Kalla Fakta- spelet om assistansen

I måndags gick Kalla Fakta på TV. Programmet handlade om hur regeringen målat upp en bild av att det i assistansbranschen fuskas en hel del, upp mot hela tio procent. Exakta siffror eller vem som egentligen har undersökt det är dock oklart.

För att komma åt fuskarna har regeringen gett direktiv till Försäkringskassan om att den statliga assistansersättningen ska minska.
Hur har försäkringskassan gjort för att driva igenom minskningen av den statliga assistansersättningen?

Jo de har bland annat använt sig av ett rättsfall från år 2012 (Högsta Förvaltnings Domstolen, förkortat HFD). I fallet från 2012 konstaterade HFD att sondmatning inte är ett grundläggande behov, det räknas istället som egenvård. Personer som därmed får mat genom sond är alltså inte berättigad assistansersättning eftersom det inte uppfyller kravet som ett grundläggande behov, enligt HFD.

Under programmet tar de även upp att andningshjälp enligt lag inte heller räknas som ett grundläggande behov, och därmed är man inte berättigad assistans om man behöver hjälp med sin andning. Det har försäkringskassan tolkat efter en dom från HFD 2015. Dock väntas nu ett nytt avgörande för den domen.

Genom domarna har försäkringskassan börjat tolka lagen mycket strängare vilket i sin tur lett till att allt färre inte blir beviljad eller får sin statliga assistans indragen.

Jag har innan pratat om de grundläggande behoven, men vilka behov är det som räknas som grundläggande?
De behov som ska uppfyllas för att få assistans är följande:
• Hjälp med personlig hygien
• Måltider
• Att klä av- och på sig
• Att kommunicera med andra
• Det sista grundläggande behovet kallas ofta, i brist på annat, för ”det femte behovet”. Exempel kan vara aktiv tillsyn eller motivations-aktiveringsinsatser för att personen tex ska kunna kommunicera, äta eller sköta hygien

En stor fråga för mig är hur man kan skilja på måltid genom munnen och måltid genom sond då oberoende på varifrån man intar sin föda ger samma effekt: det vill säga tillföra kroppen näring.
Jag tycker det är fruktansvärt sorgligt att i jakten på fuskarna är det barn, ungdomar och vuxna med riktigt hjälpbehov som blir drabbade.
Regeringen pratar om att sätta dit assistansfuskarna, men för mig låter det som ett påhitt bara för att spara in pengar, något jag tycker blir extra tydligt då de inte kan bekräfta vad de fått sina 10 procent fusksiffror ifrån. Jag är rädd för att om allt fler barn, ungdomar och vuxna blir av med sin assistans kommer människor tvingas flytta till boenden och institutioner. Och då anser jag att Sveriges välfärdssamhälle inte fungerar över huvud taget om de exkluderar en del av befolkningen och gynnar en annan.

Jag som verksamhetsledare på VH assistans är därmed mycket stolt över att vi kämpar ständigt och aktivt för att en bra och trygg assistans ska kunna bedrivas. Vi har ISO-certifiering i både kvalitet, miljö samt arbetsmiljö. Istället för att urholka assistansen borde regeringen istället arbeta mot samma mål som oss på VH assistans, det vill säga att förbättra och kvalitetssäkra den. För ALLA individer i Sverige ska ha rätt till ett värdigt och meningsfullt liv oberoende om du behöver hjälp med din andning eller vid måltider.

Om du inte kollat på Kalla Faktas avsnitt så rekommenderar jag dig att kolla på TV4 play. Men varning, programmet väcker många starka känslor.

/ Anna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *