Dom i Förvaltningsrätten Uppsala målnr 1704-17, bifall assistansersättning nu fråga om personkretstillhörighet

Försäkringskassan beslutar i augusti 2016 att inte bevilja klagande assistansersättning, med motiveringen att han inte tillhör personkretsen. Man menar vidare att funktionshindret inte är varaktigt pga att den enskilde har en arm med varierande god förmåga. Att klagande bara har en arm efter amputation visar inte på ett omfattande behov enligt Försäkringskassan.

 

 

Klagande överklagar beslutet och menar att det inte finns någon fast tidsgräns för vad som kan anses vara ett varaktigt funktionshinder. Man måste i sådana här fall titta på hela utredningen för att kunna göra en bra bedömning av personkretstillhörigheten. Pågående behandling och rehabilitering är inte ensamt skäl för att funktionshindret inte är varaktigt.

 

 

Intygen styrker att funktionshindret i höger arm är varaktigt, vilket måste anses som goda bevis på att klagande tillhör personkretsen. Av underlagen framgår att vänster arm amputerades 1982 samt att den enskilde har daglig smärta och mycket begränsad rörlighet i höger axel och arm.

 

Förvaltningsrätten anser att det är ostridigt att klagande är i behov av ett omfattande stöd och hjälp i sin dagliga livsföring. Även med en operation så kommer han att vara i behov av stöd och hjälp dagligen. Hans behov är stort och omfattande och gör att han därmed ska tillhöra personkretsen. Förvaltningsrätten meddelar därför bifall till överklagan.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

 

Uppsala FR 1704-17 Dom 2017-05-30

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *