Hur ska vi kunna isolera oss?

När man lever med personlig assistans, så är man ju beroende av en annan människa. Men under den pågående Corona pandemin, så ska man ju hålla distans till människor. Det är ju en omöjlighet för oss som är beroende av hjälp för att få livet att fungera. Vi behöver ha en annan människa nära oss i många situationer.


Från myndigheter och regeringen är det väldigt tys om personlig assistans och brukare och assistenters situation. Hur vi ska skydda oss och hur vi ska bete oss i denna situation. Många med funktionshinder saknar också förmågan att låta bli att röra ansiktet som är viktigt för att undvika smitta. Hur skyddar vi dem här personerna?

Många med funktionshinder tillhör riskgrupperna och en del är extra känsliga för smitta. Väldigt många har redan problem med andning och luftvägarna, vilket gör att alla former av infektion kan vara farligt. Ett annat problem som jag skrivit om tidigare är om vi användare blir sjuka, vad händer då? Kan vi och får vi ha med våra assistenter på sjukhus. Många har funktionshinder som kräver att man har god kännedom om personens problematik. Det är svårt för stressad sjukhuspersonal att ha.

Läs gärna följande artikel som tar upp det här lite mer detaljerat:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/isolering-helt-omojligt-oss-med-assistans-32051


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare