Dom i Kammarrätten Stockholm målnr 7217-17, bifall gällande personlig assistans

 

Klagande yrkar på att han ska vara berättigad till personlig assistans till det att Förvaltningsrättens slutgiltiga avgörande kommer. Den utredning som Tyresö kommun har gjort är bristfällig och innehåller oskälliga avdrag, som kraftigt försämrar klagandes möjligheter till goda levnadsvillkor. Då han har ett omfattande tillsynsbehov av aktiv karaktär, som styrks av nya intyg. Menar man att kommunens beslut är felaktigt.

 

 

 

För att kammarrätten ska meddela ett bifall som i detta fall, så måste det finnas en hög grad av sannolikhet att avgörandet kommer att ändras i sak. Vidare anser rätten att då socialnämndens beslut innebär betydande olägenheter för klagande, och beslutar att han ska ha rätt till assistans i samma omfattning som tidigare. Det här beslutet gäller i avvaktan på Förvaltningsrättens slutgiltiga beslut, som med all sannorlikhet kommer att ändras efter kammarrättens avgörande.
 

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Stockholm KR 7217-17 Dom 2017-12-14

 

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna
Niklas
//sekreterare