Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 4025-17, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Funktionsstödsnämnden i Malmöstad beslutade att avslå klagandes ansökan om personlig assistans. Man anser att hennes grundläggande behov är av den omfattningen att de överstiger ett normalt föräldransvar, men inte av en sådan grad att personlig assistans kan komma på fråga. Resterande behov tycker dem ska gå under normalt föräldraansvar.

 

 

Hennes grundläggande behov är så pass stort att det bör föranleda en utredning av övriga hjälpbehov. Bara en minimal del av klagandes behov bör räknas till föräldraansvar då hon är 8 år. Nämnden tycker att överklagandet ska avslås. Med motiveringen att den totala tiden för behoven bara är 10 timmar och 30 minuter i veckan. Man får intrycket när man läser Domen att kommunen har gjort en väldigt snål beräkning. Som vanligt har man inte sett till klagandes behov och funktionshinder. Den tid som hennes behov tar bör vara mycket längre.

 

 

 

Rätten anser att klagandes grundläggande behov är av sådan omfattning att det berättigar till personlig assistans. Samt den del att nämnden inte alls beaktat övriga behov som klagande har.

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan:

 

Malmö_FR_4025-17_Dom_2017-10-12

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *