Kammarrätten i Jönköping, dom i Mål nr 534-16

 

Kammarrätten meddelade 2017-04-21 en dom rörande sökandens rätt till personlig assistans i enlighet med 9 a § LSS i förhållande till det faktum att fullt vårdbidrag utgick till sökandens föräldrar.

Enligt 9 a § i LSS så har en individ som bedöms vara i behov av personlig assistans rätt till insatser för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Behoven kan tillgodoses på annat sätt exempelvis genom att den funktionshindrade erhåller andra insatser från samhället såsom insatser som ges av personal knuten till barnomsorg och skola eller genom vad som normalt faller under föräldrars ansvar för vårdnad och tillsyn enligt föräldrabalken. Att en förälder erhåller vårdbidrag kan också inrymmas under begreppet.

Kammarrätten fann att sökanden redan var tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom den av omsorgsnämnden redan beviljade omfattningen av personlig assistans, men markerade att själva bedömningen av en individs rätt till personlig assistans inte ska påverkas av huruvida vårdnadshavare uppbär vårdbidrag eller inte.

Se domen i sin helhet nedan.

 

20170421KRDomMålnr53416

 

// Assistansjurist

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *