Dom i Förvaltningsrätten Falun målnr 353-17, bifall gällande personkretstillhörighet enligt LSS

 
Omsorgsnämnden i Gävle kommun har avslagit ansökan om personlig assistans, med motiveringen att klagande inte tillhör personkretsen. Klagande har allvarliga problem pga CP-skada och vårdas helt av sin far. För att tillgodose dem stora behoven så yrkar man på ett minimum av 150 timmar i månaden för att kunna täcka det stora behov som klagande har.

 

 

Nämnden motsätter sig det överklagade beslutet och menar att i fall rätten bifaller överklagan så ska det verkställas först då Domen vunnit laga kraft.

 

 

 

Vidare har klagande stora svårigheter att sova och inta föda. Födan intas via en knapp i magen. Klagande behöver hjälp med allt i sin vardag så som kommunikation och stort hjälpbehov gällande de grundläggande behoven.

Domen i sin helhet kan ni läsa i en länk här nedan:

Falun FR 353-17 Dom 2017-09-14

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller kanske ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas /sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *