Ett välfärdssamhälles svek

Från början var det tänkt att dem personer som tillhör någon av personkretsarna inom LSS och inte kommer upp i 20 timmars grundläggande behov hos Försäkringskassan. Ska ha rätt till personlig assistans hos kommunen.

Men trots det så är det idag väldigt svårt att få assistans hos kommunen. En del kommuner är värre än andra. I det här inlägget ska jag belysa Haninge kommun och deras handläggning av ett specifikt ärende.

Den enskilde har ett medfött och ovanligt funktionshinder, vilket gör att personen ifråga måste ha hjälp av personer som känner till funktionshindret väl. Detta för att inte orsaka skador och ytterligare förvärra tillståndet för nämnda person. Det här är något som Haninge kommun ignorerat gång på gång.

Nu är det så illa att den enskilde råkar ut för en svår olycka som kraftigt försämrar personens möjlighet att klara det allra minsta på egen hand. Situationen är som ni förstår akut. Den lösning som skulle vara den allra bästa för den enskilde är personlig assistans. Där man har möjlighet att lära upp ett fåtal personer för att ge personen trygg och säker omvårdnad.

Men Haninge kommun tycker inte att det behövs. Dem erbjuder en plats på ett äldreboende, där olika personer ska hjälpa den enskilde varje dag. Med den tidspress och personalbrist som idag finns på våra äldreboenden, så vore detta katastrof. Hur det här kommer att sluta är det i nuläget ingen som vet.

Tyvärr är det inte ovanligt att kommuner agerar på det här sättet. Själv blev jag en gång fråntagen min personligassistans och erbjuden hemtjänst som skulle ta 3 veckor att besluta om. Utan mina föräldrar så skulle jag inte skriva det här idag.

Niklas
//sekreterare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *