Dom i Förvaltningsrätten Falun målnr 5599-16, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Klagande har varit beviljad personlig assistans sedan 2004 i en omfattning av 96,5 timmar i veckan. Men den 24 november 2016 beslutar nämnden i Vansbro kommun att dra in klagandes beslut om personlig assistans. Han blir då beviljad bostad med särskild service enligt LSS. Man motiverar beslutet med att klagande plötsligt saknar grundläggande behov. Tydligen så han mirakulöst nog tillfrisknat under de här åren, kommunernas sätt att tänka är skrämmande.

 

 

Klagande yrkar på fortsatt personlig assistans enligt tidigare beslut. Han invänder mot nämndens påstående om hans hälsotillstånd bl.a. Trots detta vidhåller nämnden sin helt otroliga hållning i frågan.

 

 

Då nämnden inte kan påvisa att förhållandena har ändrats på ett sådant sätt, att det ursprungliga beslutet kan ändras.
Så menar rätten att överklagan ska bifallas och nämndens beslut ska rivas upp.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

 

Falun FR 5599-16 Dom 2017-10-13

 

Behöver ni hjälp med att ansöka om personlig assistans, eller att överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *