Dom i Förvaltningsrätten Linköping målnr 337-16, bifall gällande omprövning av assistansersättning

Vid omprövning av beslut om assistansersättning, så beslutade Försäkringskassan att klagande inte längre hade rätt till ersättning. Man menade att hon bara hade ett grundläggande behov på 16.06 timmar i veckan.

Läkarintyg och intyg från arbetsterapeut visar på att klagande har ett omfattande hjälpbehov vid måltider. Försäkringskassan har endast beräknat att det tar 7 timmar i veckan för måltider. Medan klagande yrkar på över 12 timmar i veckan.

Försäkringskassan menar att överklagandet ska avslås.

Förvaltningsrätten menar att det är styrkt att klagande fått ett ökat hjälpbehov vid måltider, sen Försäkringskassans bedömning. Samt att både intyg från läkare och arbetsterapeut gör gällande att klagande har ett grundläggande behov på över 20 timmar.

Så Förvaltningsrätten meddelar bifall till överklagan.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Dom i Förvaltningsrätten Linköping målnr 337

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller skriva en ansökan om assistans?

Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *