Ge oss bättre möjligheter

Myndigheten för delaktighet har kartlagt hälsan hos personer med funktionshinder. Så många som varannan person anser att deras hälsa är mycket dålig. Man tycker att man får dålig vård och äldre läkemedel. Dålig hälsa i form av Diabetes, värk, dåliga tänder och högt blodtryck är några av dem vanligaste problemen. Min personliga erfarenhet av vården är ganska bra, att man skulle få äldre läkemedel, kan jag inte hålla med om för att ta ett exempel. Men alla har ju olika erfarenheter.Men att sjukvården måste få mer kunskap det är sant. Varje person med funktionshinder behöver en kontakt person, och myndigheterna behöver samarbeta och samordna sina insatser. Att som forskningen antyder att den dåliga hälsan skulle bero på låg utbildning, ensamhet samt arbetslöshet m.m har jag svårt att förstå. Möjligtvis psykisk ohälsa, men att det skulle ha med fysisk ohälsa att göra låter konstigt.

Vidare tar man upp att skolor måste bli bättre anpassade för elever med funktionhinder samt eventuellt föräldrar med funktionshinder. Det kan jag hålla med om, många skolor idag stänger ute elever med funktionshinder. Till och med Universitet är otillgängliga, pga äldre byggnader som ibland är K-märkta och får inte anpassas.


Det måste också bli lättare att jobba med aktivitetsersättning, även med det system där man har sjukersättning och arbetar. Som det ser ut idag så är det väldigt krångligt. Samt om man får sin sjukersättning halverad pga att man börjat arbeta. Så är det nästan omöjligt att få tillbaka hela sjukersättningen, om man inte längre kan eller orkar arbeta av någon anledning.

Vill ni läsa mer om detta så finns det i länken nedan:

https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/ge-b%C3%A4ttre-m%C3%B6jligheter-f%C3%B6r-m%C3%A4nniskor-med-funktionsneds%C3%A4ttning-1.31700101

Behöver ni hjälp att ansökan eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare