Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 3149-17 och 7146-17, bifall gällande assistansersättning

 

 

Avgörande: Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och visar åter till Försäkringskassan för att bestämma omfattningen av ersättningen.

Förvaltningsrätten skriver av målnr 7146-17 gällande personlig assistans motpart Vård och Omsorgsnämnden Båstad kommun.

 

Klagande har tidigare varit beviljad assistansersättning med 138 timmar i veckan. Men i januari 2017 beslutade Försäkringskassan att klagande inte längre hade rätt till ersättning, eftersom hennes grundläggande behov inte anses överstiga 20 timmar i veckan. I samband med detta avslår man ansökan om fler timmar.

 

 

Klagande yrkar att hon ska beviljas assistansersättning i samma utsträckning som tidigare. Vidare menar hon att Försäkringskassan starkt underdrivit hennes hjälpbehov. I många delar av sitt hjälpbehov behöver hon handgriplig hjälp och tillsyn för att klara sin vardag. Hon har ett stort utåtagerande behov som kräver tillsyn. Men Försäkringskassan menar att det inte finns några inrapporterade händelser som styrker detta.

 

Gällande mål 7146-17 mot Omsorgsnämnden i Båstad kommun, så har jag valt att inte ta upp det i detta inlägg eftersom att rätten beslutade att avskriva målet. Men vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan.

 

Malmö FR 3149-17 Dom 2017-10-09

 

Behöver ni hjälp med en överklagan eller en ansökan? Kontakta oss på Assistansjuristerna Niklas //sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *