Utredning av yrket personlig assistent

I januari så överlämnades utredning om yrket personlig assistans till regeringen. I den utredningen så föreslår utredare Lars Lööw krav på kollektivavtalsliknande villkor för att bedriva assistans.


Sedan 2011 så måste kooperativ och assistansföretag ha tillstånd från IVO inspektionen för vård och omsorg för att bedriva assistansverksamhet. Man måste ha en stabil ekonomi och förmåga att leda, planera och följa upp sin verksamhet.

Vårdföretagarna instämmer i det här, man menar att det är viktigt att aktörerna är långsiktiga, seriösa och kompetenta. Samt har goda villkor för sina anställda. Att granska, utvärdera och följa upp enskilda arbetsgivare så att man har avtal som motsvarar kollektivavtal ligger inte inom ramen för Ivos kompetensområde.


Vårdföretagarna tecknar avtal med 2000 medlemsföretag, där 220 verkar inom personlig assistans. Vårdföretagarna har hårda krav med uppförande kod och att kunna redovisa sin verksamhet.


Utredningen bedömer att man för att säkra goda arbetsförhållanden behöver tryggare anställningsvillkor, utvecklat arbetsmiljöarbete samt minskad osäkerhet kring arbetsuppgifter.

Men för att assistansen ska kunna präglas av god kvalité och bra arbetsförhållanden så måste schablonbeloppet också höjas.

Vill ni läsa mer om detta så rekommenderar jag följande artikel:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/personlig-assistans-med-battre-kvalitet-kraver-mer-resurser-31061


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare