Intervju med Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten

Man vill försvara att dela upp integritetskänsliga delar av det grundläggande behovet med att det fanns med i den ursprungliga LSS propositionen. Bengt Westerberg som var med och skrev LSS propositionen är mycket kritisk till begreppet mycket privat eller integritetsnära karaktär som ska skrivas in i LSS lagen.


Samtidigt som man gör det lättare för människor i behov av hjälp med andning och sondmatning. Så kommer man att se till att den rättspraxis som gjort det så svårt att idag få behålla sin assistans att bli lag. Det här ser många som sista spiken i kistan för LSS reformen. Om nu regeringen låter Försäkringskassan uppta sina omprövningar så kommer nästan ingen att ha statlig assistans om några år. Alla kommer att vara hänvisade till kommunen, vilket kommer att vara ett lotteri. Många kommer att få ett kraftigt försämrat liv, med väldigt få timmar. Friheten för många funktionshindrade kommer att vara hotad.

Bengt Westerberg är starkt kritisk till den paragraf i lagen som handlar om grundläggande behov. Den borde slopas helt menar han. Assistans ska alltid ges då den är den mest träffsäkra insatsen. Lena Hallengren menar att regeringen inte ändrar lagen utan bara skriver in det som redan gäller. Bengt Westerberg menar att om en lagändring bekräftar praxis så behövs den inte. Vad som behövs är en lagändring som ändrar praxis. Mycket bra sagt tycker jag.


Bengt menar att i den ursprungliga LSS propositionen så fanns det inga intentioner att begränsa personlig assistans till vissa situationer. Tanken var att assistans skulle ges eftersom den var en insats som var mest träffsäker och jag vet av andra artiklar som jag läst också är den mest kostnadseffektiva insatsen. Vill ni läsa artikeln i sin helhet, så kommer den här:

https://assistanskoll.se/20191017-Westerberg-forarbetena-grundleggande.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *