Dom i Förvaltningsrätten Göteborg målnr 5813-16, bifall gällande slutlig rätt till personlig assistans

 

Klagande har haft personlig assistans i många år, i slutet på 2014 ansöker han om personlig assistans i Kungsbacka kommun. Nämnden i Kungsbacka beslutar att avslå ansökan i mitten på 2015. Ärendet överklagades till Förvaltningsrätten, som i slutet på samma år visade ärendet åter till Kungsbacka kommun för vidare handläggning. Klagande ansågs ha rätt till personlig assistans till det att nämnden fattat ett nytt beslut.

I maj 2016 avslog nämnden ansökan igen för all vaken tid samt väntetid under natten, och beslutade att bara bevilja assistans för 48 timmar och 10 minuter istället för tidigare beslut på 57 timmar och 14 minuter. I juni samma år vinner klagande igen i Förvaltningsrätten som slår fast att han rätt till tidigare beslut, till det att slutligt beslut fattas i ärendet.

Klagande har autism och en cp-skada samt ett hjärnsynskada, vilket gör att han har svårt att uppfatta sin omgivning och se ojämnheter i marken. Till detta tillkommer att han har epilepsi som ytterligare medför ett problem i vardagen. I följande ärende har klagande sökt assistans för all vaken tid samt väntetid under natten. Rätten menar att ett sådant behov inte kan bevisas, men menar att det är ostridigt att klagande har ett behov av personlig assistans i samma utsträckning som tidigare.

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis så att klagande har rätt till assistans i samma utsträckning som tidigare.

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

Göteborg_FR_5813-16_Dom_2017-05-15

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller gör en ansökan om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *