Stark kritik mot regerings lagförslag

Om det skrivs in i LSS lagen att grundläggande behov skall vara av en mycket privat och integritetskänslig natur, så permenteras den strikta tillämpningen som vi har sett dem senaste åren. Det här är något som IFA, STIL, JAG, KFO och Funktionsrätt är oroliga för.

I det lagförslag som regeringen har lämnat på remiss så står bl.a: Ett sådant behov kan ge rätt till personlig assistans till den del hjälpbehovet är av mycket privat och integritetskänslig karaktär. När det gäller andning och måltider i form av sondmatning ska dock hjälpbehovet beaktas oavsett dess karaktär.


Begreppet om att behoven skall vara av mycket privat och integritetskänslig natur fick stöd i den Dom i Regeringsrätten som kom 2009. Det här har sedan dess använts som praxis av Försäkringskassan vid bedömningar gällande assistansersättning.


Om det här lagförslaget blir verklighet så innebär det att bara vissa delar av den personliga hygienen ger rätt till assistansersättning. Då ser möjligheterna för att få statlig assistans små ut. Jonas Franksson på STIL menar att det i praktiken innebär att assistansen kommunaliseras.


IFA menar att det är positivt att regeringen vill stärka rätten för dem som är i behov av assistans för andning och sondmatning. Men man får samtidigt inte försämra för personer med övriga behov. Läs gärna mer om regerings lagförslag på:

https://assistanskoll.se/20191010-Stark-kritik-mot-regeringens-lagforslag.html


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *