Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 9482-16, bifall gällande assistans vid sondmatning och tillsyn vid måltider

 

Klagande får beslut på 44,5 timmar per vecka, resterande tid hänvisar Helsingborgs kommun till föräldraansvaret.

 

Klagande yrkar på att beviljas assistans för all vaken tid förutom då hon är i skolan. Kommunen menar att inkomna synpunkter på den kommunicering som nämnden har skickat ut inte föranleder ändring av beslutet.

 

Vilket bara kan anses nonchalant och dålig handläggning av ärendet. Vidare kan man bara ifrågasätta om en korrekt beräkning av antalet timmar gjorts. I yttrandet finns även flera moment som kommunen inte har berört i beslutet.

 

I beslutet har man schablonmässigt gjort avdrag för föräldraansvar, man har helt enkelt inte beaktat specifika behov som klagande har. Läkarbesök och omvårdnad är bara några av de olika saker där klagande kräver mycket större omvårdnad än någon jämnårig utan funktionshinder.

 

Förvaltningsrätten meddelar bifall så att klagande får 35 minuter mer i veckan för in och utkoppling av sondmatning samt 6 timmar och 25 minuter för tillsyn vid måltider. Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

Malmö_FR_9482-16_Dom

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas //sekreterare

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *