Kammarrätten i Stockholm Dom målnr 4963-16


När behovet av den insats som man har haft och sedan genom nytt beslut blivit av med eller fått avsevärt försämrat, så kan man begära inhibition hos domstolen. Inhibition är att domstolen fryser t.ex Försäkringskassans beslut så att det i avvaktan på ett slutgiltigt avgörande inte gäller. På så sätt så får den enskilde ha kvar sin insats till dess att domstolen avgjort frågan.


I det här fallet så yrkar klagande på att sakfrågan är oviss och vill därför ha inhibition. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd samt bifaller överklagan till den enskildes fördel.

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den lite längre ner på sidan. Behöver ni hjälp i ett liknande ärende, eller att överklagan ett beslut om assistans?

Stockholm KR 4963-16 Dom 2016-07-15

Kontakta oss på assistansjuristerna. Niklas //sekreterare