Dom i Kammarrätten Jönköping målnr 3887-18,
bifall gällande ingående kunskap


Klagande yrkar att Kammarrätten ska ändra Förvaltningsrättens Dom och bevilja honom assistansersättning. Försäkringskassan motsätter sig detta. Klagande har kallat 3 vittnen till den muntliga förhandlingen i Kammarrätten.

Klagande har ett stort och varaktigt funktionshinder, som innebär att han behöver hjälp med kommunikation samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om honom. Klagande saknar bl.a kognitiv förmåga samt att hans funktionsförmåga är helt beroende av assistenter som känner honom väl.

Klagande klarar inte sin personliga hygien samt intag av mat och kan utan tillsyn äta sådant som socker, smör och kolhydrater i mängder. Innan han fick assistans så har han även fått utbrott ofta. För att förstå hur komplext klagandes funktionshinder är så krävs det ett halv år innan man vet om en ny assistent fungerar.

Försäkringskassan menar att det inte finns tillräckligt som styrker klagandes problematik utan endast att han har svårt med symbolvärden och saknar tidsuppfattning.

Två assistenter samt en läkare vittnar om klagandes behov av assistansersättning, vilket visar sig tillräckligt för att Kammarrätten ska bifalla överklagan.


Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

Behöver ni hjälpa att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *