Kammarrätten i Göteborg målnr 3456-17, bifall gällande prövningstillstånd i fråga om nekande av vittnesförhör

Klagande yrkar på att han ska ha rätt till assistansersättning, han anför vidare att han nekats vittnesförhör i den förhandling som ägt rum i Förvaltningsrätten. Då vittnet är av högsta vikt för klagandes möjlighet att få assistans så var detta förödande för honom. Detta strider mot Europa konventionen när man genom avvisande av vittnen nekar klagande möjlighet till en rättvis rättegång.

 

 

Han har begärt muntlig förhandling där expert vittne kallats samt en vän till familjen som kan intyga klagandes stora hjälpbehov. Man har avslagit begäran om muntlig förhandling med motiveringen att det hållits vid flera andra tillfällen, vilket man kan tycka är väldigt konstigt.

 

Vill ni veta mer om när muntlig förhandling kan begäras så står det mer om det i Domen nedan.

 

Kammarrätten meddelar att de vittnen som klagande vill höra aldrig tidigare hörts i målet, man kan därför inte avgöra hur deras vittnesmål påverkar utgången av målet. Därför meddelas prövningstillstånd och man återvisar målet till Förvaltningsrätten för att ta upp målet på nytt.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

 

3456-17

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller göra en ansökan om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *