Dom i Förvaltningsrätten målnr 26744-15, bifall assistansersättning gällande kommunikation och informationsnedsättning


Klagande har både hörsel och synnedsättning vilket medför stora svårigheter i att uppfatta sin omgivning. Bara vid att ta på sig ytterkläder kan vara svårt, eftersom förmågan att uppfatta det som händer i omgivningen är så nedsatt. Viktigt är att man beaktar den enskildes upplevelser gällande integritetskänsligheten, för att hon ska kunna känna sig trygg och bekväm i sitt hjälpbehov. Därför är det av vikt att hon får hjälp av ett begränsat antal personer som hon kan känna sig trygg med. Detta har Försäkringskassan inte alls beaktat. Man har även gjort räknefel gällande på och avklädning av träningskläder, som tar betydligt längre tid än vad man beräknat.

 

 

Försäkringskassan menar att enligt rättspraxis är det här inte ett grundläggande behov, och ska därför inte ge rätt till assistans. Man menar vidare att klagande kan kommunicera lite grann vilket gör att även det går bort i beräkningen.

Enligt vittnesmål från assistenten så behöver klagande mycket hjälp både vid toalettbesök och vid kommunikation. Hon får t.ex lätt ångest i affärer då hon inte kan göra sig förstådd. Då behövs hjälp med att någon tecknar i hennes hand eller skickar sms som överförs till ljud. För att hon ska kunna kommunicera.

Förvaltningsrätten fastslår att det finns skäl att frångå den tidsberäkning som Försäkringskassan har gjort. Man meddalar därför bifall till överklagandet och ger rätt till assistansersättning.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Stockholm FR 26744-15 Dom 2016-05-06

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller kanske göra en ansökan om personlig assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *