Fler ska får statlig assistans

Assistanskoll.se har gjort en ny intervju med Lena Hallengren. Enligt henne är målet att fler ska få statlig assistans. Särskilt barn är en grupp där fler ska få assistansersättning.Vid frågor om de grundläggande behoven ska räknas i sin helhet eller när två års omprövningarna ska återupptas så duckar hon frågorna. Hon vill framförallt att fler barn med stora behov ska få assistans, vilket är väldigt bra. För idag så är det för mycket som handläggarna menar är föräldraansvar vilket gör att väldigt få barn kan få assistansersättning.Den nya utredningen ska titta på en stärkt rätt till insatser vid tillsyn och egenvård. Det här är något som begränsades redan 1997 i en dom från regeringsrätten.Att dem grundläggande behoven ska räknas i sin helhet är inget som Lena Hallengren ger något klart svar på. Hon medger att diskussioner förts med brukar organisationer.

När tvåårs omprövningarna ska återupptas så säger hon att det inte är aktuellt för tillfället, då för få personer i dagens läge kan få statlig assistans. Så därför skulle det inte föra något gott med sig.


Vill ni läsa hela intervjun med Lena Hallengren i sin helhet så finner ni den här: https://assistanskoll.se/20200215-Hallengren-fler-ska-statlig-assistans.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *