Dom i Förvaltningrätten Växjö målnr 3934-16, bifall gällande assistansersättning

 

 

Klagande är beviljad 497 timmar personlig assistans av kommunen per månad. Vilket innebär ett stort hjälpbehov, så pass stort att det borde inte råda några tvivel om att vederbörande bör tillhöra den statliga delen av LSS det vill säga assistansersättningen. Som ett bevis på detta kan tilläggas att klagande varken kan, prata, äta eller dricka själv.

 

 

Han måste borsta tänderna 4 fyra gånger om dagen pga inhalation, vilket han behöver handgriplig hjälp med. 10-12 blöjbyten per dag vilket bör räknas in i den personliga hygienen. Det är också ett nära och integritetskränkande grundläggande behov. Klagande duschar två gånger per dygn och vid detta moment krävs dubbelassistans. I samband med dusch så uppstår problem med luftvägarna och han behöver hjälp att suga upp slem.

 

 

 

Vid av och påklädning behöver han hjälp med allt, detta görs flera gånger dagligen pga av kraftiga svettningar hos klagande. Sondmatning sker 4 gånger per dygn och kräver aktiv tillsyn. Beräknad tid bara för matning är 8,5 timme per dygn. Talet saknas också hos klagande och han behöver ständig tillsyn, då andningen kan upphöra. När man läser klagandes hjälpbehov så är det svårt att förstå Försäkringskassans inställning till personens funktionshinder. Man tycker att det ska vara självklart att behovet är så omfattande något annat än assistansersättning inte skulle kunna komma på fråga.

 

 

Som tur är så tycker Förvaltningsrätten annorlunda i det här ärendet. Man bifaller överklagandet och visar ärendet åter till Försäkringskassan. Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan:

Växjö FR 3934-16 Dom 2017-12-04

Har ni frågor om assistans, eller har ett beslut som behöver överklagas. Kontakta oss på Assistansjuristerna.
Niklas /sekreterare

 

 

Assistansersättning blir LSS-bostäder

 

När allt fler förlorar sin assistansersättning så ökar antalet LSS-bostäder. Från 2007 till 2016 kunde man se en ökning med hela 25 procent. 2007 var det ca 21.000 medan 2016 hela 27.000 en ganska kraftig ökning.

 

 

Av dem som fick sin assistansersättning indragen mellan 2007 och 2008 så hade 37 procent särskild bostad enligt LSS. 11 procent hade fått sin assistansersättning tillbaka, 12 procent hade fått kommunal beviljad assistans. 15 procent hade hemtjänst och 12 procent andra insatser inom socialtjänstlagen(SOL).

 

 

 

 

Vad är då en LSS bostad? En LSS bostad är mindre lägenheter med gemensamma utrymmen. Med samma personal för alla som bor där. För personer som tidigare har haft assistansersättning så är detta katastrof. Många av dessa personer har funktionshinder, där man måste ha ingående kunskap om personen, för att kunna hjälpa personen på bästa sätt.

 

Sen finns det också något som heter särskild anpassad bostad, som kan bemannas med hemtjänst, personlig assistans eller ledsagning. Där ska den enskilde kunna klara sig så mycket som möjligt själv, med någon av dessa insatser.

 

Vill ni läsa mer om detta intressanta ämne, så rekommenderar jag följande artikel:

https://assistanskoll.se/20171123-Assistansersettning-ersetts-LSS-bosteder.html

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Debatt i riksdagen

 

 

I den riksdagsdebatt som nyligen ägde rum gällande LSS och den rådande assistanskrisen. Så kunde man tydligt märka en blockbildning. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hävdade bestämt att inga neddragningar hade skett. Åsa Regnér refererade som vanligt till dem Domar som kommit i Högsta Förvaltningsdomstolen dem senaste åren. Som vanligt har regeringen ingen skuld.

 

 

Debatten kom mest att handla om vilket ansvar sittande regering har i den aktuella krisen. Jag skulle säga mycket stort ansvar. Tal om fusk och besparingar var redan på tal under den tidigare alliansregeringen. Men man gick inte ut och sa att nu skulle det sparas på assistansersättningen för att bekosta andra insatser i samhället. Som Magdalena Andersson gjorde 2015. Efter det blev situationen allt mer katastrofal för personer i behov av LSS.

 

 

 

Centerpartiets Anders W Johanson säger mycket riktigt i debatten att det är bara att läsa Försäkringskassans prognoser för att inse att handlar om mycket stora neddragningar. Försäkringskassan har budgeterat för 3 miljardet mindre. Det kan inte var någon slump, utan har ju naturligtvis sina orsaker.

 

 

Gällande den utredning som skall komma i oktober 2018 så säger Jan Björklund; att hade utredningens syfte varit att komma med förbättringar så skulle den helt klart ha presenterats innan valet. Det tror jag att många kan hålla med om. Han var också orolig för att valfriheten kommer att försvinna efter den kommande utredningen. Om kommunerna tar över som ensam huvudman så, finns stor risk för att man inte längre kan välja sina assistenter. Utan blir tilldelad personer som redan är anställda av kommunen. Detta skulle vara en mardröm, att inte själv få välja vilka personer som man ska ha i sitt hem.

 

 

Läs gärna artikeln i sin helhet på: https://assistanskoll.se/20171126-Riksdagsdebatt-blockbildning-assistans.html

 

Har ni frågor om LSS och personlig assistans, eller behöver ni överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

 

Niklas //sekreterare

Förslag till ändrad LSS lag får skarp kritik

 
Hela funktionshinder rörelsen hoppades på ett ljusare läge efter att regeringen gått ut och meddelat att alla tvåårsomprövningar ska frysas i väntan på en tillfällig lagändring. Men den 30 november kom nya besked från regeringen.

 

Det innebär att lagen kommer att återgå till hur den var innan den senaste Domen i HFD som kom i somras.

 

Vänte och beredskapstid ska åter införas i lagtexten

 

Lagförslaget innebär också att bestämmelsen om tvåårsomprövningar ska tas bort. Men bara till den nya LSS Utredning är klar och behandlad. Inte det som vi alla hoppats på.

 

 

Men på sidan 20 i regeringens förslag, så kom det riktiga dråpslaget. Det står bl.a att en omprövning inte kan leda till att den enskilda beviljas fler timmar. Vidare står det att bara ändrade förhållande som negativt påverkar den försäkrades rätt till assistansersättning som kan ligga till grund för en omprövning. Det här är ju inget annat en katastrof.

 

Emma Henriksson KD skriver på twitter att hon inte trodde att det kunde bli värre. Det trodde nog ingen som dagligen är berörd av dem här frågorna. Men då vi har en assistansfientlig regering så är jag inte förvånad. Pratet om att värna assistansen kan regeringen inte längre ta till, för det gör dom inte. Allt som gjorts hittills visar på motsatsen.

Här nedan kan ni läsa artikeln som jag använt i mitt blogginlägg:

https://hejaolika.se/artikel/nya-reglerna-assistans-foreslas-galla-fran-31-mars-2018

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna

 

Niklas //sekreterare

Vi får inte bli lurade

 

För en tid sedan gick Åsa Regnér ut och meddelade att man tillsvidare fryser alla uppföljningar av assistansersättning i väntan på en tillfällig lagändring som snart ska träda ikraft. Detta efter att Försäkringskassan skrivit till regeringen och varnat för konsekvenserna efter den Dom som kom i Högsta Förvaltningsdomstolen i somras. Den innebär att väntetid och bredskapstid inte längre räknas. Nu skulle bara aktiva hjälpinsatser räknas, vilket skulle innebära att uppemot 6000 personer skulle ramla ur den statliga assistansersättningen.

 

 

Belastningen på andra insatser i samhället skulle bli enorm. Kommuner och Landsting skulle gå på knäna. Hemtjänsten som redan är kraftigt belastad skulle med största sannorlikhet kollapsa helt. Hur regeringen har tänkte gällande det här är mycket konstigt. Den LSS utredning som blir klar sensommaren 2018, kommer med största säkerhet att föreslå att assistansen blir kommunal. Då får vi ett system som gör att man får olika mycket hjälp beroende på vilken kommun man bor i. Är det en rik kommun mycket hjälp, en mindre kommun med sämre ekonomi dålig hjälp. Det här är inte så svårt att räkna ut.

 

I Norge har man haft kommunerna som ensam huvudman när det gäller personlig assistans. Det har inte fungerat särskilt bra. Då jag har en bekant med funktionshinder som bor i Norge, så har jag fått ta del av det kaos som råder där. Rädslan som nu finns hos många är att kommunerna kommer att använda de medel som dem får till assistans till något annat. Vilket inte alls är obefogat, kommunerna har många utgifter. Att man skulle prioritera personlig assistans när det kommer till utgifter i budgeten är jag tveksam till. Kommunerna har länge kört något som dem kallar för personlig assistans i hemtjänstliknande form. Vilket är mycket troligt att dem kommer att fortsätta med och om möjligt utöka. Då har vi problemet att det inte längre är personlig assistans som är en kostnadsfri reform för den enskilde, tillskillnad från hemtjänst där man måste betala för varje beviljad timme.

 

Har ni frågor om personlig assistans, eller har ni ett beslut som ni behöver överklaga. Kontakta oss på Assistansjuristerna

 

//Niklas sekreterare

Hjälpmedel och information

 

 

Hur tycker ni att informationen kring vilka hjälpmedel som finns att tillgå är? Min erfarenhet är att det är ganska stor variation. I en del landsting får man väldigt bra information och i andra nästan ingenting. En stor skillnad kan också vara vilken arbetsterapeut man har. En del är bra och informerar samt är väldigt hjälpsamma. Men tyvärr finns det helt okunniga terapeuter som inte vet vad som finns att tillgå för att underlätta vardagen.

 

 

 

I torsdags besökte jag och mina kollegor en hjälpmedelsmässa på Kista mässan. Där fanns ett stort utbud av olika saker, sängar och madrasser som var tryckavlastande, olika rullstolar så som en lättare form av elrullstol som kunde vikas ihop och på så sätt lyftas in i bilen. Olika träningshjälpmedel för att underlätta blodcirkulationen bl.a. Vilket var extra intressant och bra. Permobil hade en stor monter och visade upp olika modeller, som man också kunde få prova vad jag förstod. Det fanns också en variant av segway som man satt i, mycket rolig och annorlunda idé.

 

Men den sak som jag och mina kollegor fastnade extra för var en form av handske som heter bioservo, som hjälpte en att få ökad muskelstyrka när man ska lyfta någonting. Den var otroligt effektiv och en mycket smart uppfinning.

 

Skriv gärna vilka erfarenheter ni har av hjälpmedel på vår Facebook sida

 

Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Växjö målnr 290-17, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

 

 

Ljungby kommun avslår ansökan om personlig assistans enligt LSS med motiveringen att klagandes behov av dem mest grundläggande karaktären inte är tillräckligt stor. Klagande är i behov av guidning och stöttning i alla vardagliga aktiviteter. Samt att han har svårt att förstå abstrakta och komplicerade situationer.

 

 

 

Klagande yrkar på muntlig förhandling med motivering att han har en svår och ovanlig form av autism parallellt med en utvecklingsstörning. Han menar vidare att de grundläggande behoven uppgår till 31 timmar per vecka. Varav 12,8 timmar är hygien, 1,2 timmar på och avklädning, 7 timmar kommunikation, och 9 timmar måltider. Vidare kan inte klagande lämnas ensam då han kan skada sig själv eller ha sönder saker i sin omgivning. Han saknar också förståelse för vad som kan vara farligt.
 

 

 

 

För att han ska ha en trygg och lugn miljö för sitt funktionshinder, så fungerar inte gruppboende eftersom det kommer göra honom oroligare och risken för utåtagerande beteende ökar. Han behöver med hjälp än vad som kan erbjudas i en gruppbostad, klagande har haft personlig assistans sedan 2003.

 

 

 

Socialnämnden anser att han inte har ett grundläggande behov vid måltider, och att hjälpen vid måltider mer är av övervakande karaktär. Vad det gäller av och påklädning så är det inte fysiskt nära och kan inte räknas som ett grundläggande behov enligt kommunen. För att sammanfatta räknar dom bara med att de grundläggande behoven tar 4 timmar och 30 minuter i veckan, och innefattar bara två grundläggande behov.

 

 

Som tur är har rätten en annan uppfattning. Förvaltningsrätten meddelar bifall till överklagan. Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

 

 Växjö FR 290-17 Dom 2017-10-23

 

 

Behöver ni hjälp med en överklagan? Eller att ansökan om personlig assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

 

Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 4025-17, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Funktionsstödsnämnden i Malmöstad beslutade att avslå klagandes ansökan om personlig assistans. Man anser att hennes grundläggande behov är av den omfattningen att de överstiger ett normalt föräldransvar, men inte av en sådan grad att personlig assistans kan komma på fråga. Resterande behov tycker dem ska gå under normalt föräldraansvar.

 

 

Hennes grundläggande behov är så pass stort att det bör föranleda en utredning av övriga hjälpbehov. Bara en minimal del av klagandes behov bör räknas till föräldraansvar då hon är 8 år. Nämnden tycker att överklagandet ska avslås. Med motiveringen att den totala tiden för behoven bara är 10 timmar och 30 minuter i veckan. Man får intrycket när man läser Domen att kommunen har gjort en väldigt snål beräkning. Som vanligt har man inte sett till klagandes behov och funktionshinder. Den tid som hennes behov tar bör vara mycket längre.

 

 

 

Rätten anser att klagandes grundläggande behov är av sådan omfattning att det berättigar till personlig assistans. Samt den del att nämnden inte alls beaktat övriga behov som klagande har.

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan:

 

Malmö_FR_4025-17_Dom_2017-10-12

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Åsa Regnér KU-Anmäls

 

Alla människor har rätt att kunna bestämma över sina liv. Det här håller regeringen med Åsa Regnér i spetsen på att ta ifrån personer med funktionshinder.

 

LSS-lagstiftningen är en otroligt viktig frihetsreform, som har gett många människor möjlighet att kunna jobba, ha familj, utöva fritidsaktiviteter bl.a.

 

Alternativet är ett liv i isolering och utanförskap, för oerhört många personer med svåra funktionshinder. Man blir helt enkelt instängd i sitt eget hem, utan i en del fall möjlighet laga sin egen mat, gå på toaletten eller ta på sig sina kläder. Många saker som dem allra flesta tar för givet.

 

De senaste åren har vi kunnat se hur allt fler förlorar sin assistans och i en del fall blir helt utan insats från samhället. Föräldrar tvingas sluta jobba för att ta hand om sina barn med funktionshinder för att assistansen dras in. Andra tvingas sluta jobba för att man kan helt enkelt inte få på sig kläderna på morgonen, då är alternativet att gå till jobbet i pyjamas.

 

Åsa Regnér och regeringen uppmanar 2016 Försäkringskassan i sitt regleringsbrev, bryta utvecklingen av antalet timmar. Vilket har resulterat i att nu nära på 1000 personer förlorat sin assistans.

 

Att regleringsbrevet bidragit till att det är oerhört svårt att få assistans idag, det är det ingen tvekan om. Idag är det så många som 88 procent som får avslag på sin nyansökan.

 

Liberalerna KU-anmäler nu Åsa Regnér för hennes handlande i den aktuella assistanskrisen.

 

 

Vill ni läsa mer gå in på aftonbladets artikel, länk hittar ni här nedan:

 

 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/zRLMb/l-nu-ku-anmaler-vi-regner-for-lss-krisen

 

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna

 

Niklas
//sekreterare

 

 

Dom i Förvaltningsrätten Falun målnr 5599-16, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Klagande har varit beviljad personlig assistans sedan 2004 i en omfattning av 96,5 timmar i veckan. Men den 24 november 2016 beslutar nämnden i Vansbro kommun att dra in klagandes beslut om personlig assistans. Han blir då beviljad bostad med särskild service enligt LSS. Man motiverar beslutet med att klagande plötsligt saknar grundläggande behov. Tydligen så han mirakulöst nog tillfrisknat under de här åren, kommunernas sätt att tänka är skrämmande.

 

 

Klagande yrkar på fortsatt personlig assistans enligt tidigare beslut. Han invänder mot nämndens påstående om hans hälsotillstånd bl.a. Trots detta vidhåller nämnden sin helt otroliga hållning i frågan.

 

 

Då nämnden inte kan påvisa att förhållandena har ändrats på ett sådant sätt, att det ursprungliga beslutet kan ändras.
Så menar rätten att överklagan ska bifallas och nämndens beslut ska rivas upp.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

 

Falun FR 5599-16 Dom 2017-10-13

 

Behöver ni hjälp med att ansöka om personlig assistans, eller att överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare