Beslut i Förvaltningsrätten Umeå målnr 2923-17, bifall till yrkande om inhibition i mål gällande assistansersättning

Klagande är sedan 2013 beviljad assistansersättning med 102 timmar i veckan. Men vid en uppföljning den 7 november 2017 av assistansersättningen så har Försäkringskassan beslutat att klagande inte längre har rätt till ersättning.

 

Man anser att klagande inte längre kommer upp i 20 timmars grundläggande behov. Enligt den nya bedömningen så uppgår de grundläggande behoven bara till 11 timmar och 50 minuter i veckan. Anledningen är att tidigare räknades att sköta sin stomi som ett grundläggande behov. Men nu så räknas det som egenvård.

 

 

Klagande yrkar på att Försäkringskassans beslut inte längre ska gälla en så kallad inhibition.
Detta brukar bara bifallas när det finns mycket goda chanser att målet slutgiltigt ska bifallas, vilket i detta fall måste ses som mycket glädjande för klagande.

 

Rätten anser att hans behov är så gott som oförändrade i det aktuella fallet, endast Försäkringskassan syn på egenvård har ändrats vilket gör att man ger bifall till yrkandet om inhibition. Gällande frågan om egenvård så meddelar socialstyrelsen i målnr 682-17 prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen att egenvård visst kan vara ett grundläggande behov.

 

Vill ni läsa beslutet i sin helhet, så finns det i en länk nedan:

 

 Umeå FR 2923-17 Ej slutligt beslut 2017-12-07


Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller göra en ansökan, kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *