Flytta funktionshinderpolitiken

Lars Lindberg som har många år inom funktionshinderrörelsen vill att man flyttar funktionshinderpolitiken från socialdepartementet till arbetsmarknadsdepartementet. För att få mer fokus på stärkt arbetslinje och mer flexibla medvetna arbetsplatser menar Lars. Han och Alexandra Völker från Socialdemokraterna släpper i dagarna en rapport med 30 förslag på hur man kan reformera svensk funktionshinder politik.


Lars menar att det har funnits stora brister i hur Socialdemokraterna har hanterat frågan om personlig assistans dem senaste åren. Tidigare har funktionshinder frågor haft en stark ställning inom partiet. Personlig assistans fördes in i partiprogrammet redan 1990. Sedan ser man hur funktionshinderfrågorna tappat allt mer i fokus. Personligen tycker jag att socialdemokraterna bara stått för försämringar dem senaste åren. Även om som Lars säger en förbättring har skett sedan Lena Hallengren blev socialminister.

I och med den här rapporten så vill Lars och Alexandra att Socialdemokraterna åter tar ledartröjan i dem här frågorna. För dem menar att Socialdemokraternas kärnuppgift är att bekämpa orättvisor och skapa ett samhälle för alla. Vilket man faktiskt har lyckats ganska dåligt med dem senaste åren menar jag.


Lars och Alexandra vill föreslå ett trepartsamtal mellan staten, fackförbund och arbetsgivare för att få en stärkt arbetslinje för personer med funktionshinder. Jag tycker det här låter som en bra idé då många personer med funktionshinder står utanför arbetsmarknaden idag. Man vill också öka satsningen på utbildning ett kunskapslyft för personer med funktionshinder.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så hittar ni den här: https://assistanskoll.se/20200709-Lindberg-funktionshinderpolitik-Arbetsmarknadsdepartementet.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare