Dom i Förvaltningrätten Växjö målnr 3934-16, bifall gällande assistansersättning

 

 

Klagande är beviljad 497 timmar personlig assistans av kommunen per månad. Vilket innebär ett stort hjälpbehov, så pass stort att det borde inte råda några tvivel om att vederbörande bör tillhöra den statliga delen av LSS det vill säga assistansersättningen. Som ett bevis på detta kan tilläggas att klagande varken kan, prata, äta eller dricka själv.

 

 

Han måste borsta tänderna 4 fyra gånger om dagen pga inhalation, vilket han behöver handgriplig hjälp med. 10-12 blöjbyten per dag vilket bör räknas in i den personliga hygienen. Det är också ett nära och integritetskränkande grundläggande behov. Klagande duschar två gånger per dygn och vid detta moment krävs dubbelassistans. I samband med dusch så uppstår problem med luftvägarna och han behöver hjälp att suga upp slem.

 

 

 

Vid av och påklädning behöver han hjälp med allt, detta görs flera gånger dagligen pga av kraftiga svettningar hos klagande. Sondmatning sker 4 gånger per dygn och kräver aktiv tillsyn. Beräknad tid bara för matning är 8,5 timme per dygn. Talet saknas också hos klagande och han behöver ständig tillsyn, då andningen kan upphöra. När man läser klagandes hjälpbehov så är det svårt att förstå Försäkringskassans inställning till personens funktionshinder. Man tycker att det ska vara självklart att behovet är så omfattande något annat än assistansersättning inte skulle kunna komma på fråga.

 

 

Som tur är så tycker Förvaltningsrätten annorlunda i det här ärendet. Man bifaller överklagandet och visar ärendet åter till Försäkringskassan. Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan:

Växjö FR 3934-16 Dom 2017-12-04

Har ni frågor om assistans, eller har ett beslut som behöver överklagas. Kontakta oss på Assistansjuristerna.
Niklas /sekreterare