Ändra lagen så att LSS rättigheter inte försämras

Bengt Eliasson från Liberalerna vill ändra lagstiftningen så att uppnådda rättigheter inte kan försämras. Det tycker jag verkar som ett stort steg i rätt riktning. Försäkringskassan har ändrat sin vägledning så att hjälp med hygien kraftigt har försämrats. I och med den Dom om att sminkning nu inte längre kan räknas som ett grundläggande behov, så har även hjälp med hygien kraftigt minskat. Mer ingående om den domen har jag skrivit i tidigare blogginlägg.

Juridisk expertis menar att domen om sminkning går emot FN-konventionen gällande rättigheter för personer med funktionshinder. Som Sverige har gått med på att en stat inte får vidta åtgärder som försämrar livsförutsättningar för personer med funktionshinder. Men det är precis det som Sveriges regering blundar för nu.

Bengt vill att regeringen omedelbart agerar mot den så kallade sminkdomen. Han menar att nu är det extra viktigt att vi kan hålla en god hygien. Att vi 2020 ska behöva ha en sådan här argumentation är inte värdigt ett land som Sverige. Rättigheter för personer med funktionshinder ska inte få begränsas ytterligare, vi har redan blivit oerhört begränsade i vår tillvaro. Inte minst nu under den rådande Corona pandemin. Jag hoppas att Bengt får igenom sitt krav i förhandlingar med regeringen, så att den katastrofala sminkdomen förpassas till papperskorgen.

Vill ni läsa hela artikeln med Bengt Eliasson så finns den här nedan:

https://hejaolika.se/artikel/bengt-eliasson-andra-lagen-sa-att-lss-rattigheter-inte-far-forsamras/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare