Osäker framtid

Gällande att LSS utredningen har gått på remiss så säger socialminister Lena Hallengren att man kommer att ta ställning till förslagen då man har fått remissinstansernas synpunkter. Hon vill lugna alla som befarar besparingar, och säger att alla dem största besparingsförslagen inte ska genomföras.


Utredningen innehåller bl.a stora besparingar, nya LSS insatser samt förslag på statligt huvudmanaskap. Alla januaripartierna står bakom att LSS utredningen går på remiss. Är otroligt besviken att ett parti som Liberalerna står bakom detta. Utredningen innehåller så mycket dåliga förslag, så att det känns mycket oroande att den nu ska ut på remiss.

Utredningen får stark kritik av Funktionshinderrörelsen och det är inte svårt att förstå. Många av dem förslag som tas upp i utredningen har redan tagits upp av andra utredningar, men enligt Lena Hallengren så är det inget hinder för att dessa ska gå på remiss.


Om rädslan över att många av LSS utredningens förslag ska genomföras så säger Lena Hallengren att hennes syfte sedan hon blev socialminister är att se en stärkt LSS lagstiftning. Jag är ändå benägen att hålla med Jonas Franksson på STIL som menar att direktiven var undermåliga och utgångspunkterna felaktiga. För från början var utredningens mål att hitta nya sätt att genomföra besparingar. Vi får hoppas att så inte blir fallet.

Vill ni läsa intervjun i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20200702-Hallengren-stellning-forslagen-efter-remiss.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Liberalerna vill se ny lagstiftning

Liberalerna vill se en ny lagstiftning som upphäver de restriktiva bedömningarna av behovet personlig hygien. Bengt Eliasson menar att de tilläggsdirektiv till den nuvarande assistansutredningen som gjorts, skulle vara en väg att gå för att uppnå detta.


Gällande den Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som kom 2019 som menade att sminkning inte är ett grundläggande behov, samt att personlig hygien bara ska räknas som grundläggande behov om man måste avlägsna smuts och andra ohälsosamma partiklar från kroppen. Det kan enligt kunniga jurister vara i strid mot den FN konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Försäkringskassan var naturligtvis snabba att agera efter den Domen och har nu blivit ännu hårdare i sina bedömningar. Så som sminkning, hårklippning, hårinpackning, rakning, trimning av skägg och insmörjning i syfte att hålla huden mjuk. Inte kan räknas som grundläggande behov. Om det inte är att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma partiklar. Bengt menar att regeringen måste agera direkt för att minska konsekvenserna av detta.


Försäkringskassan menar själva att deras hårdare bedömningar av personlig hygien som startade redan 2017 är orsaken till att antalet assistansberättigade minskar. Helt oacceptabelt menar Bengt och jag håller med.

Vidare menar Liberalerna att man ska vidta omedelbara åtgärder och stoppa den utveckling som pågår. Lena Hallengren öppnade för en förändring i en debatt med Pia Steensland i riksdagen. Så vi får hoppas att det görs skyndsamt. Bengt Eliasson menar att det är viktigt att en bred parlamentarisk överenskommelse tas i den här frågan.


Vill ni läsa hela intervjun med Bengt Eliasson så finns den i länken nedan:

https://assistanskoll.se/20200625-Eliasson-Liberalerna-bedomningar-hygien-oacceptabla.html


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

                                  Tolkningarna blir allt mer restriktiva

Nu har det grundläggande behovet personlig hygien blivit så pass restriktivt att Försäkringskassan bara räknar tid för att hålla smuts och andra ohälsosamma ämnen från kroppen. Men måste då motivera syftet att hålla sig ren. Vad det gäller rakning så behöver den sökande också motivera behovet att hålla sig ren.


Det här är nu en del av Försäkringskassans vägledning och har tagits direkt från den Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen målnr 959-19 som gäller om sminkning ska räknas som ett grundläggande behov. Det här kommer att göra att både Försäkringskassan och kommunerna kommer att få lättare att neka svårt funktionshindrade assistans.

Försäkringskassan har fortsatt att följa ett mönster där man tolkar så restriktivt man kan. I Försäkringskassans vägledning står det att, sminkning, hårklippning, hårinpackning, trimning av skägg samt insmörjning i syfte att hålla huden mjuk aldrig kan vara ett grundläggande behov. Vid rakning så måste den sökande motivera i vilket syfte som rakningen hjälper personen i fråga att hålla sig ren. För att det ska räknas som ett grundläggande behov.


Vikten att vi får en ny lagstiftning på plats snarast kan man förstå när man tar del av det här.
Vill ni få mer information om det som jag skrivit om så finns det i artikeln nedan:

https://assistanskoll.se/20200511-HBlomberg-IGNE-kassan-tolkar-restriktivt.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Får det lov att vara lite pyssel till lunch?

Sportlovsveckan här uppe i norr inleddes med ett ymnigt snöfall och gråväder. Inget läge för längre utevistelser med andra ord, och vår lediga skolungdom blev rätt snart uttråkad. Vad kan man hitta på som är både kul och tillräckligt kort för en arbetade mamma att hinna med mellan dagens möten?

Det fick bli ett oplanerat lunchpyssel, och efter att jag hastigt botaniserat i skåp och lådor hade jag plockat ihop allt vi behövde för en Glad-påsk-väska.

Brokiga servetter att välja bland för att fodra väskan med, glitterharar, påskägg, små hinkar med ljus, trästaket – plötsligt fick vi börja välja bort istället för att lägga till i vårt inredningsprojekt.

En timme, några vackra sidenband och en Glad Påsk-girland i klatschiga färger senare hade vi ett roligt stilleben att visa upp.
Vad vi gjorde med allt det andra som blev över?

Det blir ett nytt lunchpyssel i morgon så klart!

Hälsningar Agnetha Wiklund-Helén, VD

Att sminka sig är inte ett grundläggande behov

Enligt en Dom i Högsta förvaltningsdomstolen så är hjälp med sminkning inte ett grundläggande behov. En mycket oroande utveckling, att kunna raka sig eller sminka sig måste ju vara en rättighet. Bara för att man har ett funktionshinder så vill man ju känna sig fin och presentabel. Ännu en gång tar man bort en del av ett värdigt liv.

Det som är konstigt här är att Försäkringskassan först räknade sminkning som ett grundläggande behov. Men detta överklagades av det allmänna ombudet. Men Förvaltningsrätten ansåg att sminkning var ett grundläggande behov.


Tyvärr så ger sig inte det allmänna ombudet utan överklagar detta till Kammarrätten som fastslår att sminkning inte är ett grundläggande behov, vilket innebär att klagande inte har rätt till assistansersättning.

Klagande överklagar detta till Högsta Förvaltningsdomstolen som katastrofalt nog fattar ännu ett dåligt beslut. Sminkning är inget grundläggande behov och klagande har inte rätt till assistansersättning.

.
Man kan ju undra var domstolarna får sin utbildning och information, gång efter annan så fattar man katastrofala beslut som slår sönder livet för personer med funktionshinder. Kvinnan som här förlorar sin assistansersättning har ett hjälpbehov på 100 timmar i veckan. Men pga sminkningen så blir hon hänvisad till kommunen, vilket gör att hon kommer att få svårt att få så många timmar.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finns den i en länk här nedan:
https://assistanskoll.se/20191203-Hogsta-Forvaltningsdomstolen-Sminkning-inte-grundleggande.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterareStark kritik mot regerings lagförslag

Om det skrivs in i LSS lagen att grundläggande behov skall vara av en mycket privat och integritetskänslig natur, så permenteras den strikta tillämpningen som vi har sett dem senaste åren. Det här är något som IFA, STIL, JAG, KFO och Funktionsrätt är oroliga för.

I det lagförslag som regeringen har lämnat på remiss så står bl.a: Ett sådant behov kan ge rätt till personlig assistans till den del hjälpbehovet är av mycket privat och integritetskänslig karaktär. När det gäller andning och måltider i form av sondmatning ska dock hjälpbehovet beaktas oavsett dess karaktär.


Begreppet om att behoven skall vara av mycket privat och integritetskänslig natur fick stöd i den Dom i Regeringsrätten som kom 2009. Det här har sedan dess använts som praxis av Försäkringskassan vid bedömningar gällande assistansersättning.


Om det här lagförslaget blir verklighet så innebär det att bara vissa delar av den personliga hygienen ger rätt till assistansersättning. Då ser möjligheterna för att få statlig assistans små ut. Jonas Franksson på STIL menar att det i praktiken innebär att assistansen kommunaliseras.


IFA menar att det är positivt att regeringen vill stärka rätten för dem som är i behov av assistans för andning och sondmatning. Men man får samtidigt inte försämra för personer med övriga behov. Läs gärna mer om regerings lagförslag på:

https://assistanskoll.se/20191010-Stark-kritik-mot-regeringens-lagforslag.html


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Varför rädda liv, när vi ändå inte får leva?

Det var slagordet vid den demonstration som ägde rum på Sergels Torg samtidigt som riksdagens öppnades bara några hundra meter därifrån. Jonas Franksson från STIL började i sitt anförande att citera Stefan Löfven: Sveriges ekonomi är urstark. För att sen ta upp att Sverige har råd med familjeveckor, ROT avdrag samt att avskaffa värnskatten har det visat sig. Men ända har man inte råd med LSS.

Sedan fortsatte Lise Liedbeck från Neuroförbundet på temat hur LSS undan för undan har utarmats. Hon beskriver LSS som ett stolt skepp som sjösattes 1994. Med en målande beskrivning talar hon sen om hur skeppet rivits bräda för bräda, för att tillslut helt vara skjutet i sank.

Maria Persdotter från RBU uppmanar stödpartierna att sätta press på regeringen i den här frågan. Hon tar bl.a upp Lena Hallengrens uttalande i valet: Det kan kosta 700 miljoner eller 1 miljard men barn med omfattande funktionshinder ska få den hjälp dem behöver. Jag håller med Maria Persdotter, fortfarande har vi inte sett detta bli verklighet.

Sammanfattningsvis så togs det även upp att LSS är en försäkring för alla. Alla kan drabbas av en olycka eller sjukdom. Vilket många inte tänker på. Björn Häll Kellerman tog även upp några av de tragedier som följt i spåren av indragna beslut eller avslag på ansökan om assistans.

Vill ni läsa hela artikeln vilken jag har haft som underlag för detta blogginlägg, så kommer den här:

https://assistanskoll.se/20190912-Kellerman-Sergels-hit.htm 


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterareDom i Förvaltningsrätten Karlstad målnr 1329-18, bifall gällande rätt till assistansersättning.

I december 2017 så beslutade Försäkringskassan att klagandes grundläggande behov endast kom upp till 14 timmar och 52 minuter per vecka. Tid har inte beräknats för kateter, lavemang m.m. Varför kan man fråga sig? Jo Försäkringskassan anser att detta är egenvård, vilka är sjukvårdande insatser och kan inte räknas som grundläggande behov.

Klagande anför att när han ansökte om assistans i sin hemkommun så kom man fram till att det grundläggande behovet uppgick till över 20 timmar i veckan. Vilket har gjort att man anmält det till Försäkringskassan. Det märkliga är att båda myndigheterna har haft samma underlag. Hur kan det skilja så mycket?

Försäkringskassan har bara godkänt tid för hygien med 12 timmar och 57 minuter per vecka. 30 minuter för dusch per dag, där torkning och påklädning ingår. Om man läser domen så ser man att detta är orimligt, bara hårtvättning tar väldigt lång tid då klagande har en shunt inopererad som gör hårtvättning väldigt obehagligt.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan: 


 

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare