Dom i Kammarrätten målnr 2737-12 bifall gällande fler aktiva assistanstimmar

Klagande yrkar på fler aktiva timmar då hans behov av tillsyn under all sin vakna tid är oerhört stort. Av den medicinska utredningen framgår tydligt att han aldrig kan lämnas ensam. För att kunna kommunicera samt att förebygga ett självskadebeteende så behövs tillsyn av övervakande karaktär. Detta har Förvaltningsrätten i sitt korta domskäl inte tagit hänsyn till.

Försäkringskassan fortsätter att vidhålla att Förvaltningsrättens beslut är korrekt och att det måste vara ett mer utåtagerande beteende, som kan orsaka skada på andra eller honom själv. Ingenting har man tagit in av den medicinska utredningen. Som tur är har Kammarrätten sett annorlunda på saken.

Så här skriver Kammarrätten:

Med hänsyn till att Henrik Holmberg har behov av ständig tillsyn och då de i målet aktuella timmarna, en och en halv respektive två timmar per dygn, inte avser dygnsvila utan vaken tid, finner kammarrätten att Henrik Holmberg har rätt till hel assistansersättning för dessa timmar. Assistansersättning ska således, även för denna tid, utges för hel timme på sedvanligt sätt. Henrik Holmbergs överklagande ska sålunda bifallas.

Vill ni läsa Domen i sin helhet, klicka på länken här nedan.
2737-12 (12)

Behöver ni hjälp i domstol eller med att ansöka om assistans, kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *