Dom i Förvaltningsrätten Göteborg målnr 7705-16, bifall gällande personlig assistans för kommunikationsträning och tillsyn all vaken tid

 

Klagande beviljas totalt 53 timmar och 38 minuter personlig assistans av Stadsdelsnämnden i Angered Göteborg, samt 25 dygn på korttidsvistelse per år. Det här är inte i enlighet med vad klagande yrkar.
 

 

Klagande yrkar på att det finns ett större hjälpbehov än vad som framkommit i beslutet. T.ex har tandborstning beviljats för 10 min två gånger dagligen. Men enligt intyg från tandläkare kan det vara väldigt svårt att borsta tänderna på ett autistiskt barn. Vidare behöver klagande tugga Fluorette tuggummi 6 gånger dagligen, och behöver då aktiv tillsyn så att hon inte spottar ut tuggummit eller sväljer det.

 

Anledningen till behovet av aktiv tillsyn beror till största del på ett aggressivt beteende och kommunikations svårigheter. Vidare behövs också hjälp med kommunikation för att klagande inte ska hamna i trångmål. Då kommunikationsförmågan är dålig även för hennes ålder och diagnos.

 

I enlighet med intygen som åberopats som bevisning i målet så har klagande följande funktionshinder: psykisk utvecklingsstörning, autistiskt syndrom, epilepsi och ADHD. Dessa många diagnoser gör hjälpbehovet extra stort. Ansökan om utökning av assistans har gjorts med tanke på att klagande blivit äldre och hennes behov har ändrats.

 

Om ni vill läsa domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Göteborg_FR_7705-16_Dom_2017-03-20

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *