Kammarrätten i Stockholm Målnr 5515-15 – grundläggande behov över 20 timmar då tid för på- och avklädning och måltider bedöms mer tidsomfattande än vad Försäkringskassan bedömt


Klagande i det här fallet en 13-årig flicka med flera omfattande funktionshinder, ansökte om assistansersättning hos Försäkringskassan. Först ville Försäkringskassan inte att hon skulle ingå i personkretsen och gav som beslutsförslag avslag. Det var väldigt oväntat för flickan som hade varit beviljad assistans hos kommunen under en längre tid, om ej i stor omfattning. Med kompletteringar från läkare så tog Försäkringskassan in henne i personkretsen men avslog på omfattningen, dvs grundläggande behovet ej var över 20 timmar per vecka.

 

Detta överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som gick på Försäkringskassans linje. Som skäl för Förvaltningsrättens bedömning angavs bland annat följande. Förvaltningsrätten finner, med hänsyn till de aktiva insatser som beskrivs nödvändiga, att den tid som godtagits får anses rimlig. Utredningen ger således inte stöd för att flickans behov av hjälp med de grundläggande behoven uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka och hon har därmed inte rätt till assistansersättning.

 

Flickan med hjälp av ombud överklagade till Kammarrätten som beviljade prövningstillstånd. Kammarrätten tog den av klagande uppskattade tiden för hjälpbehovet mer på allvar och förstod att den tid som Försäkringskassan bedömt ej var tillräcklig, särskilt när det gällde behoven av- och påklädning och måltider.

 

Vill ni läsa domen i sin helhet, klicka på länken här nedan.

20160129KRStockholmDomMålnr5515-15

 

 Behöver ni hjälp i domstol eller att ansöka om assistans, kontakat oss på Assistansjuristerna

 

//Niklas

  Jurist

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *