Kan man få utökad assistans om man blir sjuk? Absolut!

Det är inte lätt att vara sjuk. Särskilt inte för den om redan är i behov av extra hjälp i vardagen. Hur funkar det med den personliga assistansen när man behöver extra vård på grund av sjukdom eller skada?

 

Assistansersättning kan inte beviljas för insatser där ansvaret ligger hos sjukvården. Sjukhusens och vårdcentralernas skyldigheter regleras i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och avser alla medicinska åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar eller skador. Den typen av insatser är specifikt undantagna ifrån assistansersättningen, enligt 51 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110).

 

Ett viktigt undantag görs för så kallad egenvård som i vissa fall kan ge rätt till personlig assistans inom ramen för andra personliga behov. Med egenvård menas sådant som en patient själv kan utföra för att behandla sjukdom eller skada. Definitionen av begreppet finns i Socialstyrelsens föreskrift om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6). Där framgår också att ansvarig personal vid sjukhuset ska dokumentera vad som är egenvård eller inte.

Bildresultat för sick

I mål nr 2120-17 fick Kammarrätten i Göteborg anledning att bedöma rätten till assistans gällande egenvård. Fallet gällde en person som till följd av sjukdomstillstånd hade fått ett ökat behov av tillsyn. På grund av sina särskilda behov mådde personen inte bra av att vistas på sjukhus och överläkaren skrev ut personen för att fortsätta sitt tillfrisknande i hemmet.

 

Kommunen menade att tillsynen i samband med sjukdomsperioden var en insats enligt HSL. Utan att ta hänsyn till om person faktiskt fick stöd enligt HSL så avslogs ansökan om utökad assistans. Kammarrätten så väl som Förvaltningsrätten var starkt kritiska mot detta förfarande och menade att kommunen måste ta hänsyn till om insatsen i praktiken också hade utförts enligt HSL. Vad sjukhuset eventuellt borde ha gjort spelar ingen roll.

 

Detta kan vara värt att ha i åtanke om man känner att olika myndigheter bara hänvisar till varandra. Det är främst kommunen som har ansvaret och hypotetiska argument saknar betydelse. Kommunen har det så kallade yttersta ansvaret för att den enskilde för den hjälp som behövs. Det kan man behöva påminna handläggarna om!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *