Slöseri med människors tid och engagemang

Assistanskoll.se intervjuar Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige om hans syn på att LSS utredningen har gått ut på remiss. Han tycker att det är slöseri med både tid och engagemang, eftersom det inte kommer att leda till några politiska förslag. Jag ser det här mest som ett sätt för regeringens sätt att förhala förbättringar av LSS, som man har stått och lovat.


 Mikael menar att utredningen är rakt igenom värdelös eftersom den fokuserade allt för mycket på besparingar. Som sedan regeringen fick backa ifrån. Som det är nu så ber regeringen remissinstanserna att bortse från dem största besparingsförslagen. Att ta bort assistans för barn och ungdomar, för det femte grundläggande behovet. Samt en schablon för 15 timmar för andra personliga behov, har regeringen redan lovat att inte gå vidare med. Han menar att det i utredning finns intressanta axplock men att den är för dåligt utrett. Mycket skulle jag tro eftersom den just var fokuserad på besparingar.

Man borde fokusera på att som man gjort tidigare att göra små förbättringar på områden där det behövs som mest. Som med andning och sondmatning för att ta ett exempel. Det var två krisområden som måste åtgärdas omgående. Kan hålla med om att det är bättre att ta små steg och om än skyndsamt förbättra LSS bit för bit.


Förslaget om omprövningar vart tredje år tycker Mikael inte om. Jag håller verkligen med, uppnådda rättigheter ska inte kunna försämras. Precis som juristen Christian Källström från God Juridik skrev i en artikel.

Vill ni läsa hela intervjun med Mikael Klein, så finner ni den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20200803-Klein-Funktionsrett-Sloseri-med-tid.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Donia har förlorat all sin assistans

17-åriga Donia i Angered har förlorat all sin assistans. Hon har utvecklingsstörning, autism, epilepsi och adhd. Trots alla dessa diagnoser så har hon inte rätt till assistans enligt kommunen. Familjen för nu en kamp mot kommunen för att få hjälp. Enligt familjen behöver hon mycket hjälp för att klara sina grundläggande behov.2017 fick hon efter beslut i Kammarrätten på personlig assistans med 84 timmar i veckan. Men efter att Angereds kommun gjort en ny utredning så stod hon återigen utan assistans. Socialtjänsten menar att Donia klarar sina grundläggande behov själv, vilken man inte kan förstå efter att bara tagit del av hennes alla diagnoser. Angereds kommun är ju helt ute och cyklar i det här fallet. I det föregående beslutet så hade hon ett grundläggande behov på 20 timmar, för att sedan bara ha 4 timmar. Ingen kan tillfriskna så mycket när man har omfattande funktionshinder. Men tydligen tror kommunen att människor plötsligen blir friska som ett mirakel.

När frågan ställs till kommunen om det verkligen är möjligt att bli så mycket bättre på ett år, så kan man ju i vanlig ordning inte kommentera det enskilda fallet. Jag gissar för att man inte har något bra svar. Att läkarintyg finns från läkare som haft kännedom om Donia sedan hon var barn hjälper inte. Men det här är ju tyvärr vanligt att man struntar i intyg från behandlande läkare. Familjen har överklagat beslut från både Förvaltningsrätt och Kammarrätt, men fått avslag. Så nu har man lämnat in en ny ansökan till kommunen om assistans. Under tiden måste familjen själva ta hand om Donia.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/17-ariga-donia-forlorade-sin-assistans

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Vårdare åtalas för ofredande

Dick Nord från Partille ska ha blivit ofredad av en vårdare på sitt tidigare boende Hultagården i Kungsbacka. Svt väst har genom en inspelning tagit del av hur en i personalen behandlat Dick. Men hot och kränkande behandling har personen upprepade gånger gått över gränsen.


Den anställde har vid ett tillfälle lagt en saccosäck på Dick och tryggt ner honom med ett knä mot bröstkorgen. Samtidigt har vårdaren hållit fast saccosäcken så att Dick inte har kunnat komma loss. Först efter tillsägelse från en kollega så har vårdaren släppt honom. Det här är ju helt fruktansvärt att det förekommer, man blir helt chockad när man läser om det.

IVO har senare dömt ut hur han har behandlats på Hultagårdens boende samt det boende som han kom till senare. Nämligen Humanas boende i Oskarström utanför Halmstad. Hans moster säger att han bor kvar och mår allt sämre. När man läser det här så är det svårt att tro att det händer i Sverige 2020.

Vill ni läsa mer om det här så finns det i länken nedan:

https://www.gp.se/nyheter/partille/dick-nords-v%C3%A5rdare-%C3%A5talas-f%C3%B6r-ofredande-1.31791721


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas


Vad gör IVO?

På Folkparkens LSS-boende bor det 6st personer mellan 22-28 år. Alla med olika hjälpbehov och olika intressen. Men nu kan dem inte komma ut på olika aktiviteter. Pga av att personalen inte hinner med säger dem. Chefen för boendet menar att deras behov tillgodoses. Det är nog det dummaste jag har hört, man kan inte säga att behov tillgodoses om personer är instängda och inte kan komma ut.


Föräldrarna menar att detta är en förvaring, och ingen meningsfull tillvaro. Jag kan bara hålla med. Man frågar sig vad IVO gör. I det här fallet borde man ingripa direkt. Vad tycker ni om det här? Lämna gärna kommentarer på våran sida.

Här är artikeln i sin helhet:

https://www.hd.se/2020-07-21/foraldrar-om-barnens-lss-boende-det-ar-en-forvaring

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Ge oss bättre möjligheter

Myndigheten för delaktighet har kartlagt hälsan hos personer med funktionshinder. Så många som varannan person anser att deras hälsa är mycket dålig. Man tycker att man får dålig vård och äldre läkemedel. Dålig hälsa i form av Diabetes, värk, dåliga tänder och högt blodtryck är några av dem vanligaste problemen. Min personliga erfarenhet av vården är ganska bra, att man skulle få äldre läkemedel, kan jag inte hålla med om för att ta ett exempel. Men alla har ju olika erfarenheter.Men att sjukvården måste få mer kunskap det är sant. Varje person med funktionshinder behöver en kontakt person, och myndigheterna behöver samarbeta och samordna sina insatser. Att som forskningen antyder att den dåliga hälsan skulle bero på låg utbildning, ensamhet samt arbetslöshet m.m har jag svårt att förstå. Möjligtvis psykisk ohälsa, men att det skulle ha med fysisk ohälsa att göra låter konstigt.

Vidare tar man upp att skolor måste bli bättre anpassade för elever med funktionhinder samt eventuellt föräldrar med funktionshinder. Det kan jag hålla med om, många skolor idag stänger ute elever med funktionshinder. Till och med Universitet är otillgängliga, pga äldre byggnader som ibland är K-märkta och får inte anpassas.


Det måste också bli lättare att jobba med aktivitetsersättning, även med det system där man har sjukersättning och arbetar. Som det ser ut idag så är det väldigt krångligt. Samt om man får sin sjukersättning halverad pga att man börjat arbeta. Så är det nästan omöjligt att få tillbaka hela sjukersättningen, om man inte längre kan eller orkar arbeta av någon anledning.

Vill ni läsa mer om detta så finns det i länken nedan:

https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/ge-b%C3%A4ttre-m%C3%B6jligheter-f%C3%B6r-m%C3%A4nniskor-med-funktionsneds%C3%A4ttning-1.31700101

Behöver ni hjälp att ansökan eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Ändra lagen så att LSS rättigheter inte försämras

Bengt Eliasson från Liberalerna vill ändra lagstiftningen så att uppnådda rättigheter inte kan försämras. Det tycker jag verkar som ett stort steg i rätt riktning. Försäkringskassan har ändrat sin vägledning så att hjälp med hygien kraftigt har försämrats. I och med den Dom om att sminkning nu inte längre kan räknas som ett grundläggande behov, så har även hjälp med hygien kraftigt minskat. Mer ingående om den domen har jag skrivit i tidigare blogginlägg.

Juridisk expertis menar att domen om sminkning går emot FN-konventionen gällande rättigheter för personer med funktionshinder. Som Sverige har gått med på att en stat inte får vidta åtgärder som försämrar livsförutsättningar för personer med funktionshinder. Men det är precis det som Sveriges regering blundar för nu.

Bengt vill att regeringen omedelbart agerar mot den så kallade sminkdomen. Han menar att nu är det extra viktigt att vi kan hålla en god hygien. Att vi 2020 ska behöva ha en sådan här argumentation är inte värdigt ett land som Sverige. Rättigheter för personer med funktionshinder ska inte få begränsas ytterligare, vi har redan blivit oerhört begränsade i vår tillvaro. Inte minst nu under den rådande Corona pandemin. Jag hoppas att Bengt får igenom sitt krav i förhandlingar med regeringen, så att den katastrofala sminkdomen förpassas till papperskorgen.

Vill ni läsa hela artikeln med Bengt Eliasson så finns den här nedan:

https://hejaolika.se/artikel/bengt-eliasson-andra-lagen-sa-att-lss-rattigheter-inte-far-forsamras/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Hjälpen indragen för svårt sjuk man

Kåre Kristensson lider av en sällsynt skelettsjukdom som hindrar skelettet från att växa. Han är 1 meter lång och har försvagade muskler och leder. Han kan med stora svårigheter gå max 15 meter sedan är han beroende av sin rullstol.


När han var 5-6 år blev han stelopererad i ryggen, vilket var nödvändigt för annars hade han kollapsat helt säger hans pappa. Pappan säger att då hade vi inte haft honom kvar. Vidare lider Kåre av en svår inflammation i tarmen som gör att hans mage inte fungerar som den ska.

Han har allergier och astma samt kraftig födoämnesallergi. Hans funktionshinder är komplicerat det kan vem som helst förstå. Fram till att han var 20 år så skötte föräldrarna om honom. Sedan så anställdes hans mamma som personlig assistent. Totalt så ligger hans vårdbehov på 8 timmar om dagen.


Men nu anser Kristianstads kommun att han inte behöver någon hjälp alls. Trots att läkare sagt att hans hjälpbehov är ca 56 timmar i veckan. Kommunen menar att hans hjälpbehov bara är 4 timmar och 50 minuter i veckan. Som många gånger förr så hänvisar man från kommunens sida till hemtjänst. Kåre och hans familj överklagade till Förvaltningsrätten och fick rätt. Tyvärr så har kommunen överklagat till Kammarrätten och där ligger nu ärendet.

Vill ni läsa mer om Kåre, så kan ni gör det i artikeln nedan:

https://www.expressen.se/kvallsposten/kare-30-svart-sjuk-fick-all-hjalp-indragen/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Önskan att inte behöva kämpa för varje rättighet

Mathilda är 24 år och har ett svårt funktionshinder som kallas för AMC. Vilket står för arthrogryposis multiplex congenita. Vilket innebär att man har försvagade muskler och leder. Hon kan inte föra armarna över brösthöjd för att ta ett exempel, trots det här har hon fått kämpa mot sin kommun för att få några assistanstimmar över huvudtaget. Hon måste få hjälp hela tiden. Trots det här har hon som mest fått bara 28 timmars assistans i veckan. Det låter helt galet.


Men för att att få den assistans som hon hade tidigare så var hon tvungen att ta strid i Förvaltningsrätten. Eftersom Ale kommun hade sänkt hennes timmar till bara 22 timmar i veckan. För att sedan vid omprövning dra in assistansbeslutet helt, med motiveringen att hon inte uppfyller samtliga krav för att tillhöra personkrets 3 i LSS.

Det som inte går att förstå i det här är att handläggaren från kommunen har träffat Mathilda och ändå anser man att hon kan klara ett självständigt liv. Jag tycker det räcker att läsa om hennes funktionshinder, för att inse att hon har ett stort hjälpbehov. Nu ligger hennes överklagande hos Förvaltningsrätten, men det kan ta 18 månader. Det är tid som Mathilda står utan hjälp.


Mathilda säger att hon vill kunna leva ett någorlunda självständigt liv, då hon är 24 år och känner att hon inte vill ta hjälp av familjen hela tiden. Det är inte svårt att förstå, när man är vuxen så vill man ju kunna klara sig själv. Man vill inte känna att man måste belasta sin familj, eftersom man inte får den hjälp man behöver. Jag vet hur Mathilda känner sig, då jag själv varit i en liknande situation.

Vill du läsa hela artikeln med Mathilda så finns den här nedan:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/rAkRAA/utan-assistans-kan-jag-inte-leva-mitt-liv

Är du i behov av hjälp med att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Flytta funktionshinderpolitiken

Lars Lindberg som har många år inom funktionshinderrörelsen vill att man flyttar funktionshinderpolitiken från socialdepartementet till arbetsmarknadsdepartementet. För att få mer fokus på stärkt arbetslinje och mer flexibla medvetna arbetsplatser menar Lars. Han och Alexandra Völker från Socialdemokraterna släpper i dagarna en rapport med 30 förslag på hur man kan reformera svensk funktionshinder politik.


Lars menar att det har funnits stora brister i hur Socialdemokraterna har hanterat frågan om personlig assistans dem senaste åren. Tidigare har funktionshinder frågor haft en stark ställning inom partiet. Personlig assistans fördes in i partiprogrammet redan 1990. Sedan ser man hur funktionshinderfrågorna tappat allt mer i fokus. Personligen tycker jag att socialdemokraterna bara stått för försämringar dem senaste åren. Även om som Lars säger en förbättring har skett sedan Lena Hallengren blev socialminister.

I och med den här rapporten så vill Lars och Alexandra att Socialdemokraterna åter tar ledartröjan i dem här frågorna. För dem menar att Socialdemokraternas kärnuppgift är att bekämpa orättvisor och skapa ett samhälle för alla. Vilket man faktiskt har lyckats ganska dåligt med dem senaste åren menar jag.


Lars och Alexandra vill föreslå ett trepartsamtal mellan staten, fackförbund och arbetsgivare för att få en stärkt arbetslinje för personer med funktionshinder. Jag tycker det här låter som en bra idé då många personer med funktionshinder står utanför arbetsmarknaden idag. Man vill också öka satsningen på utbildning ett kunskapslyft för personer med funktionshinder.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så hittar ni den här: https://assistanskoll.se/20200709-Lindberg-funktionshinderpolitik-Arbetsmarknadsdepartementet.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Osäker framtid

Gällande att LSS utredningen har gått på remiss så säger socialminister Lena Hallengren att man kommer att ta ställning till förslagen då man har fått remissinstansernas synpunkter. Hon vill lugna alla som befarar besparingar, och säger att alla dem största besparingsförslagen inte ska genomföras.


Utredningen innehåller bl.a stora besparingar, nya LSS insatser samt förslag på statligt huvudmanaskap. Alla januaripartierna står bakom att LSS utredningen går på remiss. Är otroligt besviken att ett parti som Liberalerna står bakom detta. Utredningen innehåller så mycket dåliga förslag, så att det känns mycket oroande att den nu ska ut på remiss.

Utredningen får stark kritik av Funktionshinderrörelsen och det är inte svårt att förstå. Många av dem förslag som tas upp i utredningen har redan tagits upp av andra utredningar, men enligt Lena Hallengren så är det inget hinder för att dessa ska gå på remiss.


Om rädslan över att många av LSS utredningens förslag ska genomföras så säger Lena Hallengren att hennes syfte sedan hon blev socialminister är att se en stärkt LSS lagstiftning. Jag är ändå benägen att hålla med Jonas Franksson på STIL som menar att direktiven var undermåliga och utgångspunkterna felaktiga. För från början var utredningens mål att hitta nya sätt att genomföra besparingar. Vi får hoppas att så inte blir fallet.

Vill ni läsa intervjun i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20200702-Hallengren-stellning-forslagen-efter-remiss.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare