Dom i Förvaltningsrätten Falun målnr 2461-17, bifall gällande assistans dygnet runt

 

Klagande beviljas assistans med endast 94 timmar i veckan till det att Försäkringskassan tagit beslut i ärendet. Detta är inte tillräckligt för att tillgodose klagandes hjälpbehov. Hon yrkar på assistans för hela hjälpbehovet, vilket motsvarar 24 timmar per dygn.

 

Hon yrkar på att detta inte kan räknas som vanligt föräldraansvar eftersom hon behöver vakas över alla dygnets timmar. Tillsyn dygnet runt krävs då hälsotillståndet snabbt kan försämras och bli akut. Det kan inte vara vanligt föräldraansvar att behöva vaka över en femåring dygnet runt, eller vad tycker ni? Funktionshindret är så svårt att hon bara klarar att andas, le och gråta självständigt. Övriga behov kräver ständig omvårdnad och tillsyn. Vilket är för mycket för föräldrarna att klara av.

 

Socialnämnden i Bollnäs kommun står fast vid sitt beslut att ett visst föräldraansvar föreligger.

 

Enligt de medicinska intygen så har klagande utvecklingsstörning, avsaknad av förflyttningsförmåga, samt mycket begränsad kommunikationsförmåga. Allt det här visar på ett omfattande hjälpbehov.

Förvaltningsrätten menar att klagande har så omfattande hjälpbehov att överklagandet ska bifallas och därmed ska klagande beviljas assistans dygnet runt.

Vill ni läsa Domen i sin helhet? Klicka på länken här nedan.
 

Falun FR 2461-17 Dom 2017-06-08

 
Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller ansöka om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *