Kammarrätten i Sundsvall, Mål nr 866-17, bifall gällande tillhörighet av personkretsen i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun avslog den 30 maj 2016 sökandens ansökan om personlig assistans med motiveringen att sökanden inte tillhörde personkretsen i 1 § 3 LSS eftersom att hans hjälpbehov inte ar tillräckligt krävande eller komplicerat.

Sökanden överklagade beslutet och förvaltningsrätten i Falun konstaterade att sökandens dels tillhörde personkretsen i 1 § 3 LSS, samt att hans hjälpbehov var tillräckligt krävande och komplicerade för att han skulle uppfylla villkoren för rätt till personlig assistans.

Omsorgsnämnden överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som 2017-07-04 klargjorde att prövningen huruvida en person omfattas av personkretsen i 1 § 3 LSS och prövningen av huruvida individens hjälpbehov är tillräckligt stora för att uppfylla förutsättningarna för personlig assistans är två bedömningar som inte nödvändigtvis måste sammanfalla. Eftersom att omsorgsnämnden endast hade gjort prövningen av personkretstillhörigheten, avvisade kammarrätten förvaltningsrättens bedömning av rätten till den personliga assistansen utifrån omfattningen av sökandens hjälpbehov. Kammarrätten återförvisade därför ärendet till omsorgsnämnden för prövning av frågan om rätt till personlig assistans och då med utgångspunkten att sökanden omfattades av personkretsen i 1 § 3 LSS.

Se domen i sin helhet nedan.

 20170704KRDomMålnr86617

//Assistansjurist

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *