Riskgrupper skall få förebyggande sjukpenning

Dem personer som tillhör riskgruppen och inte kan jobba hemifrån, skall enligt ett nytt förslag kunna få en förebyggande sjukpenning från och med 1 juli. Ersättning skulle ligga på 804 kr per dag, vilket på en 30 dagars månad skulle bli ca 18000. Det här skulle gälla tre månader så till oktober i år.


Det personer som omfattas måste ha ett läkarintyg att visa upp för Försäkringskassan, säger Lena Hallengren socialminister. Förslaget kommer att omfatta ca 70000 personer. Acko Ankarberg Johansson som är ordförande för socialutskottet vill att man ska gå längre och omfatta närstående och gravida, men den här förebyggande sjukpenningen.

Följande riskgrupper kommer att kunna söka förebyggande sjukpenning:

• Ålder 70 år och däröver

• Aktiv cancersjukdom eller pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)

• Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt–kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.

• Fetma (BMI 40 och däröver)

• Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS) • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)

• Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars–CoV–2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid–19

Vill ni läsa artikeln i sin helhet som finns den här nedan:

https://assistanskoll.se/20200529-forebyggande-sjukpenning-riskgrupper.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *