Kammarrätten Göteborg Dom målnr 1966-15


Vad betyder socialt umgänge? Följande fall handlar om en pojke som är i stort behov av socialt umgänge för att må bra. Då han har lite kontakt med sin biologiska familj så betyder det mycket att få komma till ett korttidsboende och uppleva riktiga familjeförhållanden. Då hans mamma är avliden och pappan bor på annan ort, samt att han har mycket lite kontakt med sina syskon, så är det av största vikt att han får träffa och umgås med andra människor utanför boendet.

Tyvärr tycker inte nämnden för funktionsstöd i Kungsbacka kommun likadant. Ärendet överklagas till Förvaltningsrätten som tyvärr fastställer kommunens beslut.

Då överklagar den enskilde till Kammarrätten som tycker att den enskildes sociala kontakter utanför boendet inte är uppfyllt. Man bifaller överklagan och ber nämnden bestämma omfattningen på insatsen. Domen i sin helhet finner ni nedan.

KRDommålnr196615

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller göra en ansökan, kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare