Regeringen backar om integritetsnära delar i LSS


Regeringen backar om att skriva in i LSS lagtext att grundläggande behov måste vara av privat och integritetsnära karaktär. Det här efter massiva protester från funktionshinder rörelsen och andra instanser. När man nu backar om lagförslaget och väljer att göra på ett annat sätt så ska det göras utan dröjsmål och så att lagen kan börja gälla från och med 1 juli 2020.

I lagförslaget så föreslogs det att andning och sondmatning skulle bli assistansgrundande i sin helhet. Men att övriga grundläggande behov måste vara av privat och integritetsnära karaktär. Det skulle enligt funktionshinder rörelsen göra att den Dom som kom 2009 gällande grundläggande behov skulle bli inskriven i lagen. Man kan då tro att det skulle bli ännu svårare att få assistans beviljad pga att man från Försäkringskassans håll kunna hänvisa till lagtexten.

IFA: menar att bara lyfta ut andning och sondmatning i lagtexten skulle bli skevt och drabba samtliga assistansberättigade och riskera den personliga assistansen för alla.

Funktionsrätt: menar att man hoppas regeringen kommer med ett nytt lagförslag som säkerställer samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov.

Independent Living och Unga rörelsehindrade: menar att alla grundläggande behov bör vara privata eller integritetsnära enligt en förståelse för ordet i vanlig språklig mening. 

Vill ni läsa mer om regeringens nya ställningstagande så rekommenderar jag följande artikel: https://assistanskoll.se/20191211-Regeringen-backar-om-integritetsnera.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *