Dom i Kammarrätten Jönköping målnr 3107-18, bifall gällande interimistiskt beslut för personlig assistans enligt LSS.

 

 

Klagande har haft ett beslut om personlig assistans med 107,03 timmar i veckan. Men Socialnämnden i Nässjö kommun beslut plötsligen att dra ner timmarna till 43 timmar och 10 minuter i veckan. Detta skulle vara förödande för klagande då han skulle bli tvungen att vara beroende av sin familj till stora delar. Det kan till och med gå så långt att han måste flytta ifrån sitt hem. Det är tyvärr verkligheten för väldigt många som får kraftigt neddragna beslut och ibland helt blir av med sina beslut.

 

Klagande har ansökt om 189 timmar i veckan, men vid den ansökan så beslutade Nässjö kommun att dra ner timmarna till 43, 10 i veckan. Hur man tänker i det aktuella fallet kan man ju undra, kostnaderna ska aldrig få styra i en rättighetslagstiftning. Tyvärr ser vi gång på gång att kommuner och även Försäkringskassan låter kostnaderna styra beslut som fattas.

 

Då det här är ett intermistiskt beslut så är det ett beslut i avvaktan på Förvaltningsrättens slutgiltiga avgörande. Med tanke på Kammarrättens slutsats så kan man ju hoppas på att Förvaltningsrätten fattar ett liknande beslut.

 

Har ni liknande erfarenheter? Kontakta oss på Assistansjuristerna.
Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

KRDomMålnr310718

 

Niklas
//sekreterare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *