här anonyma källan? Att Liberalerna som är ett så litet parti skulle kunna få igenom så här mycket i en förhandling, tycker jag verka konstigt.
Men det är klart Socialdemokraterna ville ju ha stöd för bilda regering, så dem kanske var beredda att gå med på det här. Men säker kan man inte vara.

 

 

 

 

 

Man kan fråga sig, varför försöker man inte förhandla på samma sätt med Moderater och Kristdemokrater i frågan. Kristdemokraterna och också stridit för förbättringar inom LSS.
Men vikten av att inte ge Sverigedemokraterna inflyttande verkar vara viktigare än att försöka se till att funktionshindrade får ett drägligt liv. Att förhandla med Socialdemokraterna som ända sedan 1998 varit ett assistans fientligt parti tycker jag verkar mycket märkligt. Man får inte glömma att det var under Göran Perssons regering som tillägget med de grundläggande behoven tillkom. Vilket sedan har orsakat så mycket lidande.

 

Gå gärna in och läs hela artikeln på: https://assistanskoll.se/20181219-kunna-blivit-reformer-assistans-och-LSS.html

 

 

Behöver ni hjälp med att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans, kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Hur är det att ha personlig assistans?

 

Att ha personliga assistenter är först och främst ingen lyx, vilket man kan tro när man läser vad en del skribenter skriver i tidningarna. Personlig assistans är något som många med mig måste ha för att klara vår vardag. Jag tror ingen vill ha okända människor i sitt hem, som ska hjälpa dig med precis allt. Som exempel tänk dig att ha en människa som hjälper dig på toaletten eller hjälper dig att klara av att duscha. Då pratar vi inte om någon anhörig utan en helt okänd människa som ska hjälpa dig i dem mest intima situationerna i livet.

 

 

Det här är livet för många människor, ett liv som vi inte kan klara oss utan. Ett liv som vi måste slås för att få ha kvar. Politikerna tycker att vi har det för bra, det är en lyx att gå på toaletten när vi vill, det är också en lyx att kunna bestämma vad vi vill äta eller när vi vill gå upp på morgonen.

 

 

 

 

 

Men om man nu har assistans och vill få den att fungera så bra som möjligt, vad kan man göra då? Personligen tycker jag att personkemin mellan mig och assistenten måste fungera.
För när man behöver ha en okänd människa i sitt hem och sin absoluta närhet, så måste man kunna känna sig bekväm. En annan sak som jag tycker är viktigt är att ha en kommunikation med assistenten vad som fungerar och vad som inte fungerar. Tidigare hittade jag på sidan PA tips några bra råd hur man ska förhålla sig till sin personliga assistent.

 

Gå gärna in och läs vad olika assistansanvändare skriver om sina erfarenheter på:

https://patips.se/

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Ett fungerande liv

 

För några dagar sedan så kunde ni läsa en artikel om lilla Selma som äntligen hade blivit beviljad assistans från kommunen. Selma saknar sväljreflex och kan kvävas väldigt snabbt. Vilket innebär att hon måste ha ständig tillsyn, det är inte svårt att förstå. Men om man jobbar på Älmhults kommun så förstår man ingenting.

 

För Älmhults kommun beviljade bara assistans på natten för familjen. Vilket är långt ifrån tillräckligt med tanke på Selmas funktionshinder. Till saken hör att Selma också har en storasyster på två år som behöver tillgång till sina föräldrar. Men där hade kommunen en lösning storasystern skulle gå på dagis. Vilken förälder vill lämna bort ett barn för att kunna ta hand om ett annat?

 

 

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten vilken dömde till familjens fördel.
Då kan man ju tro att Älmhults kommun ska foga sig i rättens beslut men nej. Älmhults kommun överklagar till Kammarrätten. Kammarätten dömer att Selma har rätt till assistans dygnet runt. Vilket är en oerhörd lättnad för familjen.

 

Äntligen kan man få ett fungerande liv. Den här gången tänker kommunen foga sig i Kammarrättens avgörande. Socialchef Charlotte Nygren-Boniers uttalande efter domen säger allt om Älmhult kommuns inkompetens. Vi ville få en vägledning i ärendet, och därför överklagade vi och det har vi fått nu. Men snälla människa behöver ni vägledning av domstolen för att förstå att en svårt funktionshindrad flicka utan sväljreflex behöver assistans dygnet runt, då är det något allvarligt fel.
Vill ni läsa hela artikeln om lilla Selma så finns den här nedan:

 


https://www.expressen.se/kvallsposten/selmas-foraldrar-vann-kampen-om-hennes-liv/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR14O38OB0BFRvr1keTzseaj1yrQ0JD4xWz23worQXzD_ju_4TimTIeCilo

 

 

Har ni varit med om samma haveri från kommunen eller Försäkringskassan, tveka inte att kontakta oss.

Niklas
//sekreterare

 

Vad händer i framtiden för alla oss som är beroende av personlig assistans? Den är en fråga som jag tror att många tänker på. Inför valet i höstas så fick vi plötsligen många positiva besked från samtliga partier gällande LSS, och hur man ville återställa LSS-lagen så som den var tänkt.

 

Men hur blev det? I skrivande stund har vi fortfarande ingen regering, som kan ta några beslut. För många är dem som har blivit av med sin assistans, och dem har inte tid att vänta längre. Att göra något åt rådande situation, det måste kunna göras omgående.
Det här handlar om människors liv. Men hur tänker de olika partierna kring LSS?

 

Övergångsregeringen Socialdemokraterna och Miljöpartiet satsar 24,49 miljarder 2019 på assistansersättningen. Lika mycket satsar Moderaterna och Centern i sina skuggbudgetar. Liberalerna satsar 2 miljarder mer i sin skuggbudget, vilket är mest av alla partier. Sen kommer Sverigedemokraterna som satsar 1,92 miljarder mer än övergångsregeringen och sist Kristdemokraterna som satsar 1,65 miljarder mer.

 

 

 

Den stora besvikelsen i de här uppgifterna tycker jag är Centerpartiet som i valet, lovade att satsa mer än nuvarande regeringen. Om jag inte minns fel så stod Annie Lööf och lovade 700 miljoner extra till assistansen. Var är dem undrar jag? Sen kan jag tycka att även Västerpartiet är en stor besvikelse i den här frågan, man lägger ingen egen budget utan röstar på Socialdemokraternas budget. Som vi alla vet sen tidigare inte varit särskilt assistansvänlig. Vänsterpartiet säger sig värna personlig assistans men gör lite för att ändra situationen. Läs gärna artikeln nedan om vad de politiska partierna vill satsa på LSS 2019:
https://assistanskoll.se/20181202-Liberalerna-och.html

 

 

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om personlig assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Kammarrätten Jönköping målnr 3107-18, bifall gällande interimistiskt beslut för personlig assistans enligt LSS.

 

 

Klagande har haft ett beslut om personlig assistans med 107,03 timmar i veckan. Men Socialnämnden i Nässjö kommun beslut plötsligen att dra ner timmarna till 43 timmar och 10 minuter i veckan. Detta skulle vara förödande för klagande då han skulle bli tvungen att vara beroende av sin familj till stora delar. Det kan till och med gå så långt att han måste flytta ifrån sitt hem. Det är tyvärr verkligheten för väldigt många som får kraftigt neddragna beslut och ibland helt blir av med sina beslut.

 

Klagande har ansökt om 189 timmar i veckan, men vid den ansökan så beslutade Nässjö kommun att dra ner timmarna till 43, 10 i veckan. Hur man tänker i det aktuella fallet kan man ju undra, kostnaderna ska aldrig få styra i en rättighetslagstiftning. Tyvärr ser vi gång på gång att kommuner och även Försäkringskassan låter kostnaderna styra beslut som fattas.

 

Då det här är ett intermistiskt beslut så är det ett beslut i avvaktan på Förvaltningsrättens slutgiltiga avgörande. Med tanke på Kammarrättens slutsats så kan man ju hoppas på att Förvaltningsrätten fattar ett liknande beslut.

 

Har ni liknande erfarenheter? Kontakta oss på Assistansjuristerna.
Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

KRDomMålnr310718

 

Niklas
//sekreterare

Dom i Kammarrätten Göteborg målnr 676-18, bifall gällande assistansersättning nu fråga om dubbelassistans

 

Klagande är svårt funktionshindrad med följande problematik:
Har mycket svårt att röra sig, och måste ha hjälp med alla former av förflyttningar. Förutom detta tillkommer att klagande har en förhöjd risk för luxation, vilket innebär att lederna lätt går ur led. Vilket naturligtvis innebär stor smärta och ytterligare orörlighet. Pga detta behöver klagande hjälp av två assistenter med att vända sig i sängen och att kunna förflytta sig för övrigt.

 

Klagande behöver omfattande hjälp med påklädning, hygien samt att föra mat och dryck till munnen. Personen ifråga lider av Ehler Danlos syndrom, vilket kan medföra tänjbarhet i huden, luxation (lederna är instabila och hoppar lätt ur läge) samt skolios ( ryggraden blir krökt och det kan innebära smärta och även påverka lungkapaciteten.

 

 

 

Efter avslag i Förvaltningsrätten gällande fråga om dubbelassistans, vilket borde vara en självklarhet i det aktuella fallet. Så överklagandes ärendet till Kammarrätten som ändrar Försäkringskassans beslut och Förvaltningsrättens Dom. Vilket ger klagande rätt till ytterligare assistans samt dubbelassistans vid förflyttningar.

Domen i sin helhet finner ni i en länk här nedan

KRDommålnr67618

Behöver ni göra en ansökan om assistans eller överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Uppsala målnr 5323-17, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Klienten är en multifunktionshindrad pojke som kräver ständig tillsyn och omvårdnad.
Det här är något som social och äldrenämnden i Upplands-Väsby kommun helt bortser ifrån. Man menar att behov inte föreligger, vilket är så fel som det kan bli.  Här är ett barn med mycket stora hjälpbehov, så Upplands-Väsby kommuns kunskap om funktionshinder måste man säga är helt obefintlig.

 

Klienten yrkar genom ombud att hjälpbehovet för en icke funktionshindrat barn i  3 års- åldern är betydligt mycket mindre än i det aktuella fallet. Barnet kan varken sitta eller stå upp och kan därigenom inte klara någon del av den personliga hygienen själv.
Så som blöjbyten flera gånger per dag, tvätta sig både hår och kropp. Samt olika förflyttningar i samband med bad och tvätt. För att barnet ska kunna slappna av i vattnet så krävs handgriplig hjälp av två personer.

 

Vid måltider så måste barnet matas och kan bara äta lite i taget, vilket gör att varje måltid tar extra lång tid. Vid måltiden krävs två personer för att hjälpa barnet att hålla sig upprätt.
Då barnet lider av spasmer och inte kan kontrollera sina rörelser. Spasmerna gör också av och påklädning extra svårt. Utöver detta så kan inte barnet kommunicera utan hjälp från personer som känner barnet väl. Vill ni läsa domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

FRDommålnr5323-17

 

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om personlig assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Brukarrörelsen kräver en ny LSS-Utredning

 

Den LSS utredning som skall presenteras för regeringen har två gånger läckt ut till media. Det sista som läckt ut är att barn upp till 16 år inte ska ha rätt till assistans. Utan skall få en rad andra insatser som enligt LSS utredaren Gunilla Malmborg ska ge barnen och deras föräldrar ett bättre stöd. Många gånger har det bevisats att personlig assistans är det bästa alternativet för att ge ett tryggt och säkert stöd för både barn och vuxna. Alternativet är en kommunal insats som inte skulle ge samma valfrihet. Malmborg tror att detta skulle innebära mindre stress för föräldrarna och ökad trygghet för föräldrarna.

 

 

Vilken planet som Gunilla Malmborg har vistats på dem senaste åren skulle jag vilja veta, många gånger har man sett prov på hur kommunerna misslyckats att ge det stöd som den enskilde behöver. Just för att alla kommuner gör väldigt olika bedömningar.

 

 

En annan av Malmborgs förslag som också bör förpassas till papperskorgen är att det ska finnas en schablon på 15 timmar i veckan för inköp, träning och fritidsaktiviteter. För andra behov så som arbete, studier och egenvård med mera skulle det vara möjligt att ansöka om fler timmar. Hur hon har tänkt här är en gåta, bara grundläggande behov kan för många ta dubbelt så lång tid. Hur man då ska hinna med inköp m.m som hon beskriver förstår jag inte.

 

 

LSS utredningen hör hemma i papperskorgen, det värsta är att 2 och ett halvt år har gått till spillo. Där man hade kunnat återupprätta LSS-lagen. Läs mera om LSS utredarens förslag på:
https://assistanskoll.se/20181101-Brukarrorelsen-krever-ny-LSS-utredning.html

 

Behöver ni hjälp med att överklaga eller ansöka om assistans
Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Lagändringar kan göras innan LSS utredningen är klar

 

Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige säger att han tycker att lagändringar gällande de grundläggande behoven kan göras innan LSS Utredningen är klar. Men han är skeptisk till att det blir förändringar till det positiva då utredningen fått direktiv att hålla sig inom gällande kostnadsramar.

Mikael vill att den nya regeringen snabbt fattar beslut som gör att de som blivit av med sina beslut pga tidigare domar får tillbaka sin rätt till assistans. Inför valet så ville de flesta riksdagspartier att andning och sondmatning åter skulle räknas som grundläggande behov. Men Mikael tycker och jag kan hålla med om att reaktionen skulle ha kommit på en gång. Därför känns det hela inte helt trovärdigt, för inför ett val försöker alla partier samla poäng.

 

Det märkliga är Socialdemokraternas utspel i assistansfrågan inför valet, att man skulle skjuta till pengar och ville ha ett samarbete mellan blockgränsen för att snabbt lösa krisen. Det här hade man kunnat göra mycket tidigare om viljan hade funnits. Men då pratade man bara om överutnyttjande och att pengar inte gick till det rätt saker.

Den personliga assistansen har också blivit ifrågasatt och angripen i media av flera ledarskribenter, med Anna Dahlberg från Expressen i spetsen. Där man menar att en liten grupp får mycket pengar, och att det behövs en åldersgräns på 80 år. Utan att man själva har presenterat en annan lösning.

 

Hela intervjun med Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige kan ni läsa på:

https://assistanskoll.se/20180922-Klein-Funktionsrett-Lagendringar-fore-utredningen.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 17497-17, bifall gällande personlig assistans

 

Enligt yrkande är den enskildes behov av mycket privat och integritetskänslig natur, det omfattar personlig hygien så som rakning och hjälp vid dusch. Hjälp med på och avklädning nära kroppen är ett annat behov som räknas som integritetsnära och därför måste ses som ytterligare ett grundläggande behov.

Omsorgsnämnden i Södertälje kommun hänvisar till ett rättsfall 2009 RÅ ref. 57 och därför avslår man den enskildes ansökan.

 

Klagande anför att han lider av aggressiv MS ( multipel skleros) som succesivt försämrar hans tillstånd. Han insjuknade 2004 och har gått ifrån lindriga smärtor och begränsningar i sin aktivitet. Till att vara i behov av att någon ständigt finns vid hans sida. Varken medicinering eller rehabilitering har gett någon effekt. Sjukdomen är progressiv vilket innebär att man blir allt sämre med tiden. I nuläget är han oförmögen att klara någon fysisk aktivitet ADL. Klarar att gå med hjälp av en annan person som håller i. MS innebär också att man blir förlamande trött, vilket är ett tillstånd som man inte kan vila eller sova bort.

Utredningen som har legat till grund för beslutet har varit mycket kortfattad och bristfällig. Utredaren har bortsett från mycket av det underlag som har lagts fram i ärendet, varför rätten bifaller överklagan och hänvisar ärendet åter till nämnden för fortsatt utredning.

 

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare