Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 4960-17, bifall tillhörande av personkretsen enligt LSS

 

Vård och omsorgsnämnden i Helsingborg avslog klagandes ansökan om personlig assistans samt bostad med särskild service. Med motiveringen att klagande inte tillhörde någon av personkretsarna inom LSS. Eftersom hon då inte anses tillhöra någon av personkretsarna, så avslås ansökan om personlig assistans och bostad med särskild service.

 

 

Klagande har enligt läkarintyg som lagts fram som bevisning i målet följande:
Efter traumatisk bilolycka har hon hjärnskada och kropsslesioner ( skador på organ eller yttre vävnad) på höger sida av kroppen. Samt epilepsi som följd av efterförloppet. Detta har orsakat minnes och lässvårigheter samt nedsatt koncentrationsförmåga.
Hon har också lätt för att bli uttröttad. Läkaren anser att ett boende med särskild service skulle vara en mycket bra lösning för klagande. Pga den sjukdomsbild som hon har. Enligt psykolog journal föreligger ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter olyckan.

 


 

Stora kognitiva svårigheter föreligger också, då klagande inte kommer ihåg och kan boka avboka saker flera gånger per dag. Så som färdtjänst, hemtjänst, daglig verksamhet och läkartider.
Hon glömmer att hon varit i kontakt med färdtjänsten och bokar om flera gånger per dag, därför behöver hon någon som stöd i sin vardag för att hjälpa henne att komma ihåg.

 

Förvaltningsrätten anser att klagande tillhör personkretsen då hon har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder orsakat av yttre våld. Till följd av bilolyckan.

Därför meddelar man bifall.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

 

 Malmö FR 4960-17 Dom 2018-01-12

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans, kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas
sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *