Vi får inte bli lurade

 

För en tid sedan gick Åsa Regnér ut och meddelade att man tillsvidare fryser alla uppföljningar av assistansersättning i väntan på en tillfällig lagändring som snart ska träda ikraft. Detta efter att Försäkringskassan skrivit till regeringen och varnat för konsekvenserna efter den Dom som kom i Högsta Förvaltningsdomstolen i somras. Den innebär att väntetid och bredskapstid inte längre räknas. Nu skulle bara aktiva hjälpinsatser räknas, vilket skulle innebära att uppemot 6000 personer skulle ramla ur den statliga assistansersättningen.

 

 

Belastningen på andra insatser i samhället skulle bli enorm. Kommuner och Landsting skulle gå på knäna. Hemtjänsten som redan är kraftigt belastad skulle med största sannorlikhet kollapsa helt. Hur regeringen har tänkte gällande det här är mycket konstigt. Den LSS utredning som blir klar sensommaren 2018, kommer med största säkerhet att föreslå att assistansen blir kommunal. Då får vi ett system som gör att man får olika mycket hjälp beroende på vilken kommun man bor i. Är det en rik kommun mycket hjälp, en mindre kommun med sämre ekonomi dålig hjälp. Det här är inte så svårt att räkna ut.

 

I Norge har man haft kommunerna som ensam huvudman när det gäller personlig assistans. Det har inte fungerat särskilt bra. Då jag har en bekant med funktionshinder som bor i Norge, så har jag fått ta del av det kaos som råder där. Rädslan som nu finns hos många är att kommunerna kommer att använda de medel som dem får till assistans till något annat. Vilket inte alls är obefogat, kommunerna har många utgifter. Att man skulle prioritera personlig assistans när det kommer till utgifter i budgeten är jag tveksam till. Kommunerna har länge kört något som dem kallar för personlig assistans i hemtjänstliknande form. Vilket är mycket troligt att dem kommer att fortsätta med och om möjligt utöka. Då har vi problemet att det inte längre är personlig assistans som är en kostnadsfri reform för den enskilde, tillskillnad från hemtjänst där man måste betala för varje beviljad timme.

 

Har ni frågor om personlig assistans, eller har ni ett beslut som ni behöver överklaga. Kontakta oss på Assistansjuristerna

 

//Niklas sekreterare